tisdag 21 december 2010

Kommunfullmäktige i Mörbylånga

Igår hade vi kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun. Ett låååångt sådant för att vara i Mörbylånga. Annars är man ju ganska van vid att ett fullmäktige tar 8-10 timmar (i Landstinget dvs). Men här klarade vi av det på 5½ timme. Ganska hyfsat med tanke på ärendelistan som innehöll 75 ärenden.
Den spontana reaktionen efter gårdagen är att fullmäktige behöver bli bättre på att utbilda sina ledamöter, en uppgift som jag som 1:e vice ordförande får ta på mig tillsammans med mina presidiekamrater. Det ställdes många frågor igår, som mkt få personer kunde svara på. Vissa frågor skulle kanske inte heller ställts om underlagen hade varit enklare att förstå. Där kan kanske den miljon kronor som avsatts för digitalisering av fullmäktige hjälpa till. Genom digitala lösningar och en bättre struktur på handlingarna så tror jag nog att vi kommer få bättre diskussioner än vad som blev igår.
Angående besluten som fattades så togs beslut om budgeten där jag speciellt gläds åt att det finns 7 mkr avsatt för en konstgräsplan. Jag har sprungit alldeles för mycket på stenhårda och totalfrusna stenmjölsplaner under mina aktiva år som fotbollsspelare och gratulerar den yngre generationen för att de slipper detta.
Sen får jag väl lov att gratulera alla ledamöter till de poster de valdes till igår, speciellt då till våra moderata ledamöter som jag är övertygad kommer att göra ett mycket gott arbete de kommande 4 åren.

måndag 15 november 2010

Bye bye Mona

Jaha, då var det dags. Mona Sahlin meddelar att hon lämnar som partiordförande vid extrakongressen i maj/juni. Det var väntat, speciellt efter att hon öppnade dörren genom att uppmana partistyrelsen och verkställande utskottet att ställa sina platser till förfogande. Nu kommer ju självklart alla diskussionerna ta fart, vem kommer att efterträda Mona? Ska de välja nån ur det "gamla gardet", blir det nån ny nästan helt okänd? Blir det en man eller kvinna, ung eller gammal? Jag tror att många från S ute i landet vill vara med och tycka i denna fråga. Även om de flesta från S i länet har uttalat att det är politiken som är viktigast, inte personen, så kommer det närmsta halvåret nästan uteslutande handla om person. Förnyelsen för S kan och bör inte komma förrän efter de utsett en ny partiordförande, annars riskerar de att sätta en person på posten som inte "köper" den nya politiken. Jag får väl passa på att citera Johan Persson (S) från Kalmar kommun: "Vi har mycket att lära av Moderaterna och deras förnyelsearbete". Jepp, det har ni! Lycka till- det kan ni behöva!

tisdag 19 oktober 2010

Förhandlingen klar

EFter ett avbrott i bloggandet så försöker jag ta tag i det igen. Det har varit hektiskt värre med eftervalsdiskussioner och förhandlingar. Nu verkar allt ändå komma till sans och förhandlingarna i Landstinget och för Regionförbundet är klara. Precis som det ska va med förhandlingar så är det nog inget parti som är jättenöjda, men samtidigt tror jag inte att det är nåt parti som är jättemissnöjda. För Moderaternas del behåller vi vice ordförandeposten inom sjukhusdelegationen med ansvar för sjukhusvården och regionsjukvården. Vi kommer också att få hela Samordningstjänsten på 75%, en post jag började på för 4 år sen på halvtid. Tänk att det gått 4 år sen jag blev heltidspolitruck. Tiden går fort när man har fullt upp att göra. Moderaterna stärker också ställningen i länet med ordförandeposten i Regionförbundet. Där har vi valt Harald Hjalmarsson från Västervik- ett rivjärn som kommer vara mycket nyttig för länet. Det ska bli intressant att följa Haralds arbete i RF.

fredag 17 september 2010

Slutspurt i Västervik


Jag har idag gjort ett kampanjstopp i ett soligt och regnigt Västervik. Härligt att se så många engagerade moderater på Fiskartorget. Många bra samtal med medborgarna. Nu ner till Öland igen och fortsätta kampanjandet, 2 dagar kvar, in i kaklet!

onsdag 15 september 2010

Medicinsk fotvård hotas

Det har nu aviserats att den medicinska fotvården riskerar att försvinna från Länssjukhuset i Kalmar. Den fotvårdsterapeut som funnits går i pension och tjänsten ska inte återbesättas. Den medicinska fotvården fyller en mycket viktig funktion för främst diabetespatienter men även för reumatiker.
Hur tänker socialdemokraterna när de vill ta bort den medicinska fotvården från länssjukhuset i Kalmar? Den besparing på 5-600 000 kr som förslaget innebär kommer på lång sikt att istället kosta länssjukhuset flera hundratusen kronor i form av bensår, amputationer och steloperationer, för att inte tala om det lidande det innebär för patienterna.
Istället hänvisas dessa patienter ut till primärvårdens medicinska fotvård som är underbemannade, eller till de privata fotvårdsterapeuterna där kostnaderna för den enskilde ökar med det tredubbla. Det här rör sig om kroniker som redan drabbats hårt av majoritetens avgiftshöjningar.
Vi moderater vill först och främst återbesätta den tjänst som finns på länssjukhuset i Kalmar och i ett andra steg införa ett vårdval för medicinsk fotvård. Då kan fler som är i behov av medicinsk fotvård få hjälp, antalet fotvårdsterapeuter ökar, och tillgängligheten blir bättre.

torsdag 9 september 2010

Använd de privata tandläkarna!

Jag har idag varit på verksamhetsbesök på en Folktandvårdsklinik i mellanlänet. Personalen där upplever att det mesta fungerar bra, dock så kritiserar de starkt att Specialisttandvården i länet dras med kraftiga bemanningsproblem och att väntetiderna till vissa ingrepp är orimligt långa- upp till ett år.
Denna situation är inte ny, jag lyfte detta problem vid ett Landstingsstyrelsemöte i höstas förra året och fick då till svar att man jobbar på det. Ett förslag var att inleda ett samarbete med Folktandvården i Kronoberg. Varför försöker man inte istället att använda sig av de privata tandläkare som har den rätta kompetensen. Om det nu är en sån brist i landet på specialisttandläkare, är det inte då smart att nyttja den kompetens som finns i länet? De privata tandläkare jag talat med skulle gladeligen gå in och hjälpa till på sjukhusens specialisttandvårdskliniker. Men Folktandvården är lika rädda för privata aktörer som Socialdemokraterna är i länet. Om man bara vill så går det säkert att komma överens om ett samarbete, det handlar i slutändan om det bästa för våra medborgare. Släpp prestigen och ta ett samtal med de privata tandläkarna!

onsdag 8 september 2010

Barnperspektivet missas av S,V o MP

Idag hade vi vårt sista landstingsstyrelsemöte innan valet. Det blev en ganska lugn tillställning, där vi från Alliansen hade 3 yrkanden. Det första handlade om att komplettera landstingets yttrande till Socialstyrelsen ang. riktlinjer för psykosociala insatser för personer med schizofreni. Där ville vi lyfta in att barnperspektivet inte tillgodosetts. Ärligt talat trodde vi att detta kommer majoriteten att köpa, men se inte. Istället blev det en debatt om frågan där Johnny P tyckte att vi la oss i för mycket vad verksamheten ska göra och inte göra. Vi kan bara beklaga att man från majoriteten fortsätter att strunta i barnkonventionen och barnens rättigheter inom sjukvården.
Vårt andra ärende handlade om att införa webbaserad KBT. Där fick vi helt plöstligt medhåll och resultatet blev att detta tidigareläggs och arbetas in i plan o budget för 2012. Inte illa att de va lite medgörliga.
Sen till där jag faktiskt trodde att debatten skulle hamna idag, nämligen införandet av särskild vårdgaranti för cancerpatienter. Vi la förslag om att inte bara bröstcancerpatienter ska ha en särskild vårdgaranti, i det här fallet på 35 dagar, utan även skynda på utredningen för prostatacancerpatienter. Dessa får idag vänta ca 136 dagar från misstanke om sjukdom till behandling. En alldeles för lång väntetid. Där överaskade majoriteten oss med att själva lägga ett liknande förslag, vilket innebär nu att vid första LS nästa år ska det rapporteras hur en vårdgaranti kan se ut för prostatacancerpatienter. Självklart ska även alla de andra cancerdiagnoserna också få förkortade ledtider så att deras behandlingar kommer igång så fort som möjligt, men det är en seger för de ca 300 män och de ca 200 kvinnor som varje år drabbas av cancer i prostatan respektive i brösten.
Nu tar vi sats för en sista vecka med valarbete så vi ser till att det är vi som innehar majoriteten de kommande fyra åren.

lördag 28 augusti 2010

Har Mp Vit maktanhängare i sina led?

I dagens Barometern går att läsa två artiklar om Miljöpartiet i länet. Den ena handlar om striden mellan landstingsrådet Ann Hellenborg och Jessica Rydell, och den andra om att en företrädare för Mp i Kalmar kommun fotats med t-shirts som öppet stöder rasism. Toppstriden mellan Ann o Jessica är tragisk i sig där Mp i länet agerat fult och försökt tvinga Ann att inte driva någon personvalskampanj. Men det allvarligaste är nog ändå att Jimmy Svensson stolt poserar med först en t-shirt som tillhör Vit Makt och sen en med det tyska järnkorset. Mig veterligen går det inte att köpa dessa tröjor på H&M eller KappAhl, utan de måste köpas via postorder eller i en Vit Makt-butik. Då hjälper det inte att be radion ta bort bilden från deras valsida, det är inte bilden som ska bort, det är Jimmy. Eller får han väl helt enkelt knacka på hos något främlingsfientligt parti och be att få stå på deras listor istället. I det här fallet borde den centrala ledningen agera, i fallet med Hellenborg och Rydell så borde de kanske ha suttit stilla i båten och låtit väljarna avgöra.

onsdag 25 augusti 2010

Fula påhopp kräver reaktion

Det var många som hörde av sig efter Lena Segerbergs plumpna påhopp på debattsidan i Västerviks tidning i måndags. En sådan attack måste bemötas, och i dagens VT svarar jag och Filippa Reinfeldt på denna och reder ut en hel del lögner om Moderat sjukvårdspolitik.

Ökad valfrihet och mer makt åt patienter och medarbetare
Landstingsrådet Segerberg (S) försöker i VT sprida en falsk bild av sjukvården i Stockholm. Segerbergs hätska attack bygger på lögner och halvsanningar. I Stockholm tog Alliansen 2006 över ett misskött landsting från Socialdemokraterna. Vi hade långa vårdköer och dålig rapportering. Detta kan ställas i kontrast mot Kalmar, där allianspartierna redan genomfört viktiga reformer på sjukvårdområdet när Socialdemokraterna tog över.


Alliansen har satsat ytterligare 8 000 miljoner kronor på sjukvården i Stockholms län. Ingen majoritet har någonsin satsat mer på sjukvården än den nuvarande Alliansen. Vårdköerna är kortare, patienterna är nöjdare och förtroendet för vården har ökat. Genom Vårdval Stockholm har vi fått 37 nya vårdcentraler, över 120 fler läkare och rekordmånga närakuter. Patienterna har blivit nöjdare och fått större förtroende för sjukvården. Köerna har halverats och inom många områden nästan helt försvunnit. Märkligt nog har Socialdemokraterna från första dagen motarbetat ökad valfrihet. De vill i stället stärka politikernas makt på bekostnad av patienter och vårdens medarbetare. De vill återgå till den gamla politiken som skapade långa vårdköer.


I juni presenterade Karolinska institutet en oberoende granskning som visade att tillgängligheten har ökat i hela länet. Tre av fyra nya vårdcentraler har öppnats utanför Stockholms innerstad och många nya vårdgivare finns i förorter med lägre inkomster och tidigare bristande vårdutbud. De fyra områdena med lägst medelinkomst har fått fem nya vårdcentraler, medan ytterområden med hög inkomst nästan helt saknar nyetableringar. Under den förra rödgröna ledningen stängdes i stället två vårdcentraler. Vården har blivit mer rättvis. Besöken bland patienter med stort vårdbehov har ökat mest. Både yngre och äldre upplever det som lättare att komma i kontakt med en doktor och lättare att få tid på en vårdcentral. Två av tre får en tid samma dag som de ringer doktorn. Läkarbesöken har ökat främst i utsatta områden - för första gången görs fler husläkarbesök där än i rikare områden, en glädjande utveckling. Karolinska Institutets oberoende granskning konstaterar att: "Vad som kanske är mest förvånande är inte resultaten under de två åren med Vårdvalsreformen, utan den ojämna fördelningen av besök till förmån för rika områden under perioden före Vårdval Stockholm." När Segerbergs (S) partikamrater styrde hade Stockholm en sjukvård som gynnade rika områden.


Medan den förra socialdemokratiska regeringen hotade med Moderaterna försummade de själva den offentliga sjukvården i den grad att det växte fram en marknad för privat sjukvård. De privata sjukvårdsförsäkringarna ökade lavinartat när Mona Sahlin och Ylva Johansson satt i regeringen. Barnsjukhuset Martina planerades fram under socialdemokratiskt styre. På fyra år har Astrid Lindgrens barnsjukhus fått ytterligare 300 miljoner kronor - en ökning med över 30 procent. Därför vore det klädsamt om Segerberg (S) tog tillbaka sitt falska påstående om stoppade satsningar.


Moderaterna i Kalmar län står för samma grundläggande värderingar som Moderaterna i Stockholm. Vi vill ha en rättvis vård i hela landet, finansierad gemensamt via skattsedeln. Genom vårdval och stärkta patienträttigheter vill vi öka valfriheten och patienterna inflytande över vården.


Alla som vill kan stoppa Socialdemokraternas planer på att öka politikernas makt, på bekostnad av patienter och vårdens medarbetare, och i stället stärka patientens rättigheter och ha möjlighet att själv välja doktor genom att rösta på Moderaterna i höstens val.

måndag 23 augusti 2010

Usel lösning för Kristineberg

I lördagens upplaga av Oskarshamnstidningen går personalen på Hälsocentralen i Oskarshamn ut och kritiserar förslaget om ny- och ombyggnationer av HC Kristineberg. Det är skrämmande att läsa att de blivit överkörda av den politiska majoriteten, när den samma har gått ut i media och sagt att personalen är nöjd och står bakom förslaget. Ärendet är tänkt att beslutas om på ett extra insatt landstingsstyrelsemöte nu på onsdag, men med tanke på personalen och det usla förslaget på lösning borde det utgå. Ta vitet på 500 000 kr och gör det bra istället!

torsdag 19 augusti 2010

Moderaterna framåt, Sossarna tappar

Medborgarna i Kalmar län verkar i stort följa rikstrenden, dvs att Moderaterna ökar i väljarstöd medan Socialdemokraterna minskar. Minskningen för (S) är procentuellt större än den som skett på riksplanet, men tyvärr har de ett alldeles för stort stöd i länet. Den SIFO-undersökning som Barometern idag presenterar har gjorts med 2500 telefonintervjuer och har därmed en viss statistisk säkerhet. Tyvärr så tog man inte med Moderaternas största fäste, Västervik. Men i alla fall, en ökning för oss med 5,2% till 26,5% känns självklart skönt, men mycket arbete kvarstår innan valresultatet är klart. Om siffrorna skulle översättas till landstingsvalet kommer vi att få in Sverigedemokraterna med 1 eller 2 mandat och ställningen mellan blocken blir oerhört jämn, kanske även hamnar på samma mandatfördelning 33-33. Inget av blocken har i nuläget en majoritet med 34 mandat.
Valet blir spännande! Nu kör vi!

onsdag 18 augusti 2010

Familjecentral i Lindsdal

I måndags presenterade moderaterna i Landstinget tillsammans med moderaterna i Kalmar kommun ett vallöfte som innebär att vi vill skapa en familjecentral i Lindsdal. Lindsdal med omnejd är ett stort inflyttarområde och varje år föds ca 130 barn. Trycket på mödravården och barnhälsovården är stort och lokalerna barnhälsovården håller till i är undermåliga. För några år sen lovade ansvarigt landstingsråd Ann Hellenborg (MP) att orten skulle få en familjecentral. Tyvärr väntar de fortfarande. Det nytilltänkta miljöpartistiska landstingsrådet Jessica Rydell kommenterar detta med att: "fokus borde ligga på att lova familjecentraler i fler kommuner istället". Hon har nog inte varit uppmärksam på alla våra yrkanden tidigare.... Vi ser mer än gärna att det finns en familjecentral i alla länets kommuner, men man bör även se till behovet också, och i Lindsdal är behovet akut.
Sen till frågan om Smedby, jo då, det finns en familjecentral i Smedby, men även den är under stort tryck och har kanske inte de mest optimala lokalerna. Vi från Moderat håll ser att vi behöver ta en ny diskussion för att samlokalisera verksamheterna i Smedby.

Thomas Östros, du är välkommen hit! Men vi vill inte ha din politik!

Igår tisdag besökte Thomas Östros, ekonomisk talesperson för Socialdemokraterna, Kalmar och Kalmar län. Han är givetvis välkommen hit där arbetslösheten är låg och där vi kan stoltsera med flera borgligt styrda kommuner med ordning och reda i finanserna. Han är också välkommen till vårt landsting där alliansregeringens insatser inneburit att landstingsekonomin har ett positivt resultat. Trots detta har man de högsta patientavgifterna i hela landet.
Men jag vill samtidigt varna för Östros och Socialdemokraternas politik. Jag är djupt oroad över att Socialdemokraterna i Kalmar län och Anders Henriksson (S) vill genomföra den politik som Östros föreslår. Miljoner av löntagare riskerar stora höjningar av inkomstskatten. För människor på landsbygden kommer även bensinskattehöjningarna ytterligare begränsa deras vardag. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att Anders Henriksson inspireras av Thomas Östros extrema skattehöjningspolitik och därmed även planerar en höjning av landstingsskatten. Väljarna i Kalmar län får själva avgöra om de vill ha denna utveckling eller om man vill fortsätta på den arbetslinje som Moderaterna och övriga allianspartier så framgångsrikt driver.

torsdag 12 augusti 2010

Suck Anders Henriksson!!!

Nog för att det är valrörelse, nog för att det ibland kommer tokiga kommentarer och utspel, men Anders Henrikssons (S) kommentarer över Filippa Reinfeldts besök tar nog priset. Först hälsar han henne välkommen i ett pressmeddelande som i stort går ut på motsatsen, dvs "Jag vill inte ha dig här!". Sen tar han sig friheten att återigen göra sina egna tolkningar av moderaternas och mina avsikter med Landstinget i Kalmar län. Kan det vara så Anders att du börjar bli så desperat över att du inte har några egna förslag att lägga fram så du försöker hitta på vad andra kan tänkas göra istället? Kom igen Anders, du är bättre än så egentligen!
Du kan ju gå in på DN och kolla vad docent Clas Rehnberg anser om er så kallade granskning av regeringens vårdpolitik. Mycket av det ni försöker göra poänger på är fel och missvisande, och jag tror inte att Moderaterna har sålt något akutsjukhus under innevarande mandatperiod heller, något som ni gärna vill göra gällande. Jag har sagt det många gånger förut, men verkar få göra det igen och igen: Något sjukhus ska inte säljas i Kalmar län såvida ni inte råkar få sitta kvar och tänkt om och vill gynna privata vinstintressen.
Avslutningsvis, du ifrågasätter med kraftord Filippas kritik mot er vårdpolitik i Landstinget, men tvekar inte en sekund att själv starkt kritisera den vårdpolitik som bedrivs i Stockholm. Detta kan bara beskrivas som ren och skär desperation från din sida, kan det vara så illa att hon faktiskt har rätt? Att vården är ojämlik i länet och att det finns mer att göra inom primärvården innan vi kan säga att vi tillgodoser medborgarnas behov.

onsdag 11 augusti 2010

Besök av Filippa ReinfeldtIgår och idag har vi i Kalmar län den stora äran att ha Filippa Reinfeldt på besök. Hon började igår i Västervik med att följa med ett rehab.team hem till diverse patienter. Sen bar det av neråt Kalmar med ett besök på Länssjukhuset och Barnkliniken. Där träffade hon o jag verksamhetschefen och fick en rundvandring och beskrivning av verksamheten. Ett mycket bra besök! Kvällen avslutades på Strand tillsammans med moderater från Öland och Kalmar. Tyvärr solkades hennes besök ner av Sossarna i länet som på sitt lilla egna vis hälsade Filippa välkommen. Genom att sprida påhitt om moderat sjukvårdspolitik och lögner om vad som skett i Stockholm försöker de sprida skräck i invånarna i länet, tragiskt! De måste blivit oerhört stressade av att höra att Filippa skulle komma på besök till länet. Kan det vara så att de vet med sig att hon är populärare och ingjuter större förtroende än vad de själva gör?

Idag avslutas hennes turné med ett besök på ett äldreboende i Mörbylånga.
Välkommen tillbaka!!!

tisdag 10 augusti 2010

Barrans ledarsida

Idag när jag slog upp morgontidningen Barometern blev jag aningen överaskad och förvånad. För första gången på länge var ledarsidan riktigt syrlig. En efterlysning på Johan Persson (S), kommunalråd i Kalmar, med bilder som tagna ur ett brottsregister, text som starkt kritiserade att han ställt in ett fullmäktigemöte i brist på ärenden.
En sådan händelse som att ställa in ett fullmäktigemöte sker ju titt som tätt, men med tanke på att det var mötet innan valet så förstår jag den massiva kritiken. Inte för att jag tror att han kommer att krypa till korset och sammankalla fullmäktige som planerat, men det ger nog honom en liten tankeställare. Vissa saker bör man kanske inte utsätta sig för månaderna innan ett val. Detta kan vara att ställa in ett fullmäktigemöte, eller att t.ex. ta bort medicinsk fotvård för diabetespatienter... Det sistnämnda har visst åtgärdats under sommaren...

onsdag 4 augusti 2010

Barnperspektiv och barnkompetens i Landstinget i Kalmar län

Alliansen i Landstinget i Kalmar län presenterade igår ett antal förslag och idéer för att förstärka barnens rättigheter enligt FN:s Barnkonvention och för förbättrad barnsjukvård i länet.

Vi vill lägga fast ett antal övergripande mål för landstingets arbete med att synliggöra och förstärka barnens rätt. Det är viktigt att dessa inarbetas och konkretiseras i förvaltningarnas styrkort. När vi tar över makten kommer detta bli en fråga som regelbundet följs på landstingsstyrelsen och i landstingsfullmäktige.

Alliansen anser att barnrättsfrågorna är av strategisk betydelse och att ansvaret för dessa frågor därför ska utgå från landstingsstyrelsen och landstingsdirektörens stab. Likaså vill man uppmärksamma goda insatser.

Landstinget ska ha en barnombudsman, som ska ha till uppgift att bevaka barnperspektivet och barnets rättigheter i landstinget. Landstinget måste börja beakta barnperspektivet inför varje beslut, exempelvis genom en barnchecklista.

Vi vill också inrätta ett barnpris, för att varje år uppmärksamma goda insatser för att utveckla barns rättigheter och barn och ungdomars hälsa.

Likaså ska barnens synpunkter bättre tas tillvara.

Genom att inrätta ett barnråd kan landstinget inhämta barns och ungdomars synpunkter. Ett särskilt uppdrag ges till Patientnämnden att förstärka arbetet med barn och ungdomars synpunkter och utveckla dialogen.

Ett sätt att stärka kompetensen inom barnsjukvården är att samla kompetens, inte minst genom familjecentraler. Alliansen vill därför fortsätta arbetet med att införa minst en familjecentral i varje kommun.

Vi vill i samverkan med kommunerna även arbeta för fortsatt föräldrautbildning under barnets hela uppväxt. Genom att samla Barnhälsovården i en gemensam organisation för hela länet kan man bidra till en sammanhållen verksamhet och utvecklad kompetens.

Under sommaren har det framkommit exempel där samverkan kring ungdomspsykiatrin mellan kommun och landsting inte fungerat.
Vi ser allvarligt på att många unga mår dåligt. Ett sätt att möta detta är att bygga ut och samordna ungdomsmottagningar och Unga vuxna-mottagningar i alla kommuner i länet och att kontakter tas med högskolan angående studenthälsans uppdrag.

Allianspartierna vill också göra insatser riktade till olika språkgrupper, för att minska utanförskapet. Familjer med barn i behov av särskilt stöd ska kunna få en utsedd kontaktperson som samordnar de olika insatserna.

Alliansen vill att sjuka barn ska vårdas av personal med barnkompetens. Vi vill inte att de vårdas på vuxenavdelningar. Barn- och ungdomssjukvården i länet är inte likvärdig. Det skiljer mellan norra och södra länsdelen, inte minst när det gäller ätstörningsenheten och barnakut.

Det måste åstadkommas rättvisa för ungdomar som bor i norra delen av länet och lider av ätstörningar, så att de får likvärdig vård nära hemmet som de som bor i södra länsdelen. Vi vill också få till stånd en barnakut i Västervik, liknande den i Kalmar, så att även sjuka barn i norra länsdelen kan få komma direkt till barnkliniken.

torsdag 29 juli 2010

Akuten och 1177

Läser i gårdagens och dagens Barometern att akuten varit överbelastad av primärvårdspatienter och att de istället för att söka dit skulle ringt till sjukvårdsupplysningen 1177 istället. Det är ju lätt att säga då väntetiden är upp mot 2 timmar. Jag har förståelse för att man söker till akuten istället för till jourcentralen eller ringer till 1177. Detta är ju inte nåt nytt, samma sak har ju hänt år efter år under sommaren. Jag undrar när vi kommit så långt att vi når ut till medborgarna att de ska söka till primärvården i första hand, att information finns tillgänglig på campingplatser, anslagstavlor m.m.
Det finns mycket att lära av denna sommarens tunga belastning på vården, mycket som måste bli bättre redan nästa år, för detta årets situation är inte acceptabel.

tisdag 27 juli 2010

Tillbaka igen- nu kör vi!

Så då var man tillbaka ute i bloggvärlden igen, efter lite sommarledigt blandat med diverse aktiviteter på det politiska planet tar jag nu avstamp inför den 19 september. Sommaren har varit fattig på politiska utspel från främst S, men nu har de i alla fall presenterat något, ett löfte om patientkontrakt. Till stora delar handlar detta patientkontrakt om att stärka patientens ställning i vården, något som Alliansregeringen lagstiftat om i och med den nya patienträttighetslagen. Och lagen gäller alla patienter, inte bara de med en cancerdiagnos. Det är ju trevligt att S hittat detta sätt att följa lagen, men det hade varit klädsamt om de hade tagit med alla patienter, inte bara de med cancer.
För övrigt verkar S ha missat nåt, nämligen att presentera hur de vill styra sjukvården i länet, hittills har vi bara sett detta om patientkontrakt. Var är resten?

onsdag 23 juni 2010

Landstingsmoderaternas valprogram

Den 18:e juni presenterade Moderaterna i Landstinget sitt valprogram. Ett program med 37 förslag hur hälso- och sjukvården ska förbättras i Landstinget i Kalmar län. Programmet går att läsa i sin helhet via länken till moderaternas hemsida, det finns också en kortversion för de som inte orkar bläddra genom alla sidorna och vill komma till förslaget direkt.

fredag 11 juni 2010

En plattform för fyra partier för fyra år!

Idag har vi inom Alliansen i Landstinget i Kalmar län presenterat vår gemensamma valplattform. I denna drar vi upp riktlinjerna för vad vi vill fokusera vår kommande mandatperiod på. Ett gemensamt dokument som tydligt visar medborgarna att vi sätter patienten före systemet, som motsats till majoriteten som hellre prioriterar systemet före patienten. Vi lyfter fram 4 prioriterade områden där den nuvarande majoriteten misslyckats eller gjort för lite. Det är Barn och ungdomar, Äldre, Psykiatrin samt Rehabiliteringen. Vi levererar nya satsningar inom dessa 4 områden, satsningar som definitivt kommer att förbättra vården och skapa en jämlik, rättvis vård.
Valplattformen kommer att presenteras i sin helhet på vår gemensamma hemsida www.landstingsalliansen.se

torsdag 10 juni 2010

S sprider lögner.....som vanligt

I dagens Barometern och OT går att läsa en debattartikel från S som tyvärr är typiskt S-vriden. Påståendena av vad moderaterna har för politik och vad vi sitter och ruvar på haglar tätt i artikeln. Det mesta av detta är som vanligt rena lögner. Man undrar om skribenten, i det här fallet Peter Wretlund, har överhuvudtaget lyssnat på vilka frågor som moderaterna driver? Att hota med att vi vill lägga ner två av tre Hälsocentraler i Oskarshamn är ren och skär lögn. Om vänstermajoriteten tagit sitt ansvar för att möta behoven i tid hade vi inte varit där vi är idag, med tre Hälsocentraler i uselt skick med viteshot hängande över sig. Moderaterna tar ansvar för landstingets ekonomi och ser att vi inte har råd att bygga och driva tre nya hälsocentraler, utan ser hellre att man bygger en. Alla tre ska fortsättningsvis vara egna enheter, men med ökat samarbete dem emellan. Han borde istället för att hitta på saker om oss kontakta Yvonne Hagberg som gått ut med att hon helst ser att det bara finns två Hälsocentraler i Oskarshamn, där en av dem ligger i Kristineberg. Vilken av Hälsocentralerna vill HON lägga ner, Blå Kusten eller Slottsgatan, eller kanske båda två nu när Wretlund skriver att man gärna ser att också en privat mottagning etableras i Oskarshamn.
Att sen börja spekulera om att vi helst av allt vill privatisera all primärvård gör mig bara trött. Att påstå att privatisering står högst på moderaternas lista utan att ha något som helst belägg för det, det skulle vara som att säga att socialdemokraternas lista toppas av att förstatliga ALL privat verksamhet, och det vill ni väl inte- eller? Peter Wretlund ska få ett särskilt exemplar av moderaternas valprogram så kan han läsa på och förhoppningsvis sluta sprida lögner om moderat sjukvårdspolitik.

torsdag 3 juni 2010

Bygg en inte tre!

I Nyheterna går idag att läsa att de tre verksamhetscheferna inom primärvården i Oskarshamn vill att Landstinget istället för att renovera och bygga tre nya Hälsocentraler bygger en enda gemensam. Detta är ett mycket bra förslag, ett förslag som moderaterna i Oskarshamn förespråkat länge. Verksamhetscheferna lyfter de samordningsvinster som blir möjliga, ökade rekryteringsmöjligheter osv. Att Sossarna målat in sig i ett hörn i denna frågan är mycket olycklig. De har som enda anledning att det blir för långt för dem i Kristineberg om det inte byggs någon ny där. Mig veterligen är det ganska många som är listade på Kristineberg som bor i södra kommundelen och därmed skulle få åka en bit även om en ny hamnar i Kristineberg, i centrum eller ute vid E22´an. Vår förhoppning är att S nu släpper prestigen och faktiskt börjar se över frågan lite mer allvarligt. Vilken lösning har ni annars? Bygga tre nya? Är det ekonomiskt försvarbart?

torsdag 27 maj 2010

Ett LS med ros o ris till majoriteten

Gårdagens Landstingsstyrelsemöte började bra men avslutades desto sämre. Först en rundvandring på nybygget innan själva mötet började. Sen besked om att Landstinget kommer att gå med ca 160 mkr i plusresultat detta år, lågt räknat. Med tanke på bokslutet för 2009 och kommande resultat för 2010 så blir man fundersam på majoritetens olika ställningstaganden. T.ex. varför höjdes patientavgifterna och egenavgifterna så chockartat, varför infördes ett etableringsstopp för familjecentralerna, varför köpte de inte vår satsning på medicinsk rehabilitering, varför gavs inte extra resurser till ungdomsmottagningarna?

Sen kom det positiva med gårdagens möte. Majoriteten köpte vårt yrkande om att istället för att upphandla professioner såsom naprapater så bör man upphandla metoder/behandlingar.

Resten av våra yrkanden och inlägg röstas som väntat ner av majoriteten. Vi fick t.ex. svar på vår skrivelse om att häva etableringsstoppet för familjecentralerna. Där hänvisar majoriteten till att fullmäktiges beslut går att häva genom att lämna budgetriktlinjer på en budgetberedning. Hallå där, nån ordning och respekt för demokratin måste väl ändå finnas!!!! Men Henriksson och gänget tycker väl att det är OK att gå in och ändra på fullmäktiges beslut lite som de vill, det var ju bara de själva som röstade för just det förslaget. Att de nu ändrat sig behöver väl inte fullmäktige få reda på eller? Kommunallagen är tydlig och det borde styrelsens ordförande veta om, kan han inte spelreglerna borde han sätta sig och läsa igenom dem, eller hellre lämna över till nån som kan.

tisdag 11 maj 2010

Två interpellationer och en fråga

Inför Landstingsfullmäktige nästa vecka har jag sänt in två interpellationer och en fråga.
Den första interpellationen går till Ann Hellenborg (MP) om hur många hembesök som distriktsläkarna gjort sen 2007, och då inte de besök som gjorts på särskilda boenden. Bakgrunden till detta är att fram till 2007 fanns det en mobil doktor i Kalmar som fokuserade sitt arbete på besök i hemmen för de som av någon anledning inte hade möjlighet att ta sig till sin vårdcentral. Detta ville den rödgröna majoriteten ersätta med att ändra organisationen så att ordinarie distriktsläkare på vårdcentralerna skulle öka andelen av hembesök. Resultatet blev att andelen hembesök på särskilda boenden ökade, men inte ute i de "vanliga" hemmen.

Min andra interpellation är skriven tillsammans med Kerstin Edvinsson (M) och berör Unga Vuxna-mottagningen i Kalmar. Nja, rättare sagt varför mottagningen inte blivit av. I länet finns det 9 Unga Vuxna-mottagningar, men ingen i den största kommunen med flest ungdomar. Varför har inte den politiska majoriteten fört intensiva samtal med samma politiska majoritet i Kalmar kommun för att få till ett avtal. Svaret lär förhoppningsvis komma på tisdag. Vem som kommer att svara är fortfarande osäkert då ingen i den politiska majoriteten tar ansvar för just detta område.

Min fråga är ställd till Anders Henriksson och berör ambulansen i Mörbylånga. Jag hade en interpellation vid vårt förra fullmäktige i en liknande fråga, det rörde då varför Landstinget valt att inte upphandla ambulansen i Löttorp, Emmaboda och Torsås. Min fråga rör det faktum att ambulansen i Mörbylånga kommer att få ändrat uppdrag i och med att larmplanerna ändrats vilket innebär att de inte längre kommer att få köra till Färjestaden. Detta ska istället Kalmarambulansen ta hand om. Detta trots att Anders själv lovat att inga förändringar i uppdrag kommer att ske vid en ny upphandling. Mer om detta går att läsa i lokala tidningar såsom Barometern, Ölandsbladet och Östran. Det ska bli mycket intressant att höra vad han svarar.

tisdag 13 april 2010

Int möe att hänga i granen

Idag presenterade den rödgröna landstingsmajoriteten sin valplattform med debattartikel, stor samling på Biostaden, torgmöte och radiobesök. Allt detta för ingenting. Det som de presenterade hade vi i Alliansen kunnat prestera om vi haft en dålig dag. Inga som helst konkreta besked om vad de vill uträtta den kommande mandatperioden. Inte nåt om familjecentralerna, de 3 Hälsocentralerna som behöver nybyggas (Kristineberg, Färjestaden, Borgholm), inget om ny teknik (vilket bl.a. vi presenterade en satsning på idag), inget om hur jämlik vård ska uppnås i länet, inget om sänkta patientavgifter, inget om det stora behovet av samarbete med länets kommuner, inget om kollektivtrafiken och sjukresorna m.m m.m.

Istället lanserar de återvunna vallöften såsom att plånbokens tjocklek inte ska vara styrande i vilken vård man får och att inga sjukhus ska säljas. Man blir mer och mer fundersam över vilken valstrateg som de anlitat, för någon borde sagt till dem att dessa två frågor inte finns på något partis agenda. I själva verket var det under regeringen Perssons styre som sjukförsäkringarna tog fart, med en köfri allianspolitik behövs det inga privata sjukförsäkringar. Inte heller finns det några planer på att sälja nåt sjukhus i länet från allianspartierna, DET BORDE HA FRAMGÅTT DET SENASTE ÅRET. Men de behöver väl nån gammal hederlig vänsterretorik full med påhitt som bara de själva tror på, hur ska de annars bedriva valrörelse? Några egna konkreta förslag har de ju inte.

måndag 12 april 2010

Kan ni lova familjecentraler på Öland?

Under lång tid har familjecentralernas vara eller icke vara diskuterats och socialdemokraterna har ständigt slagit frågan ifrån sig. I både Färjestaden och i Borgholm finns det ett stort behov av nya hälsocentraler. Ritningar och planer finns framtagna från de kommunala bostadsbolagen och man väntar nu på att Landstinget i Kalmar län ska ge klartecken för att kunna påbörja byggnationen. Dock kvarstår en oerhört viktig fråga, nämligen den om en familjecentral ska inrymmas i de nybyggda lokalerna eller inte. Båda kommunala bostadsbolagen har ritningar för att en familjecentral ska finnas med, men i och med S-majoritetens fullmäktigebeslut i landstinget om att inga nya familjecentraler får påbörjas så omöjliggörs dessa planer. Vad säger majoritetens Ölandsföreträdare om detta beslut, vilka löften kan Gunilla Johansson (S), Michael Granstedt (S), Eva-Lena Israelsson (S), Maria Lindmark (MP), och Sonia Lindell (V) ge Ölands invånare? Allianspartiernas ledamöter kan ge klara besked, de nya Hälsocentralerna SKA innehålla en familjecentral. Kan ni ge samma löfte?

onsdag 31 mars 2010

Styrelse med få påsköveraskningar

Idag hade vi Landstingsstyrelse så här dagarna inför påsk. Den bjöd inte på många överaskningar då "ägget" öppnades. Som vanligt har vi från oppositionen ett tufft jobb att granska majoritetens förehavanden och göranden. Idag hade vi två skrivelser samt andra yrkanden på två av ärendena. Det första yrkandet rörde den utredning om sjukgymnastik som gjorts i 3 omgångar ända sen 2007. Kan tillägga att resultaten varit de samma alla tre tillfällena, dvs vi ser att det behövs förstärkas i Högsby och Nybro. Att tillsätta ytterligare en utredning gör inte saken bättre för våra medborgare i dessa kommuner. Nej, då är det bättre att tillskjuta medel så att vi täcker upp det behov som tre utredningar samstämmigt visat. Blev så fallet??? Sover Dolly Parton på rygg? Svar: Nej! Att majoriteten inte heller köpte vår komplettering som innebar att vid nya avtal för naprapater ska även de sjukgymnaster med liknande kompetens finnas i åtanke var faktiskt en aningen överaskande. Fast så här några timmar efter mötet så kan man väl känna att det inte var överaskande alls, så har ju majoriteten arbetat hela mandatperioden.
Den viktigaste frågan idag som vi i Alliansen la fram var ändå fortsättningen för etablering av familjecentraler. Beslutet som fattades under 2009 som innebär totalt etableringsstopp är ett av de mest puckade (om man får använda Media Marktreklamen) som denna majoritet någonsin lagt. Jag kommer att fortsätta kämpa för att vi ska fortsätta med etableringar i de kommuner som vill inrätta en familjecentral. Etableringsstoppet är en skam och måste hävas!

söndag 28 mars 2010

Vad tycker Nanne?

Idag hade sossarna valupptakt i Kalmar där Mona Sahlin var det stora dragplåstret, eller var det de gratis kokta korvarna kanske? I alla fall så var upplägget att besöka Kalmar FF´s hemmamatch mot Elfsborg i samband med kampanjen. Vad jag förstått en sådär 15 mil ifrån Kalmar (befinner mig i Västervik) så delades kampanjmaterial för socialdemokraterna ut som till stor del liknade KFF´s egna profilmaterial. Jag har inget emot att en partiledare besöker en fotbollsmatch, men att försöka dra egna politiska poäng på det är rent osmakligt. Man kan ju undra vad KFF´s ledning tycker om just detta påhitt. Är det sanktionerat via ordförarande Johnny Petersson (V), eller har ledningen ens tillfrågats? Vad tycker Nanne om detta? Är det meningen att en allsvenskt fotbollslag ska förknippas med ett politiskt parti? Själv tycker jag det är osmakligt, jag är definitivt ett fan av KFF, men vill absolut inte att "mitt" lag förknippas med någon politiskt åsikt, höger eller vänster. Om detta är fallet blir jag fundersam om diverse annonsörer är villiga att stödja KFF i fortsättningen. Fotboll är INTE politik!

måndag 22 mars 2010

MP, en trojansk häst i Vänsterexperimentet

Idag på ledarsidan i Östran kommenterar Peter Akinder den intervju som gjorts med MP´s Maria Wetterstrand i tidningen Fokus. Där beskrivs klart och tydligt att MP´s mål med samarbetet med socialdemokraterna är att långsiktigt försvaga S ställning inom svensk politik. -Socialdemokratin är något stort och obegripligt säger hon. Nja, jag vet inte det. De tror sig i alla fall vara stora, men obegripliga vet jag inte. Dock kan man ju inte låta bli att småfnissa åt Wetterstrands uttalanden och det faktum att ingen S-märkt politiker har valt att uttala sig i frågan. Det blir mer och mer tydligt att det samarbetet som s-v-mp inlett dras med stora bekymmer. För att lyckas med ett samarbete måste det finnas respekt för varandras åsikter, tillit och en god vilja att vilja samarbeta. INGET av detta verkar finnas i vänsterexperimentet och det blir mer och mer tydligt att det är just det- ett experiment.

Välkommen till verkligheten

Förra veckan hade jag möjlighet att följa upp vårt nationella projekt Välkommen till verkligheten. Ett projekt där vi varit 300 Moderater som gått ut till olika välfärdsverksamheter och talat med, och lyssnat till personalen om deras situation. Jag hade nöjet att i maj 2009 besöka 3 förskoleenheter, ett äldreboende samt ett LSS-boende och i förra veckan var det dags för återbesök där rapporterna från alla besök i landet skulle presenteras. Det är ganska märkligt att politikerna som ansvarar för dessa verksamheter inte lägger manken till och besöker dem oftare. Alla jag träffade var nöjda med att kunna bidra till Moderaternas fortsatta utveckling och de efterfrågade fler träffar med politikerna. Så kära kommunpolitikerkollegor, gör plats i era kalendrar och besök verksamheterna ni ansvarar för! Medarbetarna har goda tankar och idéer, lyssna på dem så blir kanske era beslut välgrundade och bra.

torsdag 25 februari 2010

Barnakut i Västervik

Igår eftermiddag lämnade jag in en motion till Landstingets kansli där jag för moderaternas räkning vill att Landstingsdirektören ska utreda hur en barnakut kan inrättas i Västervik. Länssjukhuset i Kalmar har en barnakut sen 10 år tillbaka som fungerar alldeles utmärkt. Det har funnits idéer om att inrätta en även på Västerviks sjukhus, men dessa idéer har just stannat vid det, idéer. Det är dags nu att även norra länet får möjlighet till en akutmottagning för barnen. Inget ont om den traditionella akuten, men för många barn är sjukhusbesöken inte speciellt trevliga. Barnen bör sättas främst och rätt personer med rätt utbildning är de som bör ta hand om dem. Vi hoppas nu att fullmäktige tar till sig vår motion så att resurser avsätts för bildandet av en barnakut i Västervik. Om inte majoriteten köper det nu, så finns ju en förhoppning att det är en annan majoritet från den 1 november i år som kan förverkliga detta. Det första vallöftet från moderaternas sida är levererat i Västervik!

måndag 22 februari 2010

Interpellation om ambulansupphandling

Jag har idag lämnat in en interpellation till landstingsrådet Lena Segerberg angående ambulansupphandlingar i länet. Sedan några månader tillbaka har det varit känt att man inte tänker fortsätta att upphandla ambulansstationerna i Löttorp, Torsås och Emmaboda när avtalen går ut vid nyår. Vad anledningen till detta beslut är, eller var beslutet är fattat lämnas det inga uppgifter om. Vi har idag entreprenörer som sköter dessa stationer utmärkt, och som är en försäkran för befolkningen runt dessa orter att det finns ambulanssjukvård i deras närhet 24 timmar om dygnet. Det är mycket viktigt att både befolkning och aktörerna får klara besked om den verksamhetsförändring som förmodligen planeras, och hur den kommer att påverka dagens ambulansverksamhet. Därför har jag ställt följande frågor till Lena:
* Varför har det tagits ett beslut om att inte upphandla ambulansstationerna i Löttorp, Torsås och Emmaboda?
* När och var togs detta beslut?
* Hur har de tre entreprenörerna med nu gällande avtal informerats om beslutet?
* Kan majoriteten försäkra befolkningen boende på dessa orter att ambulansstationerna fortsättningsvis komma att finnas kvar året runt, 24 timmar om dygnet under minst hela nästa mandatperiod?

söndag 14 februari 2010

Superveckan fick rätt effekt

Idag presenterade SIFO en ny opionsmätning där avståndet mellan blocken krymper ytterligare. Det statistiskt säkerställda är att vi moderater gick framåt med 3,8 %-enheter samt att Sverigedemokraterna minskade med 1,6 %-enheter, och därmed är utanför riksdagen. Det roligaste i själva mätningen är dock att denna skedde efter sossarnas sk. Supervecka, veckan då (S) skulle visa svenska folket att Mona är den självklara statsministerkandidaten. Hur blev resultatet? Jo, att de minskade med 2,3 %-enheter. Superveckan hade rätt effekt, den visade att den röd-gröna oppositionen inte är ett regeringsalternativ, att Mona är en svag statsministerkandidat i motsats till Fredrik. När sen en annan undersökning presenterades förra veckan som visade på att i stort sett alla företagare kommer att rösta Moderat, ja man kan bara tycka att valåret har börjat bra.

torsdag 4 februari 2010

Landstingsstyrelsen

Ja, då var valårets första landstingsstyrelsemöte avklarat. Det avlöpte väl som alla andra denna mandatperiod, dvs alla goda förslag som vi från Alliansen la fram avslogs. Dagens möte hade ett klart tema, psykiatrin och de rapporter som fanns för behandling. Som väntat ville majoriteten få det som att vi svartmålade verksamheten, men det vi ville peka på är just det att majoriteten inte tagit sitt ansvar för psykiatrin. Det har varit lite väl många rapporter senaste månaderna som visat på brister utan att man från majoritetshåll har agerat. Men med Florence vid rodret tror jag nog att många av dessa brister kommer att åtgärdas, hon är inte känd för att sitta på händerna precis.
Ett annat ärende som behandlades idag var frågan om Medicinsk rehabilitering. Tanken är att det ska skapas ett länscentrum i Västervik för just denna verksamhet. Där ville vi från Alliansen skynda på processen och se till att verksamheten kommer igång redan till halvårsskiftet detta år. Tyvärr köpte inte den kalla hårda majoriteten detta utan ville förhala det hela genom att skjuta det till budgetberedningen. Man undrar ju om det är så att man inte vill att dessa patienter ska tas omhand på ett professionellt sätt. Är det så att man tänkt att 4-6 platser ska inrättas i början av nästa år, ja då borde de gått med på våra yrkanden. Men som vanligt.... förslag som kommer från Alliansen kan ju aldrig vara bra. Nej, då låter man det gå några månader eller år i värsta fall, sen gör man om dem till egna förslag...och tar berömmet för det.

Avslutningsvis, Anders Henrikssons (S) felsägning till mig idag var underhållande... Han sa: Tack herr ordförande!! Har Anders redan gett upp valet, och vet något som inte jag vet :-) Småkul va det i alla fall...

torsdag 7 januari 2010

Revy revy revy

Då så äntligen har vi i Mörbylångarevyn haft premiär. Det är många timmars arbete som ligger bakom resultatet, som också blev riktigt bra. Det känns skönt när våra 3 tidningar idag presenterade sina recenssioner att vi till stora delar fick ros och inte ris. Det gör det hela mycket enklare, för både aktörer och oss vid sidan om. Vi får väl samtidigt hålla tummarna att publiken läst recenssionerna och kommer tillströmmande till oss. Jag vill inte ha en liknande situation som förra året då vi tappade flera hundra besökare vilket ledde oss in i en taskig ekonomisk situation. Nej, hellre att publiken trängs och uppskattar det vi gör. I morgon är det en ny föreställning, förhoppningsvis en mer eller full sådan. Då kör vi igen!