måndag 22 mars 2010

Välkommen till verkligheten

Förra veckan hade jag möjlighet att följa upp vårt nationella projekt Välkommen till verkligheten. Ett projekt där vi varit 300 Moderater som gått ut till olika välfärdsverksamheter och talat med, och lyssnat till personalen om deras situation. Jag hade nöjet att i maj 2009 besöka 3 förskoleenheter, ett äldreboende samt ett LSS-boende och i förra veckan var det dags för återbesök där rapporterna från alla besök i landet skulle presenteras. Det är ganska märkligt att politikerna som ansvarar för dessa verksamheter inte lägger manken till och besöker dem oftare. Alla jag träffade var nöjda med att kunna bidra till Moderaternas fortsatta utveckling och de efterfrågade fler träffar med politikerna. Så kära kommunpolitikerkollegor, gör plats i era kalendrar och besök verksamheterna ni ansvarar för! Medarbetarna har goda tankar och idéer, lyssna på dem så blir kanske era beslut välgrundade och bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar