onsdag 28 december 2011

Smygnedläggningar gillas inte!

Igår fick jag ett mail från en boende på södra Öland som undrade över varför vi politiker i landstinget stänger ner Degerhamns distrikssköterskemottagning nu vid nyår. Mitt svar till denne var att något sådant beslut har vi absolut inte fattat. Döm om min förvåning när jag börjar forska i detta, och upptäcker att det beslutet har fattats av tjänstemännen i Landstinget, men med majoritetens goda minne. Den rödgröna majoriteten har därmed informerats och godkänt detta. Nu är det dock värre än att bara röra Degerhamn, 8 fler orter i länet blir av med sina utlokaliserade distriktssköterskemottagningar. De som berörs av detta beslut är Degerhamn, Orrefors, Ålem, Fliseryd, Ruda, Fågelfors, Kristdala, Edsbruk och Loftahammar.
Anledningen som nämns är delvis ekonomi, det kostar att hyra lokaler, men också att dessa uppgifter som våra distriktssköterskor gör har skatteväxlats och ska utföras av kommunerna. Det är inte riktigt så enkelt som man vill få det att låta, tvärtom är de uppgifter som de utför samma som de hade gjort på sin respektive "hemma"hälsocentral, men har valt att göra närmre patientens egen bostad. Hela detta luktar illa och stämmer inte alls överens med de fina ord som står i budget och plan- patienten i centrum, vården av äldre-ett kvalitetslyft osv... Det borde nog stå att patienten ska ta sig till centrum.

Det som irriterar mig mest idag är att ansvarigt landstingsråd Jessica Rydell MP försöker lura i Ölandsbladets reporter att detta beslut togs vid senaste fullmäktige i full enighet och att jag borde vara insatt i vilka frågor vi behandlar på vårt fullmäktige, underförstått Yngvesson är dåligt påläst. Jag meddelade Ölandsbladet detta idag, kan vara bäst att skriva det här också, nedläggning av primärvårdens filialmottagningar har ALDRIG varit uppe för något politiskt beslut de senaste åren. Att hävda att vi fattade detta beslut senaste fullmäktige, alternativt vårt budgetfullmäktige är att ljuga journalisten rakt upp i ansiktet, allt för att skaffa sig billiga poäng och kunna smita ifrån sitt ansvar.
Nej Jessica, det här duger inte, ta ansvar för de beslut du delegerar åt tjänstemännen att fatta.
Under de kommande dagarna kommer vi säkert att få höra att Vårdvalet som regeringen lagstiftat om ligger bakom beslutet. Det stämmer lika lite som att detta har fattats av ett enigt fullmäktige. Vårt vårdvalssystem ger möjligheter att ha sk filialmottagningar för att serva den listade befolkningen, något som majoriteten försökt att underminera ända sen skatteväxlingen inom hemsjukvården. Istället för att ha öppet 2-4 dagar i veckan har man försökt dra in alla besök till Hälsocentralerna och till slut endast erbjudit tjänsten en dag i veckan med tidsbokning. Det är ett bra sätt att visa på siffror att dessa verksamheter har så litet underlag att de mycket väl kan läggas ned.
Och nu kommer då beslutet, stäng alla filialmottagningar! Gör ingen stor annonskampanj av det, informera inte medborgarna annat än att sätta upp en lapp på dörren, skriv inget på era hemsidor- nej det kan ju väcka anstormning mot beslutet. Smart drag att göra det i samband med jul och nyår också för då skulle det kunnat gå obemärkt förbi. Det gjorde det inte!

onsdag 7 december 2011

Rekordförtroende för (M) i Kalmar län!

Idag presenterade SCB sin stora partisympatiundersökning. Undersökningen visar att ett riksdagsval idag skulle ge (M) i Kalmar län 39,7 %, (+5,9) och (S) i Kalmar län 31 % (-10,4) jämfört med undersökningen i maj 2011.

Det är glädjande att förtroendet för Moderaterna i länet växer. Undersökningen visar också att Socialdemokraterna rasar trots en ny partiledare från länet. Invånarna tycker att vi har den bästa politiken för att regera landet.