tisdag 20 oktober 2009

SD+NSDAP= Sant

Den stora snackisen igår och idag har varit Sverigedemokraternas debattartikel om invandrarna i allmänhet och muslimerna i synnerhet. Försöket att tvätta bort stämpeln som ett främlingsfientligt parti har nu spoilerats totalt. Äntligen bekänner de färg och visar tydligt Sveriges medborgare att rasism och främlingsfientlighet är grunden för deras politik. Att de då fått så stora väljarsiffror i opionsundersökningarna förvånar mig. Är en så stor del av befolkningen så okunniga att de inte ser likheterna mellan SD och nazisterna i 30-talets Tyskland? Om man skulle byta ut orden muslim och islam mot jude och judendom så har ni en debattartikel skriven av Göbbels. Måtte svenska folket förstå vilket parti de är på väg att rösta in i riksdag, landsting och kommuner och ta sitt förnuft till fånga.

torsdag 15 oktober 2009

Barnkonventionen efterlevs inte!

I november i år är det 20 år sedan FN fattade beslut om barnkonventionen. Sverige tillhör ett av alla de länder som för 19 år sedan anammade konventionen och sagt sig vilja införa denna i alla beslut som rör barnen. Trots att det gått 20 år är det är inte ovanligt att barnens perspektiv glöms bort i kommuner och landstings alla verksamheter. Faktum är att det kräver en hel del av de verksamheter som vill kunna säga att de följer FNs barnkonvention. Har de fått redskapen att klara sina åtaganden?

I Landstinget i Kalmar län finns sedan en tid tillbaka en handlingsplan för barn och ungdomar som ännu inte fått någon politisk behandling utan har i det tysta blivit ett underlag för beslut och utvärdering utan att egentligen fått någon större dignitet. Det har visat sig att man är dålig på att uppfylla de mål och principer som ska hjälpa barn och ungdomar att få ett bemötande och en vård som utgår från deras förutsättningar och perspektiv. Det blir svårt att som politiker agera när denna viktiga handlingsplan har gömts undan från det demokratiska beslutsfattandet och därmed också den demokratiska kontrollen och utvärderingen. Detta dokument är allt för viktigt för att reduceras till luddiga riktlinjer och forum för interna verksamhetsdiskussioner på chefsnivå.

I denna handlingsplan för barnen står det bland annat att landstingets verksamheter ska i sina verksamhetsplaner presentera hur de arbetar med barnkonventionen och avrapportera detta årligen i sina verksamhetsberättelser. Det finns också många bra checklistor verksamheterna kan ha som hjälp och stöd i sina arbeten. Trots detta har ytterst lite hänt med att förstärka barnperspektiven i vården och arbetet med att föra ut och följa upp handlingsplanen i landstingets alla verksamheter verkar ha stannat upp.

Vad gör då den politiska majoriteten; socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet, för att få stuns i arbetet med barnkonventionen? Inte mycket tycks det. Handlingsplanen har inte ens fått den politiska behandling den förtjänar samtidigt som man faktiskt kan kräva att den högsta politiska nivån, landstingsfullmäktige, ska följa upp och i viss mån vara styrande kring hur arbetet med att föra in barnkonventionens delar i landstingets alla verksamheter utförs. I en fråga till landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson om detta svarar han undfallande att arbetet pågår, men ännu så länge lyser handlingsplanen med sin frånvaro i den högsta politiska församlingen. Vad ger detta egentligen för signaler? Om nu denna handlingsplan även ska ligga till grund för politiskt beslutfattande i budgettider bör väl också den politiska församlingen besluta om den. Man undrar vad majoritetens företrädare försöker mörka med att ständigt hålla barnkonventionen ifrån sig? När, Anders Henriksson (s), får vi se en politisk behandling av handlingsplanen för barn och unga och när får vi se en barnkonvention som lever i barns möten med vården?

Släpp prestigen och ändra idiotiska beslut!

Vid senaste landstingsfullmäktige lyfte vi i Alliansen frågan om familjecentraler runt om i länet. Bakgrunden är att vid fullmäktige i juni beslutade majoriteten i landstinget att vänta med fortsatt etablering av familjecentraler pga ekonomiska skäl. Ekonomiska skäl som egentligen inte finns! Vid en etablering av en familjecentral så flyttas landstingets mödravård och barnhälsovård in i lokaler tillsammans med kommunens socialsekreterare och en öppen förskola. De eventuellt ökade kostnaderna blir en ökad lokalhyra, en kostnad som är så liten att den kan räknas som felräkningspengar i landstingets stora verksamhet. Men vinsterna är enorma. Kan vi genom en familjecentral förhindra att en familj faller isär, eller att ett barn växer upp otrygg och hamnar i kriminalitet så har vi tjänat in den ökade hyreskostnaden flerfalt. Att då som majoriteten gjort säga att vi avvaktar fortsatt etablering av familjecentraler är oerhört passivt. Vi har haft träffar med alla kommuner i länet, där alla mer eller mindre är positivt inställda till familjecentralskonceptet. Det finns också intresse från ett flertal kommuner att starta denna verksamhet, men där nu landstinget säger nej. Ett exempel är i Färjestaden där det nu planeras en nybyggnation av Hälsocentralen. Planeras det inte in en familjecentral i nybygget lär det aldrig bli av. Så kära majoritet i landstinget, släpp prestigen och ändra detta idiotiska beslut!

fredag 2 oktober 2009

¨Dyrt att sterilisera sig

I dagens Barometern lyftes frågan upp om kvinnlig sterilisering och varför detta kostar 10 590 kr. Det är intressant att vänsterexperimentet dvs vår majoritet i landstinget kommenterar detta med att det inte är någon jämställdhetsfråga. Jag skulle nog hävda motsatsen. I andra landsting har man jämfört den manliga och den kvinnliga steriliseringen och gjort ett överslag på vad detta skulle kosta, lite med devicen: det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen. Då har man hamnat på en kostnad av ca 7500 kr gällande för både män och kvinnor. Om vården vore jämlik i länet, varför har då inte vänsterexperimentet gjort så?

Grattis Mörbylånga kommun

I dagarna går att läsa att Mörbylånga kommun utsetts till att ha landets näst bästa företag. Kombinationen av ett fåtal större företag med många småföretagare gör att vi klarat krisen på ett bra sätt. Klättringen från förra året är dock den mest glädjande, då låg nämligen Mörbylånga kommun på plats 117 av landets 290 kommuner. I denna undersökning utgår man från vad företagarna gör och betyder för sin kommun, inte vad kommunernas politiker och tjänstemän gör för företagen och näringslivet. Tänk om vi kunde få lite bättre fart på just sistnämnda delarna här i kommunen.... då tror jag banne mig att vi skulle klättra till översta platsen!

*****************************************************
Mörbylånga kommun är åter bland topp 10 i rankningen av bästa skolkommun. För åttonde året i rad har Lärarförbundet presenterat årets ranking av Sveriges bästa skolkommuner. Mörbylånga hamnade på sjundeplats, samma placering som förra året. Undersökningen omfattar alla landets 290 kommuner. Det är glädjande att se att vi fortsätter vårt goda arbete och att vår personal trivs på sitt jobb. Kan det bero på att vår skola sedan länge styrts av en moderatledd skolnämnd?!