fredag 27 januari 2012

Lögn eller inte?

I dagens Barometern svarar Anders Henriksson (s) på den kritik som vi fört fram angående de besparingar och försämringar som väntar för våra äldre och multisjuka. Han upplever att vi svartmålar och att denna information gavs till oss på genomgången i onsdags.
Tyvärr Anders så har du helt fel, vi svartmålar inte, vi anklagar dig helt enkelt för att inte hålla dig till sanningen. Du kan inte ena dagen hävda att några besparingar inte kommer att ske, att oppositionens uppgifter är helt felaktiga, till att nästa dag hävda att hela besparingen på 5 miljoner kronor lyftes upp på mötet. Då satt inte vi på samma möte! Det som hävdas i dagens artikel är att vår sjukvårdsdirektör klart och tydligt gav besked om att inga neddragningar skulle ske vad gäller akutgeriatriska platser, att äldreteamet blir kvar, men att äldremottagningen inte kommer att öppnas. Det är helt fel! Inget av detta nämndes på mötet! Kanske hade du enskilt möte med vår direktör efter vårt au-möte, för på det möte du hänvisar till sas inget av ovan.
Om det nu stämmer att Länssjukhusets besparing ska tas genom att inte förverkliga äldremottagningen så kan man ju då undra, hur ska du hitta 3 miljoner på länssjukhuset genom att lägga ner en verksamhet som inte finns?

Regeringen har under ett flertal år satsat på att förbättra äldresjukvården och där landstinget i Kalmar fått 12 miljoner kronor årligen. Meningen med dessa medel var att stimulera till förbättringar inom äldresjukvården liknande de som landstinget gjort, men dessa medel var tidsbegränsade. Sen var det tänkt att de projekt man satt igång skulle införlivas i ordinarie verksamhet, något som t.ex Oskarshamns sjukhus har gjort. Regeringen fortsätter dock att satsa på äldresjukvården, de pengar Henriksson hävdar att de satsar är i själva verket pengar från staten, totalt 7 miljoner kronor. Utan dem skulle väl Henriksson stängt alla äldreteam, alla mottagningar för multisjuka, samt avvecklat alla vårdplatser för akut geriatrik.

Nej du Anders, ta nu ansvar för de dokument du fattat beslut om, om du minns vad som står i dem? Erkänn att du försökt slingra dig och hitta på egna sanningar som passar ditt syfte, precis som ni i majoriteten gjorde när frågan om distriktssköterskemottagningarnas stängning aktualiserades i mellandagarna.

onsdag 25 januari 2012

Kraftig försämring för länets äldre!

Idag presenterade landstingets olika förvaltningar sina verksamhetsplaner för 2012-2014. För våra sjukhus i länet väntar en hel del förändringar, mest för Länssjukhuset i Kalmar och för sjukhuset i Västervik. Förändringarna kommer att drabba våra äldre och mest sjuka i länet, detta då förslagen innebär att på LSK antalet akutgeriatriska vårdplatser minskar, att äldreteamet avvecklas samt att mångbesökarteamet i Västervik tas bort. Totalt en besparing på 5 miljoner. Blir det en besparing i verkligheten? Jag är ytterst tveksam då dessa verksamheter har sagts spara pengar på lång sikt, för att inte tala om vilken insats detta har inneburit för våra äldre och multisjuka.
Återigen visar den rödgröna majoriteten att de inte överhuvudtaget har ett patientperspektiv, då hade de inte tillåtit dessa förändringar.