torsdag 26 november 2009

Efter fullmäktige

är man ganska trött. 2 dagars manglande av budgeten där vi från alliansen försökt förgäves att få med oss majoriteten på våra förslag. Men som vanligt är det som så att de visar prov på maktfullkomlighet och går med på 2½ av våra 31 förslag. Det är synd tycker jag, för samtidigt som de avslår våra förslag så går företrädare upp från majoriteten och säger egentligen samma saker som våra yrkanden består av. Att man då avslår det som de anser egentligen vara bra skrivningar, det kan man fundera över vad det står för. Jag hade förstått om de tagit till sig våra bra förslag på skrivningar, kastat in dem i ordbehandlingsmaskinen och fått ut ett nästan likadant förslag men som blivit deras. Men icke- Avslag!
Mest besviken är jag för avslagen på Familjecentralerna, demensvården och ungdomsmottagningarna. Är det verkligen så att allt som vi gör i oppositionen är dåligt? Kan inte några av våra förslag vara värda att ta med i planen? Vi verka slåss mot väderkvarnar här. Synd, för plan & budgetsoppan hade blivit bättre med fler kockar.

onsdag 25 november 2009

Inledningsanförande Budgetdebatt

Herr ordförande, jag har de senaste veckorna så här inför jul varit ute och fönstershoppat och funnit en hel del intressanta fynd.

De här 2 dagarna lär vi få höra från majoriteten att de har gjort så att Landstinget i Kalmar Län är ett skyltfönster för övriga Sverige. Hur ser då majoritetens skyltfönster ut? Är det välputsat, är skyltdockorna påklädda med de senaste modeplaggen, finns det sprickor i rutan, finns alla representerade; äldre, barn, yrkesverksamma, arbetslösa, studenter?
Majoriteten vill gärna tro så, men så är det tyvärr inte.

Det är helt riktigt att Landstinget i Kalmar län har klarat finanskrisen bra, men inte utan ett gott stöd av regeringen. Det är också helt riktigt att vi har nöjda patienter, korta väntetider och klarar oss bra i Öppna Jämförelser. Men när man tittar lite närmre på skyltfönstret så finns det skavanker och repor som majoriteten försökt att putsa över. Står man mitt framför skyltfönstret brukar man kunna se sig själv, och det är gärna det majoriteten vill, dvs spegla sig själva i det välputsade fönstret. Men det ger dessvärre ingen tydlig och korrekt bild. Det goda arbete som ligger bakom är inte s, v, mp:s förtjänst. Dekoratörerna är nämligen vår personal ute i verksamheterna som brinner för sina arbetsuppgifter och har arbetat otroligt hårt och målmedvetet.

När jag tittar ytterligare lite i det rödflammiga skyltfönstret ser jag att de båda skyltdockorna som representerar barnen och de äldre saknas.

I fredags fyllde FN:s barnkonvention 20 år. Så lång tid har det gått sedan FN beslutade att ge barn självklara rättigheter. Sverige tillhör ett av alla de länder som för 19 år sedan anammade konventionen och sagt sig vilja införa denna i alla beslut som rör barnen. Trots att det nu gått 20 år är det inte ovanligt att barnens perspektiv glöms bort i kommuner och landsting. Faktum är att det kräver en hel del av de verksamheter som vill kunna säga att de följer FN:s barnkonvention.
I Landstinget i Kalmar län finns sedan en tid tillbaka en handlingsplan för barn och ungdomar som ännu inte fått någon politisk behandling utan har i det tysta blivit ett underlag för beslut och utvärdering utan att egentligen fått någon större dignitet. Det har visat sig att man är dålig på att uppfylla de mål och principer som ska hjälpa barn och ungdomar att få ett bemötande och en vård som utgår från deras förutsättningar och perspektiv. Det blir dock svårt att som politiker agera när denna viktiga handlingsplan har gömts undan från det demokratiska beslutsfattandet och därmed också den demokratiska kontrollen och utvärderingen. Detta dokument borde vara allt för viktigt för att reduceras till ett forum för interna verksamhetsdiskussioner på chefsnivå.
Vi har fortfarande en bit att vandra innan vi kan säga att vi har ett tydligt barn och ungdomsperspektiv implementerat i verksamheten. Det röda skyltfönstret har fått en spricka.
Denna spricka kommer inte av ett olycksartat stenskott – här handlar det om att man har plockat upp en gatsten och kastat rakt in i sitt egna skyltfönster. Hur genomtänkt är det?

När riktlinjerna för demensutredningar beslutades 2006 beslöt man även att revidera dessa senast vid utgången av 2008. Detta har inte gjorts och det gör att problemet med samverkan med länets kommuner nu saknas i gällande riktlinjer, vilket fått till följd att det finns en obekväm oklarhet i både rollfördelning och ansvar i denna viktiga fråga. Det enda rimliga är att en revidering av riktlinjerna sker tillsammans med kommunerna och att man tillskapar ett vårdprogram som får status genom hela vårdkedjan. Dessutom måste man se till att flaskhalsarna försvinner som gör att diagnos och behandling inte försenas i onödan. Man undrar varför s-majoriteten inte tagit tag i frågan och sett till att förhindra många människors onödiga lidande? Skyltfönstret har definitivt fått en spricka till…

Den självgoda socialdemokratiska majoriteten har lagt tillskapandet av nya familjecentraler på is och viljan att utreda verkar vara större än viljan att skapa. Samtidigt som man från den socialdemokratiska majoriteten vill undvika familjecentralsfrågan går de ledande företrädarna ut och pratar mycket och gärna om hur viktigt det är med att fler familjecentraler inrättas i länet, men samtidigt säger de detta med en iskall hand då de i ryggen har ett beslut som lägger hela frågan i träda. Många kommuner väntar på besked och har viljan till samverkan kring inrättandet av nya familjecentraler, men beskeden från sittande majoritet är att inga nya familjecentraler just nu ska tillskapas. När frågan återigen blir aktuell är i dagsläget oklart.

Familjecentralerna är en viktig del i att få en sammanhållen vård och hälsa för medborgarna i samverkan med kommunerna. Det är därför en viktig signal från alliansen när vi budgeterar en halv miljon kronor till fler familjecentraler. Skyltfönstret har definitivt fått sin spricka nummer 3. I det här fallet en frostskada med tanke på det iskalla klimatet i frågan.

I majoritetens skyltfönster ser jag också en skyltdocka som är klädd i trasor. Jag antar att den representerar alla de patienter som från och med den 1 augusti i år får betala de högsta patientavgifterna i landet. Denna höjning måste omedelbart tas bort, vilket blir en uppgift för alliansen när vi vinner valet nästa år. Skyltfönstret har fått sin 4:e spricka. Man undrar vem den tillkallade glasmästaren är som de tänkt sig ska lappa och laga? Med tanke på framtiden så kanske de borde anställa en glasmästare på heltid…

På golvet i skyltfönstret ligger ett flertal individer som helt enkelt inte orkar stå upp. De har nämligen blivit utsatta för landstingets sjukresor. Många som bor långt ifrån sjukhusen får vänta orimligt länge på en sjukresa. Det är inte rimligt att den som är sjuk och bor längst från sjukhusen ska behöva ha de längsta väntetiderna. Ingen patient ska över en dag behöva vänta mer än maximalt 2 timmar för att få en sjukresa! Skyltfönstret har fått spricka nummer 5.

I fönstret ser jag också en gravid ung tjej med tårarna rinnande. Hon representerar de ungdomar som på en del håll fått vänta i upp till 2 månader på att få komma till en ungdomsmottagning. Detta är inte acceptabelt. För att få ned väntetiderna på ungdomsmottagningarna och förstärka deras arbete avsätter vi 1,5 Mkr vilket är en välbehövlig satsning för våra ungdomar i länet. Skyltfönstret har fått din 6:e spricka.

Den socialdemokratiska majoritetens skyltfönster som Mona Sahlin är så stolt över har börjat på allvar att krackelera. Att glaset ska hålla till inledningen av valrörelsen är inte realistiskt, men tjuven håller sig på avstånd för frågan är:

Finns det något av värde där bakom att plundra…

tisdag 17 november 2009

Nytt högstadium i Färjestaden

Igår lämnade jag, Johan Gustafsson och Sven Stenson in en motion till Mörbylånga kommun som berör byggnation av ett högstadium i Färjestaden. "Lustigt nog" så hade visst vissa socialdemokrater lyckats att göra det samma. Kanske blev de påhejade av artiklarna i tidningarna förra veckan där Sven och Kent Ingvarsson uttalat sig om att det fanns ett behov av se över frågan. Nu börjar "striden" om vems förslag detta med kommunalt högstadium är, Moderaternas eller Sossarnas. Jag tror nog att vi bör i så fall gå tillbaka ca 20 år för att hitta vems förslag det var från början, kanske ännu längre tillbaka. Frågan om högstadium i Färjestaden har funnits med ända sen då jag gick på högstadiet, dvs ca 20 år sen. Frågan har därefter varit varm då och då, iskall där emellan, för att nu bli riktigt het.
Men till skillnad från (S) så har vi lagt ett förslag på hur finansieringen skulle ske, för med kommunens stora låneskuld kan det inte bli tal om att vi ska finansiera byggnationen med kommunala medel. Runt om i landet har kommuner upphandlat byggnation och drift av blivande kommunala lokaler, vilket måste kunna fungera även i lilla Mörbylånga kommun. Dvs en privat entreprenör bygger och äger lokalen och kommunen blir en långvarig hyresgäst. Kan tänkas dyrt kanske, men alternativet är att vi drar på oss ytterligare lån och därmed även ränte- och amorteringskostnader. När kan detta bli verklighet då? Ja, säg med projektering, planering m.m. så kan kanske spaden sättas i jorden i slutet av 2010, alternativt i början på 2011.
En viktig detalj, till skillnad från (S) så vill vi inte att Friskolan ska stängas utan finnas som ett bra alternativ att välja på. Företrädare från (S) har nämligen tidigare sagt att en av anledningarna till att de vill att det byggs ett kommunalt högstadium är att då får Friskolan sån konkurrens att de blir tvingade att slå igen. DET hoppas vi verkligen inte.

lördag 14 november 2009

Moderat riksdagslista

Just hemkommen från Moderaternas nomineringsstämma där jag satt som ordförande. Vi har detta år provat en annan metod där vi inte lämnat något förslag på plats 1-9, utan bara valt ut vilka dessa personer var. Det ställde lite ökade krav på både kandidaterna och på stämmodeltagarna. Resultatet blev att Eva Bengtsson-Skogsberg tappade sin nuvarande 2:a plats på listan och Jörgen Andersson från Överum knep denna. Eva kom sen på 3:e plats. Förstaplatsen gick till Jan R Andersson. Nämnas kan att alla 9 ledamöterna (nja 8 blev det då Claes från Vimmerby var sjuk) var väl förberedda och gjorde många bra presentationer. Det ser bra ut inför valet! Lycka till alla 24 på listan!

tisdag 10 november 2009

Småföretagare tar över Apoteket i Färjestaden

Jag läste idag att det blir småföretagare som tar över apoteket på Ölands Köpstad. Det glädjer mig att höra. Till skillnad från sossen Jonas Hellberg, som ondgör sig över apoteksavregleringen, så tänker jag fortsätta att gå till "mitt" apotek. Jag tror nämligen på konkurrens och tror att det gynnar medborgarna.

onsdag 4 november 2009

Va va det jag sa?

Jaha, då var landstingsstyrelsens budgetsammanträde till ända och visst blev det som jag misstänkte. Inte ett enda av våra yrkanden kunde de tänka sig att ens debattera. "Vi återkommer till fullmäktige då vi kostnadsberäknat era förslag" blev svaret. Annars kändes det som om Ann Hellenborg öppnade dörren för familjecentralsfrågan. Men då hon kom på vad hon sagt slängde hon igen den dörren via tystnad på mitt inlägg. Det är tragiskt att man inte ens kan tänka sig att gå med på att inte stänga dörrar för familjecentraler och hänvisa till ekonomin. Mmmm... låt gå för det då. Men då är de svaret skyldiga vad en familjecentralsetablering kostar landstinget extra. Det finns nämligen inte ett ord om detta i junibeslutet eller nu heller för den delen.
Eftersom vi inte fått fram några siffror på vilken extrakostnad som det innebär höftade vi till med 5oo ooo kr i vårt förslag. Det borde räcka till de 3-5 familjecentraler som är på diskussionsstadiet.

Lite kul var det att majoriteten skrivit fel i sin debattartikel om vårdgarantin. Långa köer och väntetider tillhör morgondagens sjukvård stod det i artikeln... Borde nog varit gårdagens istället om man tänker sig att förbättra vårdgarantin vilket var hela meningen i artikeln.
Ett tips till den som skrev debattartikeln, låt nån annan korrekturläsa den innan den går i tryck!

tisdag 3 november 2009

Alliansens yrkanden

I morgon på landstingsstyrelsen kommer vi från alliansen presentera våra budgetförslag för åren 2010-2012. Det kommer bli en satsning på våra svaga grupper i länet där vi t.ex. återställer den stora avgiftshöjning som majoriteten tvingade på våra medborgare i augusti i år. Detta kommer att kosta oss 7,2 miljoner kronor, men det är det helt klart värt. Avgifterna som infördes har slagit helt fel och frikorten har ökat rejält. Vi yrkar också på att det idiotiska beslut om familjecentralerna som majoriteten infört ska tas bort helt. "Kostnaden" som skulle motivera ett totalstopp är så liten att det inte finns fog för detta, och det måste bort. För att nyttja en välkänd slogan: Allt annat känns puckat!
Totalt har vi över 30 yrkanden till budgeten och majoriteten kommer väl som vanligt att köra den tuffa stilen och inte gå med på ett enda av dem! Inte nu i alla fall, men kanske om 1 år. Men då sitter ju inte de i majoritet så det spelar ju kvittar! Då kan vi införa allt som vi önskar och vill, allt som de troligen kommer att avslå vid fullmäktige om 3 veckor. Men de skulle ju kunna överaska oss och faktiskt bevilja ett flertal av våra förslag.... äh! det lär ju aldrig hända.