måndag 31 augusti 2009

Anders Andersson till riksdagen!

Idag offentliggör Kristdemokraterna i Kalmar län att Chatrine Påhlsson-Ahlgren lämnar riksdagen under hösten. Detta gör att Anders Andersson kommer att lämna Landstinget i Kalmar län som landstingsråd för att ta över Chatrines plats. Jag kommer att sakna Anders här som kollega men önskar honom lycka till i riksdagen! Jag vet att han kommer att utföra ett gott arbete i alliansens tjänst i Stockholm och känner jag honom rätt kommer han att ha ett finger med i spelet även här i länet. Den kunskap och erfarenhet han har om länets sjukvård kommer jag att sakna, men samtidigt är han ju bara ett samtal bort. Lycka till Anders!

onsdag 26 augusti 2009

Ska mödravården i länet centraliseras?

På landstingsfullmäktiges sammanträde i juni i år beslutades att en hel del utredningar om landstingets verksamhet skulle göras under hösten. En av dessa handlade om Mödravården i länet. Farhågorna inför denna utredning var det tidigare förslaget om nerläggningen av Högsbys mödravårdcentral, som senare efter påtryckning från oss i oppositionen och befolkningen drogs tillbaka av majoriteten. Därför blir jag aningen misstänksam nu när jag hör att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att omfördela resurser från mödravårdscentralerna i Högsby, Emmaboda och Torsås för att flyttas till Kalmar. Bakomliggande orsak är enligt tjänstmännen det stora antalet inskrivna blivande mödrar i Kalmar. Men ser man på siffrorna på antalet inskrivna är det endast Högsby som har färre inskrivna detta år i förhållande till förra, och då endast fyra mödrar färre. Både Emmaboda och Torsås har ett ökat antal inskrivna än förra året. Ett av ryktena som figurerat om utredningen om mödravården är att den kommer att resultera i att man vill centralisera mödravården till ett fåtal ställen i länet. Är denna omfördelning av resurser första steget för att åstadkomma detta? Och om så blir fallet, hur går det då med ungdomsmottagningarna, familjecentralerna på dessa orter som inte kommer att ha någon fungerande mödravårdscentral? Det som också är förvånande är att man verkar ha förbigått utredningens resultat och redan gör de förändringar man ändå tänkt sig, trots att det sas att dessa resultat skulle föreläggas landstingsstyrelsen för ställningstagande innan några förändringar fick göras. Är detta ett bevis på den röd-gröna majoritetens oförmåga att styra, eller är det t.o.m. så illa att det är med majoritetens godkännande dessa förändringar görs?

fredag 21 augusti 2009

Avgår Ann?

I dagens tidningar går att läsa om Ann Y Hellenborg (mp) minst sagt klumpiga blogginlägg. Det är skönt att se att både Anders Henriksson (s) och Johnny Petersson (v) tar avstånd från den jämförelse som Ann gjorde. Man blir fundersam vilken följdverkan detta får, både avseende vaccinationsprocessen men även politiskt. Kommer man från majoriteten att kräva hennes avgång då förtroendet för Ann har grusats ordentligt. Vi får hoppas att befolkningen i Kalmar län bortser från den jämförelse som Ann gjorde och istället går till hälsocentralerna och tar sina två sprutor.

torsdag 20 augusti 2009

Nu får hon väl ge sig!

Ibland blir man förvånad över vissa blogginlägg, speciellt då de kommer från majoriteten i Landstinget i Kalmar. Senast i raden är Ann Hellenborgs inlägg där hon jämför vaccinet för den nya influensan med neurosedyn. Trots 2½ år vid makten har hon fortfarande inte lärt sig att det hon säger och skriver har betydelse och tolkas som majoritetens åsikt. Är det kanske därför hon har plockat bort inlägget från bloggen. Henriksson har väl läxat upp Ann kan jag tänka. Det är ju inte speciellt förtroendefullt att skriva detta då hon ansvarar för personalen som ska utföra vaccinationerna. Dags att göra avbön Ann!

tisdag 11 augusti 2009

Då var man igång igen!

Efter en välbehövlig sommarvila så har vi äntligen kört igång igen. Alliansen i landstinget rivstartade på måndagen med verksamhetsbesök på Smedby Hälsocentral, presskonferens, besök hos sjukgymnasterna på SLG, träff med pensionärsorganisationer samt alliansledningsgrupp. Snacka om att få en perfekt början på hösten!
Nu väntar en höst som säkert kommer att domineras av influensa, vaccinationer, sparförslag och budgetdiskussioner. Då känns det bra att jag läst ut de böcker jag tänkt under sommaren för det lär inte hinnas med så mycket skönlitteratur de närmaste månaderna. Skönt också att uterummet som påbörjades i juni är klart och används flitigt!