torsdag 26 november 2009

Efter fullmäktige

är man ganska trött. 2 dagars manglande av budgeten där vi från alliansen försökt förgäves att få med oss majoriteten på våra förslag. Men som vanligt är det som så att de visar prov på maktfullkomlighet och går med på 2½ av våra 31 förslag. Det är synd tycker jag, för samtidigt som de avslår våra förslag så går företrädare upp från majoriteten och säger egentligen samma saker som våra yrkanden består av. Att man då avslår det som de anser egentligen vara bra skrivningar, det kan man fundera över vad det står för. Jag hade förstått om de tagit till sig våra bra förslag på skrivningar, kastat in dem i ordbehandlingsmaskinen och fått ut ett nästan likadant förslag men som blivit deras. Men icke- Avslag!
Mest besviken är jag för avslagen på Familjecentralerna, demensvården och ungdomsmottagningarna. Är det verkligen så att allt som vi gör i oppositionen är dåligt? Kan inte några av våra förslag vara värda att ta med i planen? Vi verka slåss mot väderkvarnar här. Synd, för plan & budgetsoppan hade blivit bättre med fler kockar.

onsdag 25 november 2009

Inledningsanförande Budgetdebatt

Herr ordförande, jag har de senaste veckorna så här inför jul varit ute och fönstershoppat och funnit en hel del intressanta fynd.

De här 2 dagarna lär vi få höra från majoriteten att de har gjort så att Landstinget i Kalmar Län är ett skyltfönster för övriga Sverige. Hur ser då majoritetens skyltfönster ut? Är det välputsat, är skyltdockorna påklädda med de senaste modeplaggen, finns det sprickor i rutan, finns alla representerade; äldre, barn, yrkesverksamma, arbetslösa, studenter?
Majoriteten vill gärna tro så, men så är det tyvärr inte.

Det är helt riktigt att Landstinget i Kalmar län har klarat finanskrisen bra, men inte utan ett gott stöd av regeringen. Det är också helt riktigt att vi har nöjda patienter, korta väntetider och klarar oss bra i Öppna Jämförelser. Men när man tittar lite närmre på skyltfönstret så finns det skavanker och repor som majoriteten försökt att putsa över. Står man mitt framför skyltfönstret brukar man kunna se sig själv, och det är gärna det majoriteten vill, dvs spegla sig själva i det välputsade fönstret. Men det ger dessvärre ingen tydlig och korrekt bild. Det goda arbete som ligger bakom är inte s, v, mp:s förtjänst. Dekoratörerna är nämligen vår personal ute i verksamheterna som brinner för sina arbetsuppgifter och har arbetat otroligt hårt och målmedvetet.

När jag tittar ytterligare lite i det rödflammiga skyltfönstret ser jag att de båda skyltdockorna som representerar barnen och de äldre saknas.

I fredags fyllde FN:s barnkonvention 20 år. Så lång tid har det gått sedan FN beslutade att ge barn självklara rättigheter. Sverige tillhör ett av alla de länder som för 19 år sedan anammade konventionen och sagt sig vilja införa denna i alla beslut som rör barnen. Trots att det nu gått 20 år är det inte ovanligt att barnens perspektiv glöms bort i kommuner och landsting. Faktum är att det kräver en hel del av de verksamheter som vill kunna säga att de följer FN:s barnkonvention.
I Landstinget i Kalmar län finns sedan en tid tillbaka en handlingsplan för barn och ungdomar som ännu inte fått någon politisk behandling utan har i det tysta blivit ett underlag för beslut och utvärdering utan att egentligen fått någon större dignitet. Det har visat sig att man är dålig på att uppfylla de mål och principer som ska hjälpa barn och ungdomar att få ett bemötande och en vård som utgår från deras förutsättningar och perspektiv. Det blir dock svårt att som politiker agera när denna viktiga handlingsplan har gömts undan från det demokratiska beslutsfattandet och därmed också den demokratiska kontrollen och utvärderingen. Detta dokument borde vara allt för viktigt för att reduceras till ett forum för interna verksamhetsdiskussioner på chefsnivå.
Vi har fortfarande en bit att vandra innan vi kan säga att vi har ett tydligt barn och ungdomsperspektiv implementerat i verksamheten. Det röda skyltfönstret har fått en spricka.
Denna spricka kommer inte av ett olycksartat stenskott – här handlar det om att man har plockat upp en gatsten och kastat rakt in i sitt egna skyltfönster. Hur genomtänkt är det?

När riktlinjerna för demensutredningar beslutades 2006 beslöt man även att revidera dessa senast vid utgången av 2008. Detta har inte gjorts och det gör att problemet med samverkan med länets kommuner nu saknas i gällande riktlinjer, vilket fått till följd att det finns en obekväm oklarhet i både rollfördelning och ansvar i denna viktiga fråga. Det enda rimliga är att en revidering av riktlinjerna sker tillsammans med kommunerna och att man tillskapar ett vårdprogram som får status genom hela vårdkedjan. Dessutom måste man se till att flaskhalsarna försvinner som gör att diagnos och behandling inte försenas i onödan. Man undrar varför s-majoriteten inte tagit tag i frågan och sett till att förhindra många människors onödiga lidande? Skyltfönstret har definitivt fått en spricka till…

Den självgoda socialdemokratiska majoriteten har lagt tillskapandet av nya familjecentraler på is och viljan att utreda verkar vara större än viljan att skapa. Samtidigt som man från den socialdemokratiska majoriteten vill undvika familjecentralsfrågan går de ledande företrädarna ut och pratar mycket och gärna om hur viktigt det är med att fler familjecentraler inrättas i länet, men samtidigt säger de detta med en iskall hand då de i ryggen har ett beslut som lägger hela frågan i träda. Många kommuner väntar på besked och har viljan till samverkan kring inrättandet av nya familjecentraler, men beskeden från sittande majoritet är att inga nya familjecentraler just nu ska tillskapas. När frågan återigen blir aktuell är i dagsläget oklart.

Familjecentralerna är en viktig del i att få en sammanhållen vård och hälsa för medborgarna i samverkan med kommunerna. Det är därför en viktig signal från alliansen när vi budgeterar en halv miljon kronor till fler familjecentraler. Skyltfönstret har definitivt fått sin spricka nummer 3. I det här fallet en frostskada med tanke på det iskalla klimatet i frågan.

I majoritetens skyltfönster ser jag också en skyltdocka som är klädd i trasor. Jag antar att den representerar alla de patienter som från och med den 1 augusti i år får betala de högsta patientavgifterna i landet. Denna höjning måste omedelbart tas bort, vilket blir en uppgift för alliansen när vi vinner valet nästa år. Skyltfönstret har fått sin 4:e spricka. Man undrar vem den tillkallade glasmästaren är som de tänkt sig ska lappa och laga? Med tanke på framtiden så kanske de borde anställa en glasmästare på heltid…

På golvet i skyltfönstret ligger ett flertal individer som helt enkelt inte orkar stå upp. De har nämligen blivit utsatta för landstingets sjukresor. Många som bor långt ifrån sjukhusen får vänta orimligt länge på en sjukresa. Det är inte rimligt att den som är sjuk och bor längst från sjukhusen ska behöva ha de längsta väntetiderna. Ingen patient ska över en dag behöva vänta mer än maximalt 2 timmar för att få en sjukresa! Skyltfönstret har fått spricka nummer 5.

I fönstret ser jag också en gravid ung tjej med tårarna rinnande. Hon representerar de ungdomar som på en del håll fått vänta i upp till 2 månader på att få komma till en ungdomsmottagning. Detta är inte acceptabelt. För att få ned väntetiderna på ungdomsmottagningarna och förstärka deras arbete avsätter vi 1,5 Mkr vilket är en välbehövlig satsning för våra ungdomar i länet. Skyltfönstret har fått din 6:e spricka.

Den socialdemokratiska majoritetens skyltfönster som Mona Sahlin är så stolt över har börjat på allvar att krackelera. Att glaset ska hålla till inledningen av valrörelsen är inte realistiskt, men tjuven håller sig på avstånd för frågan är:

Finns det något av värde där bakom att plundra…

tisdag 17 november 2009

Nytt högstadium i Färjestaden

Igår lämnade jag, Johan Gustafsson och Sven Stenson in en motion till Mörbylånga kommun som berör byggnation av ett högstadium i Färjestaden. "Lustigt nog" så hade visst vissa socialdemokrater lyckats att göra det samma. Kanske blev de påhejade av artiklarna i tidningarna förra veckan där Sven och Kent Ingvarsson uttalat sig om att det fanns ett behov av se över frågan. Nu börjar "striden" om vems förslag detta med kommunalt högstadium är, Moderaternas eller Sossarnas. Jag tror nog att vi bör i så fall gå tillbaka ca 20 år för att hitta vems förslag det var från början, kanske ännu längre tillbaka. Frågan om högstadium i Färjestaden har funnits med ända sen då jag gick på högstadiet, dvs ca 20 år sen. Frågan har därefter varit varm då och då, iskall där emellan, för att nu bli riktigt het.
Men till skillnad från (S) så har vi lagt ett förslag på hur finansieringen skulle ske, för med kommunens stora låneskuld kan det inte bli tal om att vi ska finansiera byggnationen med kommunala medel. Runt om i landet har kommuner upphandlat byggnation och drift av blivande kommunala lokaler, vilket måste kunna fungera även i lilla Mörbylånga kommun. Dvs en privat entreprenör bygger och äger lokalen och kommunen blir en långvarig hyresgäst. Kan tänkas dyrt kanske, men alternativet är att vi drar på oss ytterligare lån och därmed även ränte- och amorteringskostnader. När kan detta bli verklighet då? Ja, säg med projektering, planering m.m. så kan kanske spaden sättas i jorden i slutet av 2010, alternativt i början på 2011.
En viktig detalj, till skillnad från (S) så vill vi inte att Friskolan ska stängas utan finnas som ett bra alternativ att välja på. Företrädare från (S) har nämligen tidigare sagt att en av anledningarna till att de vill att det byggs ett kommunalt högstadium är att då får Friskolan sån konkurrens att de blir tvingade att slå igen. DET hoppas vi verkligen inte.

lördag 14 november 2009

Moderat riksdagslista

Just hemkommen från Moderaternas nomineringsstämma där jag satt som ordförande. Vi har detta år provat en annan metod där vi inte lämnat något förslag på plats 1-9, utan bara valt ut vilka dessa personer var. Det ställde lite ökade krav på både kandidaterna och på stämmodeltagarna. Resultatet blev att Eva Bengtsson-Skogsberg tappade sin nuvarande 2:a plats på listan och Jörgen Andersson från Överum knep denna. Eva kom sen på 3:e plats. Förstaplatsen gick till Jan R Andersson. Nämnas kan att alla 9 ledamöterna (nja 8 blev det då Claes från Vimmerby var sjuk) var väl förberedda och gjorde många bra presentationer. Det ser bra ut inför valet! Lycka till alla 24 på listan!

tisdag 10 november 2009

Småföretagare tar över Apoteket i Färjestaden

Jag läste idag att det blir småföretagare som tar över apoteket på Ölands Köpstad. Det glädjer mig att höra. Till skillnad från sossen Jonas Hellberg, som ondgör sig över apoteksavregleringen, så tänker jag fortsätta att gå till "mitt" apotek. Jag tror nämligen på konkurrens och tror att det gynnar medborgarna.

onsdag 4 november 2009

Va va det jag sa?

Jaha, då var landstingsstyrelsens budgetsammanträde till ända och visst blev det som jag misstänkte. Inte ett enda av våra yrkanden kunde de tänka sig att ens debattera. "Vi återkommer till fullmäktige då vi kostnadsberäknat era förslag" blev svaret. Annars kändes det som om Ann Hellenborg öppnade dörren för familjecentralsfrågan. Men då hon kom på vad hon sagt slängde hon igen den dörren via tystnad på mitt inlägg. Det är tragiskt att man inte ens kan tänka sig att gå med på att inte stänga dörrar för familjecentraler och hänvisa till ekonomin. Mmmm... låt gå för det då. Men då är de svaret skyldiga vad en familjecentralsetablering kostar landstinget extra. Det finns nämligen inte ett ord om detta i junibeslutet eller nu heller för den delen.
Eftersom vi inte fått fram några siffror på vilken extrakostnad som det innebär höftade vi till med 5oo ooo kr i vårt förslag. Det borde räcka till de 3-5 familjecentraler som är på diskussionsstadiet.

Lite kul var det att majoriteten skrivit fel i sin debattartikel om vårdgarantin. Långa köer och väntetider tillhör morgondagens sjukvård stod det i artikeln... Borde nog varit gårdagens istället om man tänker sig att förbättra vårdgarantin vilket var hela meningen i artikeln.
Ett tips till den som skrev debattartikeln, låt nån annan korrekturläsa den innan den går i tryck!

tisdag 3 november 2009

Alliansens yrkanden

I morgon på landstingsstyrelsen kommer vi från alliansen presentera våra budgetförslag för åren 2010-2012. Det kommer bli en satsning på våra svaga grupper i länet där vi t.ex. återställer den stora avgiftshöjning som majoriteten tvingade på våra medborgare i augusti i år. Detta kommer att kosta oss 7,2 miljoner kronor, men det är det helt klart värt. Avgifterna som infördes har slagit helt fel och frikorten har ökat rejält. Vi yrkar också på att det idiotiska beslut om familjecentralerna som majoriteten infört ska tas bort helt. "Kostnaden" som skulle motivera ett totalstopp är så liten att det inte finns fog för detta, och det måste bort. För att nyttja en välkänd slogan: Allt annat känns puckat!
Totalt har vi över 30 yrkanden till budgeten och majoriteten kommer väl som vanligt att köra den tuffa stilen och inte gå med på ett enda av dem! Inte nu i alla fall, men kanske om 1 år. Men då sitter ju inte de i majoritet så det spelar ju kvittar! Då kan vi införa allt som vi önskar och vill, allt som de troligen kommer att avslå vid fullmäktige om 3 veckor. Men de skulle ju kunna överaska oss och faktiskt bevilja ett flertal av våra förslag.... äh! det lär ju aldrig hända.

tisdag 20 oktober 2009

SD+NSDAP= Sant

Den stora snackisen igår och idag har varit Sverigedemokraternas debattartikel om invandrarna i allmänhet och muslimerna i synnerhet. Försöket att tvätta bort stämpeln som ett främlingsfientligt parti har nu spoilerats totalt. Äntligen bekänner de färg och visar tydligt Sveriges medborgare att rasism och främlingsfientlighet är grunden för deras politik. Att de då fått så stora väljarsiffror i opionsundersökningarna förvånar mig. Är en så stor del av befolkningen så okunniga att de inte ser likheterna mellan SD och nazisterna i 30-talets Tyskland? Om man skulle byta ut orden muslim och islam mot jude och judendom så har ni en debattartikel skriven av Göbbels. Måtte svenska folket förstå vilket parti de är på väg att rösta in i riksdag, landsting och kommuner och ta sitt förnuft till fånga.

torsdag 15 oktober 2009

Barnkonventionen efterlevs inte!

I november i år är det 20 år sedan FN fattade beslut om barnkonventionen. Sverige tillhör ett av alla de länder som för 19 år sedan anammade konventionen och sagt sig vilja införa denna i alla beslut som rör barnen. Trots att det gått 20 år är det är inte ovanligt att barnens perspektiv glöms bort i kommuner och landstings alla verksamheter. Faktum är att det kräver en hel del av de verksamheter som vill kunna säga att de följer FNs barnkonvention. Har de fått redskapen att klara sina åtaganden?

I Landstinget i Kalmar län finns sedan en tid tillbaka en handlingsplan för barn och ungdomar som ännu inte fått någon politisk behandling utan har i det tysta blivit ett underlag för beslut och utvärdering utan att egentligen fått någon större dignitet. Det har visat sig att man är dålig på att uppfylla de mål och principer som ska hjälpa barn och ungdomar att få ett bemötande och en vård som utgår från deras förutsättningar och perspektiv. Det blir svårt att som politiker agera när denna viktiga handlingsplan har gömts undan från det demokratiska beslutsfattandet och därmed också den demokratiska kontrollen och utvärderingen. Detta dokument är allt för viktigt för att reduceras till luddiga riktlinjer och forum för interna verksamhetsdiskussioner på chefsnivå.

I denna handlingsplan för barnen står det bland annat att landstingets verksamheter ska i sina verksamhetsplaner presentera hur de arbetar med barnkonventionen och avrapportera detta årligen i sina verksamhetsberättelser. Det finns också många bra checklistor verksamheterna kan ha som hjälp och stöd i sina arbeten. Trots detta har ytterst lite hänt med att förstärka barnperspektiven i vården och arbetet med att föra ut och följa upp handlingsplanen i landstingets alla verksamheter verkar ha stannat upp.

Vad gör då den politiska majoriteten; socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet, för att få stuns i arbetet med barnkonventionen? Inte mycket tycks det. Handlingsplanen har inte ens fått den politiska behandling den förtjänar samtidigt som man faktiskt kan kräva att den högsta politiska nivån, landstingsfullmäktige, ska följa upp och i viss mån vara styrande kring hur arbetet med att föra in barnkonventionens delar i landstingets alla verksamheter utförs. I en fråga till landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson om detta svarar han undfallande att arbetet pågår, men ännu så länge lyser handlingsplanen med sin frånvaro i den högsta politiska församlingen. Vad ger detta egentligen för signaler? Om nu denna handlingsplan även ska ligga till grund för politiskt beslutfattande i budgettider bör väl också den politiska församlingen besluta om den. Man undrar vad majoritetens företrädare försöker mörka med att ständigt hålla barnkonventionen ifrån sig? När, Anders Henriksson (s), får vi se en politisk behandling av handlingsplanen för barn och unga och när får vi se en barnkonvention som lever i barns möten med vården?

Släpp prestigen och ändra idiotiska beslut!

Vid senaste landstingsfullmäktige lyfte vi i Alliansen frågan om familjecentraler runt om i länet. Bakgrunden är att vid fullmäktige i juni beslutade majoriteten i landstinget att vänta med fortsatt etablering av familjecentraler pga ekonomiska skäl. Ekonomiska skäl som egentligen inte finns! Vid en etablering av en familjecentral så flyttas landstingets mödravård och barnhälsovård in i lokaler tillsammans med kommunens socialsekreterare och en öppen förskola. De eventuellt ökade kostnaderna blir en ökad lokalhyra, en kostnad som är så liten att den kan räknas som felräkningspengar i landstingets stora verksamhet. Men vinsterna är enorma. Kan vi genom en familjecentral förhindra att en familj faller isär, eller att ett barn växer upp otrygg och hamnar i kriminalitet så har vi tjänat in den ökade hyreskostnaden flerfalt. Att då som majoriteten gjort säga att vi avvaktar fortsatt etablering av familjecentraler är oerhört passivt. Vi har haft träffar med alla kommuner i länet, där alla mer eller mindre är positivt inställda till familjecentralskonceptet. Det finns också intresse från ett flertal kommuner att starta denna verksamhet, men där nu landstinget säger nej. Ett exempel är i Färjestaden där det nu planeras en nybyggnation av Hälsocentralen. Planeras det inte in en familjecentral i nybygget lär det aldrig bli av. Så kära majoritet i landstinget, släpp prestigen och ändra detta idiotiska beslut!

fredag 2 oktober 2009

¨Dyrt att sterilisera sig

I dagens Barometern lyftes frågan upp om kvinnlig sterilisering och varför detta kostar 10 590 kr. Det är intressant att vänsterexperimentet dvs vår majoritet i landstinget kommenterar detta med att det inte är någon jämställdhetsfråga. Jag skulle nog hävda motsatsen. I andra landsting har man jämfört den manliga och den kvinnliga steriliseringen och gjort ett överslag på vad detta skulle kosta, lite med devicen: det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen. Då har man hamnat på en kostnad av ca 7500 kr gällande för både män och kvinnor. Om vården vore jämlik i länet, varför har då inte vänsterexperimentet gjort så?

Grattis Mörbylånga kommun

I dagarna går att läsa att Mörbylånga kommun utsetts till att ha landets näst bästa företag. Kombinationen av ett fåtal större företag med många småföretagare gör att vi klarat krisen på ett bra sätt. Klättringen från förra året är dock den mest glädjande, då låg nämligen Mörbylånga kommun på plats 117 av landets 290 kommuner. I denna undersökning utgår man från vad företagarna gör och betyder för sin kommun, inte vad kommunernas politiker och tjänstemän gör för företagen och näringslivet. Tänk om vi kunde få lite bättre fart på just sistnämnda delarna här i kommunen.... då tror jag banne mig att vi skulle klättra till översta platsen!

*****************************************************
Mörbylånga kommun är åter bland topp 10 i rankningen av bästa skolkommun. För åttonde året i rad har Lärarförbundet presenterat årets ranking av Sveriges bästa skolkommuner. Mörbylånga hamnade på sjundeplats, samma placering som förra året. Undersökningen omfattar alla landets 290 kommuner. Det är glädjande att se att vi fortsätter vårt goda arbete och att vår personal trivs på sitt jobb. Kan det bero på att vår skola sedan länge styrts av en moderatledd skolnämnd?!

torsdag 24 september 2009

Två interpellationer och en fråga

I en interpellation ställd till S-landstingsrådet Lena Segerberg undrar jag över smärtlindringen inom mödravården och hur förutsättningarna har förändrats för gravida kvinnor sedan avgiftshöjningarna fr.o.m. 1 augusti.

Lena Segerberg har lovat att återkomma efter sommaren när det gäller situationen för gravida som använt TENS-apparat som smärtlindring. Sommarmånaderna är nu över och det är dags att få svar på vad som gäller för kvinnor som tidigare fått låna TENS-apparater inför och under förlossning.

Under landstingsfullmäktige i juni beslutades det om Strategier för effektivisering III. I dessa ligger det bland annat att smärtlindring inom mödravården fr.o.m. 1 augusti ska komma att kosta pengar.

Vi vet ännu inte hur mycket det ska kosta och det är angeläget att få svar på det. Dessutom känns det märkligt att Lena Segerberg påstår sig vara förvånad över att det numera ska kosta pengar. Man blir klart fundersam över att ett landstingsråd inte verkar veta vilka beslut hon har varit med och fattat. Därför undrar jag om hon tänker ta tillbaka just detta beslut och om det finns andra höjda patientavgifter som hon så här med facit i hand kommer att återkalla.

*******************************************************************

Jag ställer en enkel fråga till Anders Henriksson (S) om FN:s Barnkonvention och Landstinget i Kalmar Läns förverkligande av denna.

Jag hoppas med denna fråga till Anders Henriksson sätta tryck i ärendet och få igång arbetet med Handlingsplanen för barn och unga.

I mars i år presenterade Barnkompetensnätverket i Landstinget en handlingsplan som skulle gälla all landstingsfinansierad verksamhet. I denna plan finns det tydliga uppdrag och mål, samt checklistor för varje arbetsplats att arbeta med. Dock fattades inga politiska beslut, utan detta låg som en informationspunkt på Landstingsstyrelsen.

Alla politiska partier är nog eniga om att Barnkonventionen ska efterlevas, men tyvärr har arbetet med att ta i dessa frågor på allvar stannat av. Därför behöver vi lyfta upp Handlingsplanen ånyo och denna gång för beslut.

*******************************************************************

Jag har tidigare publicerat en interpellation till Ann Y Hellenborg om Färjestadens Hälsocentral, se längre ned i blogglistan.

tisdag 15 september 2009

Sossarna öppnar för privata vinstintressen i vården

Döm om min förvåning när jag läste att socialdemokraterna nu kan tänka sig att tillåta privata aktörer tjäna pengar på barn, gamla och sjuka. Det som varit totalförbjudet under sååå många år verkar nu vara ok. Det har ju t.o.m. varit tankeförbud för sådana idéer. Till kongressen nu i höst har partistyrelsen lagt ett förslag om att lagstifta om att sälja ut offentlig verksamhet till underpris och det må väl va hänt, men samtidigt så säger de att lagstifta om vinstintressen i vård, skola och omsorg vill de inte. Sossarnas "stora" taleskvinna i dessa frågor, Ylva Johansson säger:

– Vinst är en naturlig del i en sunt fungerande ekonomisk verksamhet. Det viktiga är att pengar som är avsedda för till exempel skolan verkligen används till det, att man återinvesterer i verksamheten. Vi tror inte på en lagstiftning som förbjuder vinst eller vinstuttag utan vi vill i stället se högre kvalitetskrav. Man ska inte kunna tjäna pengar på att dumpa kvaliteten i verksamheten.

Där är vi faktiskt överens! Trots att vi moderater länge sagt att det är kvalitén som är avgörande, inte vem som äger eller driver t.ex. en vårdcentral så har vi fått skit för det. Skönt att se att sossarna nu bytt fot. Det skulle vara intressant att se en debattartikel från Jonas Hellberg där han just lyfter upp detta.

Sänkt skatt för pensionärer

På DN Debatt skriver de 4 alliansledarna idag att de kommer att sänka skatten för pensionärerna. Detta med ca 1000-1500 kr per år. Det är en välkommen satsning som gör att pensionärerna nu närmar sig den skattenivå som de som arbetar har, något som de kämpat för sen vi införde jobbskatteavdraget. Mona Sahlins svar på pensionärernas rop var ju istället att ta bort jobbskatteavdraget men behålla samma höga nivå på skatten för pensionärerna, och på så vis få ett "rättvist" system. Jag tror de flesta pensionärer uppskattar alliansregeringens förslag mer än Monas. Kan vi sen få igång sysselsättningen igen så kommer per automatik pensionerna att öka, för ju fler som arbetar destå högre pension.
Bra jobbat regeringen!

söndag 13 september 2009

Sluta motarbeta privatvården, S

På landstingsmajoritetens blogg ställer Jonas Hellberg en fråga till mig hur jag ställer mig till S:t Görans privatsjukhus och det vinstintresse det har. Jag skulle vilja tipsa Jonas att läsa dagens debattsida i Expressen där en socialdemokratisk läkare som heter Niklas Sterner skriver att sossarna måste sluta motarbeta privatvården. Samma läkare arbetar på nämnda S:t Görans och beskriver fördelarna med den privata vården i förhållande till den offentliga. Precis det som borgliga politiker också försökt göra under många år, tyvärr med obevekliga sossar och vänsterpartister. Sosseläkaren skriver: Det tar visserligen fortfarande emot när jag tänker på att det överskott vi skapar hamnar i privatpersoners fickor. Men jag är väldigt stolt över att vara med och bedriva så högklassig vård. Och om privata vårdgivare skapar en bättre situation för patienterna så är jag beredd att tumma lite på mina ideal. Jonas och länets sossar borde nog läsa denna debattartikel för att kanske släppa lite på sitt motstånd mot privat vård. Privatiseringen är säkert inte lösningen på alla offentliga verksamheters problem, men som debattören skriver: Det viktigaste är att vi betalar för vården solidariskt- inte vem som utför den. Glöm inte patientsäkerhet och kvalitet också!

fredag 11 september 2009

Ny hälsocentral i Färjestaden?

I en interpellation riktad till landstingsrådet Ann Hellenborg (MP) undrar jag om det väntar en nybyggnation av hälsocentral i Färjestaden.

Man har vuxit ur sin hälsocentral i Färjestaden för länge sedan och bedriver idag sin verksamhet i icke ändamålsenliga lokaler. Trots detta bedrivs ett fantastiskt arbete av personalen på hälsocentralen, men hur länge orkar man stå ut? Primärvårdens arbetssätt har förändrats genom åren och lokalerna har inte följt med i denna utveckling. Det håller inte längre.

Kanske är det t.o.m. så illa att Arbetsmiljöverket inte skulle godkänna lokalerna. Samtidigt har det under en längre tid pågått diskussioner med Mörbylånga Kommun om att förlägga en familjecentral i direkt anslutning till den ”nya” hälsocentralen.

Mörbylånga Kommun är positiva till att finnas med i byggnadsplanerna och ställer sig nu undrande till om Landstinget vill vara med. Planer och ritningar finns klara och Mörbylånga Bostads AB vill ha svar på om det ska bli någon fortsättning på samarbetet. När det sedan gäller familjecentraler så har landstingsmajoriteten i sina riktlinjer beslutat att avvakta med etableringar av familjecentraler. Och detta trots att det inte skulle innebära några större kostnader för Landstinget. Det känns defensivt och t.o.m. bakåtsträvande av majoriteten att agera på det här sättet.

Här finns möjligheter till samarbete mellan kommun och landsting, men det verkar som att Mörbylånga Kommun inte får svar på hur planerna kring hälsocentral och familjecentral i Färjestaden kommer att fortskrida.

Ann Hellenborg verkar inte ta detta på allvar och jag befarar att vi snart har ett nytt vite rörande arbetsmiljön i Färjestaden, liknande det som snart är verklighet kring Kristinebergs hälsocentral i Oskarshamn. Det är upprörande.

onsdag 9 september 2009

Landstingsstyrelsen 090909

Jaha, då har man klarat av en av de snabbaste Landstingsstyrelsemötena i historien. Detta trots några mycket viktiga ärenden, som t.ex. influensavaccinering och akutläkarorganisation. Men viktigast känns ändå att vi idag tog första steget för att införa ett vårdval inom primärvården i länet. Med tanke på hur negativa majoriteten varit under hela resan är det ett under att vi lyckats uppnå en 7-partiöverenskommelse och faktiskt fått till en hyfsat bra uppdragsbeskrivning. Vårt vårdval kommer inte att se ut riktigt som många andras där vi t.ex. tillåter ensamläkare på mindre orter, där allmänspecialiskravet är reducerat till 50%, dvs på en 2-läkarenhet kan en av läkarna vara barnspecialist eller kirurg m.m. Det känns skönt att vi nu får en ökad valfrihet för medborgarna och skapar möjlighet för fler vårdaktörer att etablera sig i länet. Nu återstår "bara" att skapa ett ersättningssystem som lockar fler aktörer bedriva primärvård, samt att de offentliga hälsocentralerna fortsätter att utvecklas.

onsdag 2 september 2009

Kristinebergs Hälsocentral

Nu äntligen verkar det som om landstinget och Byggebo har träffats för att diskutera en ny hälsocentral i Kristineberg i Oskarshamn. Förra mötet som skulle varit i maj/juni ställdes in.... Nej då, det är ingen brådska, inte alls! Landstinget riskerar bara miljonvite vid årsskiftet om inget gjorts innan dess. Jag vill inte säga det, men kan inte låta bli ändå.... vad vad det vi sa? Om majoriteten gått med på vår linje för snart ett år sen hade planeringen och kanske även byggnationen redan varit igång. Istället får personal och patienter snällt vänta på att dessa möten mellan Byggebo, arkitekter och landstingsfastigheter ska komma fram till nån bra lösning. Snällt vänta medan arbetsmiljön fortsätter att vara usel, snällt vänta medan de inte får den vård som skulle kunnat bedrivas i ändamålsenliga lokaler.
Finns det någon aktör som vill ansluta sig till Hälsovalet och öppna en mottagning i Oskarshamn så finns det kanske en hel del både patienter och personal som är trötta på att snällt vänta. Vi kan väl hoppas på att någon sån finns!

måndag 31 augusti 2009

Anders Andersson till riksdagen!

Idag offentliggör Kristdemokraterna i Kalmar län att Chatrine Påhlsson-Ahlgren lämnar riksdagen under hösten. Detta gör att Anders Andersson kommer att lämna Landstinget i Kalmar län som landstingsråd för att ta över Chatrines plats. Jag kommer att sakna Anders här som kollega men önskar honom lycka till i riksdagen! Jag vet att han kommer att utföra ett gott arbete i alliansens tjänst i Stockholm och känner jag honom rätt kommer han att ha ett finger med i spelet även här i länet. Den kunskap och erfarenhet han har om länets sjukvård kommer jag att sakna, men samtidigt är han ju bara ett samtal bort. Lycka till Anders!

onsdag 26 augusti 2009

Ska mödravården i länet centraliseras?

På landstingsfullmäktiges sammanträde i juni i år beslutades att en hel del utredningar om landstingets verksamhet skulle göras under hösten. En av dessa handlade om Mödravården i länet. Farhågorna inför denna utredning var det tidigare förslaget om nerläggningen av Högsbys mödravårdcentral, som senare efter påtryckning från oss i oppositionen och befolkningen drogs tillbaka av majoriteten. Därför blir jag aningen misstänksam nu när jag hör att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att omfördela resurser från mödravårdscentralerna i Högsby, Emmaboda och Torsås för att flyttas till Kalmar. Bakomliggande orsak är enligt tjänstmännen det stora antalet inskrivna blivande mödrar i Kalmar. Men ser man på siffrorna på antalet inskrivna är det endast Högsby som har färre inskrivna detta år i förhållande till förra, och då endast fyra mödrar färre. Både Emmaboda och Torsås har ett ökat antal inskrivna än förra året. Ett av ryktena som figurerat om utredningen om mödravården är att den kommer att resultera i att man vill centralisera mödravården till ett fåtal ställen i länet. Är denna omfördelning av resurser första steget för att åstadkomma detta? Och om så blir fallet, hur går det då med ungdomsmottagningarna, familjecentralerna på dessa orter som inte kommer att ha någon fungerande mödravårdscentral? Det som också är förvånande är att man verkar ha förbigått utredningens resultat och redan gör de förändringar man ändå tänkt sig, trots att det sas att dessa resultat skulle föreläggas landstingsstyrelsen för ställningstagande innan några förändringar fick göras. Är detta ett bevis på den röd-gröna majoritetens oförmåga att styra, eller är det t.o.m. så illa att det är med majoritetens godkännande dessa förändringar görs?

fredag 21 augusti 2009

Avgår Ann?

I dagens tidningar går att läsa om Ann Y Hellenborg (mp) minst sagt klumpiga blogginlägg. Det är skönt att se att både Anders Henriksson (s) och Johnny Petersson (v) tar avstånd från den jämförelse som Ann gjorde. Man blir fundersam vilken följdverkan detta får, både avseende vaccinationsprocessen men även politiskt. Kommer man från majoriteten att kräva hennes avgång då förtroendet för Ann har grusats ordentligt. Vi får hoppas att befolkningen i Kalmar län bortser från den jämförelse som Ann gjorde och istället går till hälsocentralerna och tar sina två sprutor.

torsdag 20 augusti 2009

Nu får hon väl ge sig!

Ibland blir man förvånad över vissa blogginlägg, speciellt då de kommer från majoriteten i Landstinget i Kalmar. Senast i raden är Ann Hellenborgs inlägg där hon jämför vaccinet för den nya influensan med neurosedyn. Trots 2½ år vid makten har hon fortfarande inte lärt sig att det hon säger och skriver har betydelse och tolkas som majoritetens åsikt. Är det kanske därför hon har plockat bort inlägget från bloggen. Henriksson har väl läxat upp Ann kan jag tänka. Det är ju inte speciellt förtroendefullt att skriva detta då hon ansvarar för personalen som ska utföra vaccinationerna. Dags att göra avbön Ann!

tisdag 11 augusti 2009

Då var man igång igen!

Efter en välbehövlig sommarvila så har vi äntligen kört igång igen. Alliansen i landstinget rivstartade på måndagen med verksamhetsbesök på Smedby Hälsocentral, presskonferens, besök hos sjukgymnasterna på SLG, träff med pensionärsorganisationer samt alliansledningsgrupp. Snacka om att få en perfekt början på hösten!
Nu väntar en höst som säkert kommer att domineras av influensa, vaccinationer, sparförslag och budgetdiskussioner. Då känns det bra att jag läst ut de böcker jag tänkt under sommaren för det lär inte hinnas med så mycket skönlitteratur de närmaste månaderna. Skönt också att uterummet som påbörjades i juni är klart och används flitigt!

tisdag 23 juni 2009

Inför semestern

Sommaren är här och semestern börjar närma sig. Det märks i Landstingshuset där färre och färre befinner sig på sina kontor. Så gäller även för undertecknad, några dagar kvar, sen bär det av till Gotland och Almedalen. Men först gäller det att rensa undan på skrivbordet och i bland mailskörden, sen kan man få lite ledigt.
Hur ska man då summera de första 6 månaderna som nytillträtt landstingsråd? Hmm... mycket jobb, många saker att sätta sig in i, roliga möten med verksamheten och patienter m.m. m.m. Sammanfattningsvis på det hela taget kul och stimulerande. Sen att vi aldrig får igenom en endaste liten åsikt vi lägger fram..... det är nog mer majoritetens problem. Vill de köra machostilen så är det upp till dem, tyvärr blir länets invånare förlorarna med det arbetssättet. Vi får väl se om de bjuder in till diskussion och samtal inför budgeten som ska tas till hösten eller inte, troligen inte! Men nu ska vi inte tänka på budget, det är ju sommar och sol.... undrar hur kallt vattnet är????

onsdag 17 juni 2009

Yes! Moderaterna över 30%

Idag presenterades SCB´s partisympatiundersökning nerbruten till valkretsnivå. Det är glädjande att se att Moderaterna fortfarande klättrar i dessa undersökningar och att Socialdemokraterna minskar.

Moderaterna hamnar idag på 30,7%
Centern på 7,3%
Folkpartiet på 5,3%
Kristdemokraterna på 2,7%

Samtidigt som jag gläds åt våra siffror är jag bekymrad för mina Allianskompisars skull. Det är dock alltid skönt att se att Socialdemokraterna minskar. De var oerhört stolta ett tag då de låg på 55%, men är nu nere på 42%. Helt rätt håll! Hade undersökningen också kommit efter vår avgiftshöjardebatt i Landstinget borde de varit nere på under 30%-strecket!

Nedan följer ett utdrag från SCB´s undersökning.

Ökningen för Moderaterna från ca 22 procent i november 2008 till ca 31 procent i maj 2009 är statistiskt säkerställd. Det är även minskningen för Socialdemokraterna från ca 55 procent till ca 42 procent. Övriga skillnader jämfört med november 2008 ligger inom felmarginalerna. Jämfört med maj 2008 konstateras en statistiskt säkerställd ökning för Moderaterna och en statistiskt säkerställd minskning förSocialdemokraterna.

tisdag 16 juni 2009

Landstingsfullmäktige

Man slutar aldrig att förvånas av s-majoritetens egna tro på sig själva. Återigen lägger vi från alliansen bra (i detta fall snälla) förslag som skulle förbättra de utredningar och uppdrag som Landstingsdirektören fått i uppdrag att genomföra. Vid 3 av dem har Anders Henriksson tidigare svarat att visst kan de förslag vi har lagt fram ingå i deras utredningar, men vad händer? Jo de kör som vanligt den hårda tuffa politiken som innebär att gå inte med på något som Alliansen lägger fram. Varför kan man undra kör S-majoriteten denna konfrontationslinje konstant vid varenda fullmäktige?

**********************************************************************

Det är inte kul att sitta på ett fullmäktige och må skrutt. En tuff förkylning med feber, hosta och täppta bihålor kan sänka de flesta. Tur att det finns Panodil!
Man får väl hoppas att man känner sig lite piggare vid nästa fullmäktige.

fredag 5 juni 2009

Öland-en kommun

Jag fick möjligheten att få en längre intervju i Radio Kalmar P4 om varför jag säger ja till en sammanslagning av våra två ölandskommuner. Kan kanske övertyga någon ölänning som tvekar i frågan att faktiskt rösta ja. Hur eller hur så kommer folkomröstningen bli spännande och resultatet förhoppningsvis positivt för en ja-sägare. Tyvärr tror jag att många kommer att lägga en Nej-valsedel i urnorna, man vet vad man har, men inte vad man får...
Valet på söndag är en viljeyttring om vilken framtid vi vill ha för Ölands del. Kritiken mot utredningen och politikerna har varit stark och till viss del berättigad. Synd bara att de frågor som medborgarna haft inte var de frågor som beställdes i utredningen. Blir det ett nej på söndag finns det stor risk att utvecklingen stannar av och att samarbetet mellan de båda kommunerna minskar istället för att öka vilket vore oerhört tråkigt.

Alla har rätt att få komma till.....

Kommer just från ett möte med Pensionärsrådet samt Rådet för funktionshinderfrågor. Där höll landstingsdirektören en information om planeringen inför budget och plan, samt hur Landstinget klarar tillgängligheten. Roligt att höra att Alf använder sig av min kommande valslogan; Alla har rätt att få komma till!
Självklart menar både jag och Alf att det rör sig om tillgänglighet till vår sjukvård, men dubbelheten i just den meningen är aningen humoristisk och fri för tolkningar.... hmm....
Det är ju ändå fredag :-)

torsdag 4 juni 2009

Därför röstar jag JA

På valdagen nu på söndag finns det två val att göra. EU-valet som är oerhört viktigt för Sverige, samt folkomröstningen om Öland- en kommun som för ölänningen är viktigare än EU-valet. Diskussionerna om Öland- en kommun har senaste månaden mest fokuserats på konsulternas utredning och var kommunhuset ska ligga. Det som borde ha diskuterats i stället är möjligheterna som ett sammangående kan ge och vad en gemensam framtid kan innebära för Öland. Jag är övertygad om att vi behöver förbättra vårt samarbete mellan de båda ölandskommunerna oavsett om vi går ihop eller inte. Dock blir det avsevärt mycket enklare och smidigare med en gemensam kommunledning och gemensamma förvaltningar. Vi står inför en framtid som kommer att kräva stora insatser från den kommunala sektorn, både inom äldreomsorg och skola. Genom att effektivt utnyttja våra gemensamma resurser skapas utrymme för att möta dessa utmaningar. Men självklart har jag från Ja-sidan fler visioner om hur jag vill att vi formar ett framtida Öland. För att lyfta några exempel: Jag vill minska på den kommunala byråkratin, jag vill skapa fristående enheter både inom äldreomsorg som inom barnomsorg. Jag ser gärna att vi halverar antalet politiska uppdrag och får in engagerade och pålästa politiker. Jag ser inga hinder för fortsatt utveckling av de båda större orterna Borgholm och Färjestaden, inte heller för Löttorp, Mörbylånga och Degerhamn, samt längs hela östra sidan av ön. Jag vill att vi lockar nya företagare till ön med goda möjligheter till att driva sitt företag och jag vill att vi stimulerar de företag och industrier som redan finns etablerade. Jag ser möjligheter för Öland att fortsätta växa invånarmässigt och börja klättringen mot 30 000 invånare. Jag vill att vi utvecklar föreningsliv, natur och kultur. Turismen är en självklarhet där Borgholms kommun har försprång gentemot Mörbylånga och där tror jag att den södra kommunen kan ha en hel del att lära av sin granne i norr. Allt detta kan göras var för sig, men blir mycket enklare om vi är enade som en kommun. Vissa nej-sägare lyfter fram det historiska faktum att de båda kommunerna har haft svårt att samarbeta tidigare, och att det är en omöjlighet att komma överens med varandra. Viss del av den kritiken är berättigad, men det krävs två för att dansa tango. Går man in i ett tänkt samarbete med inriktningen att den andre partnern är omöjlig att samarbeta med, vad blir då resultatet? Det som krävs för ett sammangående är politiker och tjänstemän som kan släppa prestigen och se till vad som är bäst för Ölands medborgare. Det handlar om vilken framtid vi vill forma tillsammans som en gemensam kommun, och inte småtjafsa om var t.ex. kommunhuset ska ligga. Både Ja-sidan och Nej-sidan använder samma argument för att föra fram sina åsikter, fast med olika ingångar. Ekonomin och bristen på samarbete är tydliga exempel på detta. Jag tror dock att alla ölänningar har en uppfattning om hur de står i denna fråga oavsett vad Ja-sidan, Nej-sidan eller konsultrapporten säger. Jag hoppas innerligt att de använder sin demokratiska rätt nu på söndag för att påverka framtiden. Det tänker i alla fall jag göra, och då med ett JA!

onsdag 3 juni 2009

Slutförvar till Östhammar

Tyvärr för länet och för Oskarshamn så gick slutförvaret av kärnbränslet till Östhammar. Tacksamt är dock att inkapslingsfabriken hamnade i Oskarshamn, så vi blev inte helt lottlösa.

tisdag 26 maj 2009

Prao på Vimmerby Hälsocentral

Idag har jag praoat på Vimmerby Hälsocentral. Jag fick följa med personalen i deras dagliga arbete och fick chansen att se en dag i verkligheten. Det är härligt att se engagemanget och kunnandet hos alla yrkeskategorier jag träffade idag. Visst finns det saker att förbättra, men det mesta fungerar alldeles utmärkt.
Dessa dagar ger en skön kick och många goda insikter hur landstingets olika verksamheter fungerar. Det lär bli fler praobesök under kommande månader.

Öppet möte

Igår var jag på det öppna mötet i Skansenskolans Aula om Öland-en kommun. Jag var ditbjuden som JA-sägare från Moderaterna. Det var ett fåtal själar som samlats, tyvärr saknade jag de i allmänheten under 40 år. Kan det vara så att dessa redan har bestämt sig, eller bryr de sig inte om frågan överhuvudtaget? I dagens Barometern står det att vi poltiker inte var pålästa i frågan.... vilket nys! Det stämmer väl visserligen för representanten för Ölandspartiet, och vissa av nej-sägarna, men vi som representerade JA-sidan var väl pålästa och försökte på bästa sätt förklara varför vi anser att båda kommunerna ska slås samman. Nån från NEJ-sidan tyckte att utredningen skulle presentera JA-sidans visioner om en sammanslagning. Bara detta påstående visar att de inte är pålästa i frågan. Utredningen skulle vara opartisk, utan att ta ställning till varken JA-sidan eller NEJ-sidan. Kan det vara så att utredningen faktiskt visar att båda kommunerna skulle vinna på en sammanslagning och att NEJ-sidan blev lite putta för detta?

Visionen om ett enat Öland

Debatten har tagit fart om Öland- en kommun vilket vi uppskattar. I många av de möten vi haft med medborgarna så efterfrågas vår vision om ett enat Öland. Vad tror vi ska bli så mycket bättre med En kommun, hur gynnar detta ölänningarna med mera?Tanken om Öland- en kommun har funnits hos oss en längre tid, då vi ser Öland som en enhet, ett landskap, en ö. Om man så bor i Persnäs eller i Stenåsa så anser man sig själv som ölänning och är oftast stolt för detta. Därför blir vi lite ledsna över att läsa i tidningarna att man inte litar på varandra från respektive kommun. De från norra Öland uttalar att ”de där Mörbylångaborna går ju inte att samarbeta med”, samtidigt som invånare från södra Öland misstänkliggör Borgholmsborna med uttalanden som ”dom vill bara åt våra skattebetalares pengar för att finansiera sin egna dåliga ekonomi”. Denna Vi-och-dom-mentalitet är olycklig och grundar sig, som oftast, i okunskap om varandra. Den ekonomiska situation som båda Ölandskommunerna står inför är allt annat än bra. Sen kan någon kommun ha vissa fördelar i och med ökad inflyttning, och en annan nackdelar med tanke på andel äldre i befolkningen, dvs om man vill se det på så vis. Från vår horisont så är ALLA ölänningar, gammal som ung, en fördel och en resurs. Det invånare i Mörbylånga kommun glömmer är att vi redan idag betalar ett flertal miljoner till fattigare kommuner via det statliga skatteutjämningssystemet. Vid en sammanslagning så blir vi en normalstor kommun med en jämn ålders- och skattefördelning, vilket innebär att utjämningen kommer bli i stort sett plus-minus-noll.Vilken är då vår vision om ett enat Öland?Vi ser att behoven av samordning av vård, skola och omsorg ökar och vi tror att det går att få en effektivare kommunal hantering av dessa välfärdsfrågor. Det blir lättare att använda våra resurser (pengar och personal) för att täcka hela Ölands behov. Detta kan då skapa utrymme för att utveckla den kommunala servicen och skapa en ökad valfrihet för våra medborgare. Vi vill minska på den kommunala byråkratin, vi vill skapa fristående enheter både inom äldreomsorg som inom barnomsorg. Vi ser inga hinder för fortsatt utveckling av de båda större orterna Borgholm och Färjestaden, inte heller för Löttorp, Mörbylånga, Degerhamn samt längs hela östra sidan av ön. Vi vill locka nya företagare till ön med goda möjligheter till att driva sitt företag, vi vill stimulera de företag och industrier som redan finns etablerade. Vi ser att Öland ska fortsätta växa invånarmässigt och börja klättringen mot 30 000 invånare. Vi vill utveckla föreningsliv, natur och kultur. Turismen är en självklarhet där Borgholms kommun har försprång gentemot Mörbylånga och där vi tror södra kommunen kan ha en hel del att lära av sin granne i norr. Allt detta kan göras var för sig, men blir mycket enklare om vi är enade som en kommun.Blir inte en sammanslagning ett hot mot demokratin undrar många, och en hel del påstår att så är fallet. Båda kommunerna har 49 ledamöter i sitt fullmäktige. Totalt sett finns det 800 politiska uppdrag som fördelar sig på de två kommunerna. 800!!!! I regionen Västra Götaland, som till invånarantal och storlek är oändligt mycket större än Öland, är antalet politiska uppdrag strax över tusen och där hör vi inget om att demokratin är hotad. Sanningen är nog den att vi har för många politiska uppdrag på Öland och att det tvärtom skulle stärka demokratin om dessa halverades.Sen till diskussionen om var ska kommunhuset/stadshuset ska ligga? Det är för oss ingen stor fråga. Vi har idag två hus som hyser viss del av båda kommunernas kansli och förvaltningar och vi behöver ha kvar båda dessa i drift. Det blir alltså inte aktuellt att bygga ett nytt kommunhus för 100 miljoner. För medborgaren spelar det ingen större roll om kommunledningskontoret är i Borgholm eller i Mörbylånga, för handen på hjärtat; hur många besöker kommunhuset kroppsligen? Inte speciellt många, utan kontakterna sker via telefon, Internet, e-post och brev.När ser vi då att ett enat Öland är aktuellt? Vi tror inte på att skynda på processen så vi hinner till valet 2010, utan ser hellre att vi får en god förberedelsetid att genomföra detta på. Vi vill tillsätta en sammanläggningsdelegation som får i uppdrag att skissera på hur förvaltningarna och den politiska nivån ska organiseras, och förbereda för ett gemensamt val 2014 med start för en kommun den 1 januari 2015. Under åren fram till dess ska ökad samverkan och ökat samarbete ske.Med förhoppning om ett JA den 7:e juni

onsdag 20 maj 2009

Har du cancer? Sälj huset!

Ytterligare ett förslag som vänstermajoriteten presenterat, som de förresten verkade vara oerhört stolta över, var att man ska ta bort högkostnadsskyddet för slutenvården. Detta förslag berör en hel del inom den slutna psykiatrin, men också ganska många svårt sjuka. Dessa svårt kanske cancersjuka som legat inne mer än 60 dagar har tidigare haft ett högkostnadsskydd, det vill man nu ta bort. Så för att klara sjukvård, mediciner, hus och hem, uppmanas dessa patienter att ta lån, sälj bilen eller huset. Detta i ett rött landsting? Jag har för mig att det är just de röda som anklagar oss moderater för att slå på de svaga. Vad kallar de då detta?

Fokhälsan- ajöss!

I vänstermajoritetens förslag till effektiviseringar går att läsa att det ekonomiska stödet till de lokala folkhälsoråden föreslås dras in. Det rör sig om 80.000 kr per kommun för att hjälpa till med anställningen av en folkhälsoplanerare. Detta samtidigt som kommunerna och landstinget tillsammans ska lägga fram en ny folkhälsopolitisk plan. Hur många kommuner tror Ann Hellenborg (MP) kommer att vara intresserade av att samarbeta med landstinget när ni drar in det ekonomiska stödet? Jag befarar att de flesta kommuner kommer att passa på att dra in den tjänsten helt och hållet, och därmed ajöss med folkhälsoarbetet i kommunerna!

tisdag 12 maj 2009

Öland- en kommun del III

Just nu pågår förberedelserna för en folkomröstning om Öland- en kommun. Jag är glad över att kommunerna beslutat att själva hålla i informationsmöten för allmänheten eftersom det inte var tanken från början. Det har efterfrågats de olika partiernas åsikter i denna fråga, men som det verkar är detta inte en partipolitisk fråga utan mer en fråga om personligt ställningstagande. Vi i Moderata föreningen i Mörbylånga har haft en medlemsomröstning där syftet var att gå ut med en officiell hållning i frågan. Hur blev resultatet? Jo, 51 % för en gemensam kommun, 49 % för att behålla de två kommunerna. Detta gör att moderaterna i Mörbylånga inte kommer att gå ut med en officiell hållning utan att varje partiföreträdare själva får föra ut sin åsikt. Hur ställer sig då jag mig i denna fråga?
Många påtalar de skilda kulturerna mellan kommunerna, kostnaden det kanske innebär m.m. Jag kan tycka att det bypolitiska tänkandet har tagit över, det är dags att komma bort från det nu och istället se vilka otroliga framtida möjligheter detta kan öppna för hela Ölands del.Så, vid EU-valet den 7:e juni lär det även dimpa ner en JA-sedel från Yngvesson hand i valurnan, och jag hoppas att fler tänker mer på framtiden än det förflutna. I slutändan handlar det mer om vilken vilja som finns för förändring.

måndag 11 maj 2009

Strategi för effektiviseringar del III

Fick nyligen ett sms från Christer Jonsson (C) om morgondagens budgetberedning. Denna budgetberedning som majoriteten ska presentera sitt förslag på besparingar utifrån Strategier för effektiviseringar del III. Det verkar som om majoriteten har svårt att komma överens om vilka förslag de har valt ut från Alf Jönssons lista. Kan man gissa att avgiftshöjningar för barn och ungdomar har väckt en hel del debatt?
Så kan det gå när man ger verksamheten ytterst lite att jobba med. Varför vågade inte majoriteten ta ansvar och låta Alf vända på alla stenar? Är det för att det är val nästa år månne?

Tar hon ansvar?

Förra veckan var jag inbjuden till Folkhälsocentrums verksamhetsdag tillsammans med Ann Hellenborg (Mp). Syftet var att diskutera FHC´s verksamhetsplan för 2009. Ett dokument på 17 sidor, fyllt av många goda tankar och idéer. Synd bara att Ann inte bemödat sig med att läsa verksamhetsplanen innan mötet. Personalen fick inte med sig många förslag från ansvarigt landstingsråd, dock en hel del från undertecknad. Är detta ytterligare bevis på att majoriteten inte bryr sig speciellt mycket om Folkhälsocentrum?

måndag 4 maj 2009

En himla massa förslag

Idag fick gruppledarna i Landstinget information av Alf Jönsson om tänkta sparförslag. Hur kan man då sammanfatta detta? Antingen som en spridd hagelsvärm, eller kanske som Varje dag lite sämre? Alf presenterade nästan 100 olika förslag, dock utan varken kostnadsberäkning eller konsekvensanalys. Nu ska majoriteten processa detta i sina grupper sen kommer vi få deras lista till den 12:e maj på plan och budgetberedningen. Undrar månne vad de plockat bort från Alfs lista.

*************************************************************

Jag har visst fått en insändare mot mig av Yvonne Hagberg (S) om hälsocentralen i Kristineberg i Oskarshamn. Intressant att hon skriver att jag och moderaterna vill stänga aktuell hälsocentral och flytta den till centrala Oskarshamn. Det Yvonne missat vilket är konstigt är att Arbetsmiljöverket själva kommer att stänga Hälsocentralen i Kristineberg pga arbetsmiljöbrister, alternativt utkräva vite från Landstinget om inget görs. Undrar om hon informerade de boende i Kristineberg detta när hon var ute och knackade dörr.

måndag 27 april 2009

Moderat Rikskonferens

Då så var man tillbaka i länet igen efter 2 ½ dagar i Örebro. Skönt att i alla fall söndagen var ledig, annars hade måndagen varit olidlig. Moderat kommunal rikskonferens: kan det va nåt det?
Över 1700 personer som träffas och diskuterar moderat politik i dagarna 2. Det visar på en styrka och en framtidstro för hela partiet och Sverige. Nu befinner vi oss mitt inne i en lågkonjuktur, kanske inte ens har sett slutet av den, men efter helgen så känns det ändå som om vi kommer att komma hyfsat helskinnade ut ur krisen. Regeringen och speciellt finansen kommer att lösa detta galant, medan Socialdemokratin lägger ofinansierade förslag gång på gång.
Roligt förresten att höra att Mona Sahlin vill göra skattesänkningar för de med villa i Stockholm. Hon måste ha en sedelpress stående på Sveavägen, för hur har hon annars tänkt att finansiera detta, tillsammans med allt annat de lovat.

**************************************************************

Här hemma i Landstinget i Kalmar så väntar 2 dagars fullmäktige på Strand Hotell i Borgholm. Detta fullmäktige kommer nog inte att gå till historien som ett av de viktigaste då ärendelistan är oerhört fattig på innehåll. Det är väl endast årsredovisningen som faktiskt kommer att bli ämne för debatt. Men det är väl förresten inte så konstigt, denna majoritet vi har i länet har ju valt att inte överhuvudtaget göra nånting. Ju mindre vi gör, destå bättre är deras novis. Kommer dock att få debattera IVPA (I Väntan På Ambulans) med Lena Segerberg. Ska bli kul!

torsdag 23 april 2009

Öland- en kommun del II

Igår höll moderaterna från Borgholm och Mörbylånga ett öppet möte om utredningen och folkomröstningen Öland- en kommun. Tyvärr var mötet inte så välbesökt som vi hoppats på, ca 30 pers hade samlats, men endast 5 st från allmänheten.
Vad blev resultatet då?
Konsulten som föredrog utredningen gjorde vissa markeringar till fördel för en sammanslagning som bestod av: Möjligheten att effektivisera verksamheterna, minskning av politiska kostymen, få en gemensam förvaltningskultur m.m. På det hela skulle Öland kunna spara 20 miljoner kronor, dock inte de första åren men på sikt.
Tyvärr är vi oerhört tudelade i föreningen i Mörbylånga. En omröstning vi anordnat inom moderaterna ger röstresultatet 50%-50%. Svårt att ha en officiell hållning som parti då.....

Igår framkom det också att kommunerna kommer inte att anordna några officiella möten angående folkomröstningen utan att det är upp till varje parti att träffa medborgarna och föra ut sitt budskap. Om det nu är så i de övriga partierna som det ser ut i vårt parti, dvs hälften är för, hälften är emot, vilket budskap ska då partierna föra ut? Kommer de att informera på gator & torg om vikten av att gå och rösta?

Blir nog helt enkelt så att istället för trädgårdsarbete kommande lördagar får Yngvesson befinna sig ute och kampanja. Va glada familjen ska bli!

tisdag 21 april 2009

Öland- en kommun

Just nu pågår förberedelserna för en folkomröstning om Öland- en kommun. Fick frågan från Ölandsbladet igår om jag är positivt eller negativt inställd till detta. Självklart positiv blev svaret. Många påtalar de skilda kulturerna mellan kommunerna, kostnaden det kanske innebär m.m. Jag kan tycka att det bypolitiska tänkandet har tagit över, det är dags att komma bort från det nu och istället se vilka otroliga möjligheter detta kan öppna för hela Ölands del.
Så, vid EU-valet den 7:e juni lär det även dimpa ner en JA-sedel från Yngvesson hand i valurnan.

Facebook förbjudet på arbetstid!

Värmlands, Västernorrland och Jämtlands landsting har förbjudit anställda att använda Facebook på arbetsdatorerna. Nu såg jag att Oskarshamns kommun också gjort detta. Man kan ju undra; hur hinner de anställda med att hålla sidan igång? kan tycka att det är synd att landstingen och kommunerna måste till att förbjuda vissa saker. Det tar väl inte många dagar innan majoriteten i det här landstinget också lägger ett förbud för Facebookanvändningen för våra anställda.