onsdag 25 november 2009

Inledningsanförande Budgetdebatt

Herr ordförande, jag har de senaste veckorna så här inför jul varit ute och fönstershoppat och funnit en hel del intressanta fynd.

De här 2 dagarna lär vi få höra från majoriteten att de har gjort så att Landstinget i Kalmar Län är ett skyltfönster för övriga Sverige. Hur ser då majoritetens skyltfönster ut? Är det välputsat, är skyltdockorna påklädda med de senaste modeplaggen, finns det sprickor i rutan, finns alla representerade; äldre, barn, yrkesverksamma, arbetslösa, studenter?
Majoriteten vill gärna tro så, men så är det tyvärr inte.

Det är helt riktigt att Landstinget i Kalmar län har klarat finanskrisen bra, men inte utan ett gott stöd av regeringen. Det är också helt riktigt att vi har nöjda patienter, korta väntetider och klarar oss bra i Öppna Jämförelser. Men när man tittar lite närmre på skyltfönstret så finns det skavanker och repor som majoriteten försökt att putsa över. Står man mitt framför skyltfönstret brukar man kunna se sig själv, och det är gärna det majoriteten vill, dvs spegla sig själva i det välputsade fönstret. Men det ger dessvärre ingen tydlig och korrekt bild. Det goda arbete som ligger bakom är inte s, v, mp:s förtjänst. Dekoratörerna är nämligen vår personal ute i verksamheterna som brinner för sina arbetsuppgifter och har arbetat otroligt hårt och målmedvetet.

När jag tittar ytterligare lite i det rödflammiga skyltfönstret ser jag att de båda skyltdockorna som representerar barnen och de äldre saknas.

I fredags fyllde FN:s barnkonvention 20 år. Så lång tid har det gått sedan FN beslutade att ge barn självklara rättigheter. Sverige tillhör ett av alla de länder som för 19 år sedan anammade konventionen och sagt sig vilja införa denna i alla beslut som rör barnen. Trots att det nu gått 20 år är det inte ovanligt att barnens perspektiv glöms bort i kommuner och landsting. Faktum är att det kräver en hel del av de verksamheter som vill kunna säga att de följer FN:s barnkonvention.
I Landstinget i Kalmar län finns sedan en tid tillbaka en handlingsplan för barn och ungdomar som ännu inte fått någon politisk behandling utan har i det tysta blivit ett underlag för beslut och utvärdering utan att egentligen fått någon större dignitet. Det har visat sig att man är dålig på att uppfylla de mål och principer som ska hjälpa barn och ungdomar att få ett bemötande och en vård som utgår från deras förutsättningar och perspektiv. Det blir dock svårt att som politiker agera när denna viktiga handlingsplan har gömts undan från det demokratiska beslutsfattandet och därmed också den demokratiska kontrollen och utvärderingen. Detta dokument borde vara allt för viktigt för att reduceras till ett forum för interna verksamhetsdiskussioner på chefsnivå.
Vi har fortfarande en bit att vandra innan vi kan säga att vi har ett tydligt barn och ungdomsperspektiv implementerat i verksamheten. Det röda skyltfönstret har fått en spricka.
Denna spricka kommer inte av ett olycksartat stenskott – här handlar det om att man har plockat upp en gatsten och kastat rakt in i sitt egna skyltfönster. Hur genomtänkt är det?

När riktlinjerna för demensutredningar beslutades 2006 beslöt man även att revidera dessa senast vid utgången av 2008. Detta har inte gjorts och det gör att problemet med samverkan med länets kommuner nu saknas i gällande riktlinjer, vilket fått till följd att det finns en obekväm oklarhet i både rollfördelning och ansvar i denna viktiga fråga. Det enda rimliga är att en revidering av riktlinjerna sker tillsammans med kommunerna och att man tillskapar ett vårdprogram som får status genom hela vårdkedjan. Dessutom måste man se till att flaskhalsarna försvinner som gör att diagnos och behandling inte försenas i onödan. Man undrar varför s-majoriteten inte tagit tag i frågan och sett till att förhindra många människors onödiga lidande? Skyltfönstret har definitivt fått en spricka till…

Den självgoda socialdemokratiska majoriteten har lagt tillskapandet av nya familjecentraler på is och viljan att utreda verkar vara större än viljan att skapa. Samtidigt som man från den socialdemokratiska majoriteten vill undvika familjecentralsfrågan går de ledande företrädarna ut och pratar mycket och gärna om hur viktigt det är med att fler familjecentraler inrättas i länet, men samtidigt säger de detta med en iskall hand då de i ryggen har ett beslut som lägger hela frågan i träda. Många kommuner väntar på besked och har viljan till samverkan kring inrättandet av nya familjecentraler, men beskeden från sittande majoritet är att inga nya familjecentraler just nu ska tillskapas. När frågan återigen blir aktuell är i dagsläget oklart.

Familjecentralerna är en viktig del i att få en sammanhållen vård och hälsa för medborgarna i samverkan med kommunerna. Det är därför en viktig signal från alliansen när vi budgeterar en halv miljon kronor till fler familjecentraler. Skyltfönstret har definitivt fått sin spricka nummer 3. I det här fallet en frostskada med tanke på det iskalla klimatet i frågan.

I majoritetens skyltfönster ser jag också en skyltdocka som är klädd i trasor. Jag antar att den representerar alla de patienter som från och med den 1 augusti i år får betala de högsta patientavgifterna i landet. Denna höjning måste omedelbart tas bort, vilket blir en uppgift för alliansen när vi vinner valet nästa år. Skyltfönstret har fått sin 4:e spricka. Man undrar vem den tillkallade glasmästaren är som de tänkt sig ska lappa och laga? Med tanke på framtiden så kanske de borde anställa en glasmästare på heltid…

På golvet i skyltfönstret ligger ett flertal individer som helt enkelt inte orkar stå upp. De har nämligen blivit utsatta för landstingets sjukresor. Många som bor långt ifrån sjukhusen får vänta orimligt länge på en sjukresa. Det är inte rimligt att den som är sjuk och bor längst från sjukhusen ska behöva ha de längsta väntetiderna. Ingen patient ska över en dag behöva vänta mer än maximalt 2 timmar för att få en sjukresa! Skyltfönstret har fått spricka nummer 5.

I fönstret ser jag också en gravid ung tjej med tårarna rinnande. Hon representerar de ungdomar som på en del håll fått vänta i upp till 2 månader på att få komma till en ungdomsmottagning. Detta är inte acceptabelt. För att få ned väntetiderna på ungdomsmottagningarna och förstärka deras arbete avsätter vi 1,5 Mkr vilket är en välbehövlig satsning för våra ungdomar i länet. Skyltfönstret har fått din 6:e spricka.

Den socialdemokratiska majoritetens skyltfönster som Mona Sahlin är så stolt över har börjat på allvar att krackelera. Att glaset ska hålla till inledningen av valrörelsen är inte realistiskt, men tjuven håller sig på avstånd för frågan är:

Finns det något av värde där bakom att plundra…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar