tisdag 26 maj 2009

Prao på Vimmerby Hälsocentral

Idag har jag praoat på Vimmerby Hälsocentral. Jag fick följa med personalen i deras dagliga arbete och fick chansen att se en dag i verkligheten. Det är härligt att se engagemanget och kunnandet hos alla yrkeskategorier jag träffade idag. Visst finns det saker att förbättra, men det mesta fungerar alldeles utmärkt.
Dessa dagar ger en skön kick och många goda insikter hur landstingets olika verksamheter fungerar. Det lär bli fler praobesök under kommande månader.

Öppet möte

Igår var jag på det öppna mötet i Skansenskolans Aula om Öland-en kommun. Jag var ditbjuden som JA-sägare från Moderaterna. Det var ett fåtal själar som samlats, tyvärr saknade jag de i allmänheten under 40 år. Kan det vara så att dessa redan har bestämt sig, eller bryr de sig inte om frågan överhuvudtaget? I dagens Barometern står det att vi poltiker inte var pålästa i frågan.... vilket nys! Det stämmer väl visserligen för representanten för Ölandspartiet, och vissa av nej-sägarna, men vi som representerade JA-sidan var väl pålästa och försökte på bästa sätt förklara varför vi anser att båda kommunerna ska slås samman. Nån från NEJ-sidan tyckte att utredningen skulle presentera JA-sidans visioner om en sammanslagning. Bara detta påstående visar att de inte är pålästa i frågan. Utredningen skulle vara opartisk, utan att ta ställning till varken JA-sidan eller NEJ-sidan. Kan det vara så att utredningen faktiskt visar att båda kommunerna skulle vinna på en sammanslagning och att NEJ-sidan blev lite putta för detta?

Visionen om ett enat Öland

Debatten har tagit fart om Öland- en kommun vilket vi uppskattar. I många av de möten vi haft med medborgarna så efterfrågas vår vision om ett enat Öland. Vad tror vi ska bli så mycket bättre med En kommun, hur gynnar detta ölänningarna med mera?Tanken om Öland- en kommun har funnits hos oss en längre tid, då vi ser Öland som en enhet, ett landskap, en ö. Om man så bor i Persnäs eller i Stenåsa så anser man sig själv som ölänning och är oftast stolt för detta. Därför blir vi lite ledsna över att läsa i tidningarna att man inte litar på varandra från respektive kommun. De från norra Öland uttalar att ”de där Mörbylångaborna går ju inte att samarbeta med”, samtidigt som invånare från södra Öland misstänkliggör Borgholmsborna med uttalanden som ”dom vill bara åt våra skattebetalares pengar för att finansiera sin egna dåliga ekonomi”. Denna Vi-och-dom-mentalitet är olycklig och grundar sig, som oftast, i okunskap om varandra. Den ekonomiska situation som båda Ölandskommunerna står inför är allt annat än bra. Sen kan någon kommun ha vissa fördelar i och med ökad inflyttning, och en annan nackdelar med tanke på andel äldre i befolkningen, dvs om man vill se det på så vis. Från vår horisont så är ALLA ölänningar, gammal som ung, en fördel och en resurs. Det invånare i Mörbylånga kommun glömmer är att vi redan idag betalar ett flertal miljoner till fattigare kommuner via det statliga skatteutjämningssystemet. Vid en sammanslagning så blir vi en normalstor kommun med en jämn ålders- och skattefördelning, vilket innebär att utjämningen kommer bli i stort sett plus-minus-noll.Vilken är då vår vision om ett enat Öland?Vi ser att behoven av samordning av vård, skola och omsorg ökar och vi tror att det går att få en effektivare kommunal hantering av dessa välfärdsfrågor. Det blir lättare att använda våra resurser (pengar och personal) för att täcka hela Ölands behov. Detta kan då skapa utrymme för att utveckla den kommunala servicen och skapa en ökad valfrihet för våra medborgare. Vi vill minska på den kommunala byråkratin, vi vill skapa fristående enheter både inom äldreomsorg som inom barnomsorg. Vi ser inga hinder för fortsatt utveckling av de båda större orterna Borgholm och Färjestaden, inte heller för Löttorp, Mörbylånga, Degerhamn samt längs hela östra sidan av ön. Vi vill locka nya företagare till ön med goda möjligheter till att driva sitt företag, vi vill stimulera de företag och industrier som redan finns etablerade. Vi ser att Öland ska fortsätta växa invånarmässigt och börja klättringen mot 30 000 invånare. Vi vill utveckla föreningsliv, natur och kultur. Turismen är en självklarhet där Borgholms kommun har försprång gentemot Mörbylånga och där vi tror södra kommunen kan ha en hel del att lära av sin granne i norr. Allt detta kan göras var för sig, men blir mycket enklare om vi är enade som en kommun.Blir inte en sammanslagning ett hot mot demokratin undrar många, och en hel del påstår att så är fallet. Båda kommunerna har 49 ledamöter i sitt fullmäktige. Totalt sett finns det 800 politiska uppdrag som fördelar sig på de två kommunerna. 800!!!! I regionen Västra Götaland, som till invånarantal och storlek är oändligt mycket större än Öland, är antalet politiska uppdrag strax över tusen och där hör vi inget om att demokratin är hotad. Sanningen är nog den att vi har för många politiska uppdrag på Öland och att det tvärtom skulle stärka demokratin om dessa halverades.Sen till diskussionen om var ska kommunhuset/stadshuset ska ligga? Det är för oss ingen stor fråga. Vi har idag två hus som hyser viss del av båda kommunernas kansli och förvaltningar och vi behöver ha kvar båda dessa i drift. Det blir alltså inte aktuellt att bygga ett nytt kommunhus för 100 miljoner. För medborgaren spelar det ingen större roll om kommunledningskontoret är i Borgholm eller i Mörbylånga, för handen på hjärtat; hur många besöker kommunhuset kroppsligen? Inte speciellt många, utan kontakterna sker via telefon, Internet, e-post och brev.När ser vi då att ett enat Öland är aktuellt? Vi tror inte på att skynda på processen så vi hinner till valet 2010, utan ser hellre att vi får en god förberedelsetid att genomföra detta på. Vi vill tillsätta en sammanläggningsdelegation som får i uppdrag att skissera på hur förvaltningarna och den politiska nivån ska organiseras, och förbereda för ett gemensamt val 2014 med start för en kommun den 1 januari 2015. Under åren fram till dess ska ökad samverkan och ökat samarbete ske.Med förhoppning om ett JA den 7:e juni

onsdag 20 maj 2009

Har du cancer? Sälj huset!

Ytterligare ett förslag som vänstermajoriteten presenterat, som de förresten verkade vara oerhört stolta över, var att man ska ta bort högkostnadsskyddet för slutenvården. Detta förslag berör en hel del inom den slutna psykiatrin, men också ganska många svårt sjuka. Dessa svårt kanske cancersjuka som legat inne mer än 60 dagar har tidigare haft ett högkostnadsskydd, det vill man nu ta bort. Så för att klara sjukvård, mediciner, hus och hem, uppmanas dessa patienter att ta lån, sälj bilen eller huset. Detta i ett rött landsting? Jag har för mig att det är just de röda som anklagar oss moderater för att slå på de svaga. Vad kallar de då detta?

Fokhälsan- ajöss!

I vänstermajoritetens förslag till effektiviseringar går att läsa att det ekonomiska stödet till de lokala folkhälsoråden föreslås dras in. Det rör sig om 80.000 kr per kommun för att hjälpa till med anställningen av en folkhälsoplanerare. Detta samtidigt som kommunerna och landstinget tillsammans ska lägga fram en ny folkhälsopolitisk plan. Hur många kommuner tror Ann Hellenborg (MP) kommer att vara intresserade av att samarbeta med landstinget när ni drar in det ekonomiska stödet? Jag befarar att de flesta kommuner kommer att passa på att dra in den tjänsten helt och hållet, och därmed ajöss med folkhälsoarbetet i kommunerna!

tisdag 12 maj 2009

Öland- en kommun del III

Just nu pågår förberedelserna för en folkomröstning om Öland- en kommun. Jag är glad över att kommunerna beslutat att själva hålla i informationsmöten för allmänheten eftersom det inte var tanken från början. Det har efterfrågats de olika partiernas åsikter i denna fråga, men som det verkar är detta inte en partipolitisk fråga utan mer en fråga om personligt ställningstagande. Vi i Moderata föreningen i Mörbylånga har haft en medlemsomröstning där syftet var att gå ut med en officiell hållning i frågan. Hur blev resultatet? Jo, 51 % för en gemensam kommun, 49 % för att behålla de två kommunerna. Detta gör att moderaterna i Mörbylånga inte kommer att gå ut med en officiell hållning utan att varje partiföreträdare själva får föra ut sin åsikt. Hur ställer sig då jag mig i denna fråga?
Många påtalar de skilda kulturerna mellan kommunerna, kostnaden det kanske innebär m.m. Jag kan tycka att det bypolitiska tänkandet har tagit över, det är dags att komma bort från det nu och istället se vilka otroliga framtida möjligheter detta kan öppna för hela Ölands del.Så, vid EU-valet den 7:e juni lär det även dimpa ner en JA-sedel från Yngvesson hand i valurnan, och jag hoppas att fler tänker mer på framtiden än det förflutna. I slutändan handlar det mer om vilken vilja som finns för förändring.

måndag 11 maj 2009

Strategi för effektiviseringar del III

Fick nyligen ett sms från Christer Jonsson (C) om morgondagens budgetberedning. Denna budgetberedning som majoriteten ska presentera sitt förslag på besparingar utifrån Strategier för effektiviseringar del III. Det verkar som om majoriteten har svårt att komma överens om vilka förslag de har valt ut från Alf Jönssons lista. Kan man gissa att avgiftshöjningar för barn och ungdomar har väckt en hel del debatt?
Så kan det gå när man ger verksamheten ytterst lite att jobba med. Varför vågade inte majoriteten ta ansvar och låta Alf vända på alla stenar? Är det för att det är val nästa år månne?

Tar hon ansvar?

Förra veckan var jag inbjuden till Folkhälsocentrums verksamhetsdag tillsammans med Ann Hellenborg (Mp). Syftet var att diskutera FHC´s verksamhetsplan för 2009. Ett dokument på 17 sidor, fyllt av många goda tankar och idéer. Synd bara att Ann inte bemödat sig med att läsa verksamhetsplanen innan mötet. Personalen fick inte med sig många förslag från ansvarigt landstingsråd, dock en hel del från undertecknad. Är detta ytterligare bevis på att majoriteten inte bryr sig speciellt mycket om Folkhälsocentrum?

måndag 4 maj 2009

En himla massa förslag

Idag fick gruppledarna i Landstinget information av Alf Jönsson om tänkta sparförslag. Hur kan man då sammanfatta detta? Antingen som en spridd hagelsvärm, eller kanske som Varje dag lite sämre? Alf presenterade nästan 100 olika förslag, dock utan varken kostnadsberäkning eller konsekvensanalys. Nu ska majoriteten processa detta i sina grupper sen kommer vi få deras lista till den 12:e maj på plan och budgetberedningen. Undrar månne vad de plockat bort från Alfs lista.

*************************************************************

Jag har visst fått en insändare mot mig av Yvonne Hagberg (S) om hälsocentralen i Kristineberg i Oskarshamn. Intressant att hon skriver att jag och moderaterna vill stänga aktuell hälsocentral och flytta den till centrala Oskarshamn. Det Yvonne missat vilket är konstigt är att Arbetsmiljöverket själva kommer att stänga Hälsocentralen i Kristineberg pga arbetsmiljöbrister, alternativt utkräva vite från Landstinget om inget görs. Undrar om hon informerade de boende i Kristineberg detta när hon var ute och knackade dörr.