torsdag 25 februari 2010

Barnakut i Västervik

Igår eftermiddag lämnade jag in en motion till Landstingets kansli där jag för moderaternas räkning vill att Landstingsdirektören ska utreda hur en barnakut kan inrättas i Västervik. Länssjukhuset i Kalmar har en barnakut sen 10 år tillbaka som fungerar alldeles utmärkt. Det har funnits idéer om att inrätta en även på Västerviks sjukhus, men dessa idéer har just stannat vid det, idéer. Det är dags nu att även norra länet får möjlighet till en akutmottagning för barnen. Inget ont om den traditionella akuten, men för många barn är sjukhusbesöken inte speciellt trevliga. Barnen bör sättas främst och rätt personer med rätt utbildning är de som bör ta hand om dem. Vi hoppas nu att fullmäktige tar till sig vår motion så att resurser avsätts för bildandet av en barnakut i Västervik. Om inte majoriteten köper det nu, så finns ju en förhoppning att det är en annan majoritet från den 1 november i år som kan förverkliga detta. Det första vallöftet från moderaternas sida är levererat i Västervik!

måndag 22 februari 2010

Interpellation om ambulansupphandling

Jag har idag lämnat in en interpellation till landstingsrådet Lena Segerberg angående ambulansupphandlingar i länet. Sedan några månader tillbaka har det varit känt att man inte tänker fortsätta att upphandla ambulansstationerna i Löttorp, Torsås och Emmaboda när avtalen går ut vid nyår. Vad anledningen till detta beslut är, eller var beslutet är fattat lämnas det inga uppgifter om. Vi har idag entreprenörer som sköter dessa stationer utmärkt, och som är en försäkran för befolkningen runt dessa orter att det finns ambulanssjukvård i deras närhet 24 timmar om dygnet. Det är mycket viktigt att både befolkning och aktörerna får klara besked om den verksamhetsförändring som förmodligen planeras, och hur den kommer att påverka dagens ambulansverksamhet. Därför har jag ställt följande frågor till Lena:
* Varför har det tagits ett beslut om att inte upphandla ambulansstationerna i Löttorp, Torsås och Emmaboda?
* När och var togs detta beslut?
* Hur har de tre entreprenörerna med nu gällande avtal informerats om beslutet?
* Kan majoriteten försäkra befolkningen boende på dessa orter att ambulansstationerna fortsättningsvis komma att finnas kvar året runt, 24 timmar om dygnet under minst hela nästa mandatperiod?

söndag 14 februari 2010

Superveckan fick rätt effekt

Idag presenterade SIFO en ny opionsmätning där avståndet mellan blocken krymper ytterligare. Det statistiskt säkerställda är att vi moderater gick framåt med 3,8 %-enheter samt att Sverigedemokraterna minskade med 1,6 %-enheter, och därmed är utanför riksdagen. Det roligaste i själva mätningen är dock att denna skedde efter sossarnas sk. Supervecka, veckan då (S) skulle visa svenska folket att Mona är den självklara statsministerkandidaten. Hur blev resultatet? Jo, att de minskade med 2,3 %-enheter. Superveckan hade rätt effekt, den visade att den röd-gröna oppositionen inte är ett regeringsalternativ, att Mona är en svag statsministerkandidat i motsats till Fredrik. När sen en annan undersökning presenterades förra veckan som visade på att i stort sett alla företagare kommer att rösta Moderat, ja man kan bara tycka att valåret har börjat bra.

torsdag 4 februari 2010

Landstingsstyrelsen

Ja, då var valårets första landstingsstyrelsemöte avklarat. Det avlöpte väl som alla andra denna mandatperiod, dvs alla goda förslag som vi från Alliansen la fram avslogs. Dagens möte hade ett klart tema, psykiatrin och de rapporter som fanns för behandling. Som väntat ville majoriteten få det som att vi svartmålade verksamheten, men det vi ville peka på är just det att majoriteten inte tagit sitt ansvar för psykiatrin. Det har varit lite väl många rapporter senaste månaderna som visat på brister utan att man från majoritetshåll har agerat. Men med Florence vid rodret tror jag nog att många av dessa brister kommer att åtgärdas, hon är inte känd för att sitta på händerna precis.
Ett annat ärende som behandlades idag var frågan om Medicinsk rehabilitering. Tanken är att det ska skapas ett länscentrum i Västervik för just denna verksamhet. Där ville vi från Alliansen skynda på processen och se till att verksamheten kommer igång redan till halvårsskiftet detta år. Tyvärr köpte inte den kalla hårda majoriteten detta utan ville förhala det hela genom att skjuta det till budgetberedningen. Man undrar ju om det är så att man inte vill att dessa patienter ska tas omhand på ett professionellt sätt. Är det så att man tänkt att 4-6 platser ska inrättas i början av nästa år, ja då borde de gått med på våra yrkanden. Men som vanligt.... förslag som kommer från Alliansen kan ju aldrig vara bra. Nej, då låter man det gå några månader eller år i värsta fall, sen gör man om dem till egna förslag...och tar berömmet för det.

Avslutningsvis, Anders Henrikssons (S) felsägning till mig idag var underhållande... Han sa: Tack herr ordförande!! Har Anders redan gett upp valet, och vet något som inte jag vet :-) Småkul va det i alla fall...