måndag 22 februari 2010

Interpellation om ambulansupphandling

Jag har idag lämnat in en interpellation till landstingsrådet Lena Segerberg angående ambulansupphandlingar i länet. Sedan några månader tillbaka har det varit känt att man inte tänker fortsätta att upphandla ambulansstationerna i Löttorp, Torsås och Emmaboda när avtalen går ut vid nyår. Vad anledningen till detta beslut är, eller var beslutet är fattat lämnas det inga uppgifter om. Vi har idag entreprenörer som sköter dessa stationer utmärkt, och som är en försäkran för befolkningen runt dessa orter att det finns ambulanssjukvård i deras närhet 24 timmar om dygnet. Det är mycket viktigt att både befolkning och aktörerna får klara besked om den verksamhetsförändring som förmodligen planeras, och hur den kommer att påverka dagens ambulansverksamhet. Därför har jag ställt följande frågor till Lena:
* Varför har det tagits ett beslut om att inte upphandla ambulansstationerna i Löttorp, Torsås och Emmaboda?
* När och var togs detta beslut?
* Hur har de tre entreprenörerna med nu gällande avtal informerats om beslutet?
* Kan majoriteten försäkra befolkningen boende på dessa orter att ambulansstationerna fortsättningsvis komma att finnas kvar året runt, 24 timmar om dygnet under minst hela nästa mandatperiod?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar