måndag 15 november 2010

Bye bye Mona

Jaha, då var det dags. Mona Sahlin meddelar att hon lämnar som partiordförande vid extrakongressen i maj/juni. Det var väntat, speciellt efter att hon öppnade dörren genom att uppmana partistyrelsen och verkställande utskottet att ställa sina platser till förfogande. Nu kommer ju självklart alla diskussionerna ta fart, vem kommer att efterträda Mona? Ska de välja nån ur det "gamla gardet", blir det nån ny nästan helt okänd? Blir det en man eller kvinna, ung eller gammal? Jag tror att många från S ute i landet vill vara med och tycka i denna fråga. Även om de flesta från S i länet har uttalat att det är politiken som är viktigast, inte personen, så kommer det närmsta halvåret nästan uteslutande handla om person. Förnyelsen för S kan och bör inte komma förrän efter de utsett en ny partiordförande, annars riskerar de att sätta en person på posten som inte "köper" den nya politiken. Jag får väl passa på att citera Johan Persson (S) från Kalmar kommun: "Vi har mycket att lära av Moderaterna och deras förnyelsearbete". Jepp, det har ni! Lycka till- det kan ni behöva!