onsdag 28 mars 2012

Bedrövligt beslut!

Idag hade den rödgröna majoriteten i landstinget möjlighet att se till att glesbygdens invånare i länet fått behålla sina distriktssköterskemottagningar. Men prestige och okunskap gjorde att så inte blev fallet. Sällan har majoriteten visat en så stor ovilja som idag. De skyller på att hemsjukvårdsväxlingen och Hälsovalet och att dessa två beslut omöjliggör att DSK-filialer finns i länet. Båda påståenden är fel!
Ingen av dessa omöjliggör att våra filialmottagningar finns kvar, tvärtom.
Istället för service till glesbygdens befolkning vill Jessica Rydell (MP) satsa på E-hälsa. Ett välbehövligt utvecklingsområde, men det hjälper inte de boende i Degerhamn eller Loftahammar. Såromläggningar, blodprov och sprutor är svårt att ta via nätet.
Nu väljer de rödgröna att istället betala hyra för två tomma lokaler i ytterligare två-tre år. Patienterna kommer att få åka betydligt fler mil, sjukresekostnaderna kommer öka och servicen försämras. Totalt sett kommer det bli dyrare för landstinget än att ha verksamheten kvar. Så tänker och agerar en ekonomiskt ansvarstagande majoritet.