onsdag 6 februari 2013

Totalt ointresse för glesbygden av majoriteten

Nu har vi precis avslutat årets första landstingsstyrelsemöte, ett möte med många ärenden på dagordningen. Det ärende som det blev mest diskussion omkring rörde möjligheterna till mobil distriktssköterska alt distriktssköterskemottagningar utanför hälsocentralerna. Majoriteten vidhöll sin tidigare linje att detta inte är möjligt pga vår skatteväxling för hemsjukvården eller att vårt vårdvalssystem inte tillåter filialer. Allt detta är bara en massa ursäkter och påhitt, inget av det stämmer. Det hade varit mer ärligt av dem om de sagt att de inte tycker frågan är tillräckligt intressant, att de inte prioriterat glesbygden. Tyvärr fick vi aldrig höra det från dem. Varken hemsjukvårdsväxlingen eller vårdvalsreglementet säger nej till filialmottagningar för distriktssköterskor, inte heller nej till ett utökat samarbete med länets kommuner för att finna lösningar som kan gynna vår befolkning. Att de inte ser något nytta med detta är mycket tragiskt! Men det som är mest beklämmande är att majoritetens styrelseledamöter inte är tillräckligt pålästa för att förstå att det är lanstinget som äger frågan. Att skylla på olika avtal och reglementen som inte stämmer är rent bedrövligt. Hade viljan och ambitionen funnits hade det först och främst inte stängts en massa distriktssköterskemottagningar för ett år sen, och för det andra hade man funnit en gemensam lösning tillsammans med intresserade kommuner. Den här frågan har engagerat mig i mer än ett år, och kommer att fortsätta engagera mig fram till i september 2014, och den 1 november 2014 då alliansen tillträder som ny majoritet kommer vi att ha en lösning klar för att stimulera till fler filialmottagningar i länet- allt för en god och nära vård för våra medborgare.