torsdag 27 maj 2010

Ett LS med ros o ris till majoriteten

Gårdagens Landstingsstyrelsemöte började bra men avslutades desto sämre. Först en rundvandring på nybygget innan själva mötet började. Sen besked om att Landstinget kommer att gå med ca 160 mkr i plusresultat detta år, lågt räknat. Med tanke på bokslutet för 2009 och kommande resultat för 2010 så blir man fundersam på majoritetens olika ställningstaganden. T.ex. varför höjdes patientavgifterna och egenavgifterna så chockartat, varför infördes ett etableringsstopp för familjecentralerna, varför köpte de inte vår satsning på medicinsk rehabilitering, varför gavs inte extra resurser till ungdomsmottagningarna?

Sen kom det positiva med gårdagens möte. Majoriteten köpte vårt yrkande om att istället för att upphandla professioner såsom naprapater så bör man upphandla metoder/behandlingar.

Resten av våra yrkanden och inlägg röstas som väntat ner av majoriteten. Vi fick t.ex. svar på vår skrivelse om att häva etableringsstoppet för familjecentralerna. Där hänvisar majoriteten till att fullmäktiges beslut går att häva genom att lämna budgetriktlinjer på en budgetberedning. Hallå där, nån ordning och respekt för demokratin måste väl ändå finnas!!!! Men Henriksson och gänget tycker väl att det är OK att gå in och ändra på fullmäktiges beslut lite som de vill, det var ju bara de själva som röstade för just det förslaget. Att de nu ändrat sig behöver väl inte fullmäktige få reda på eller? Kommunallagen är tydlig och det borde styrelsens ordförande veta om, kan han inte spelreglerna borde han sätta sig och läsa igenom dem, eller hellre lämna över till nån som kan.

tisdag 11 maj 2010

Två interpellationer och en fråga

Inför Landstingsfullmäktige nästa vecka har jag sänt in två interpellationer och en fråga.
Den första interpellationen går till Ann Hellenborg (MP) om hur många hembesök som distriktsläkarna gjort sen 2007, och då inte de besök som gjorts på särskilda boenden. Bakgrunden till detta är att fram till 2007 fanns det en mobil doktor i Kalmar som fokuserade sitt arbete på besök i hemmen för de som av någon anledning inte hade möjlighet att ta sig till sin vårdcentral. Detta ville den rödgröna majoriteten ersätta med att ändra organisationen så att ordinarie distriktsläkare på vårdcentralerna skulle öka andelen av hembesök. Resultatet blev att andelen hembesök på särskilda boenden ökade, men inte ute i de "vanliga" hemmen.

Min andra interpellation är skriven tillsammans med Kerstin Edvinsson (M) och berör Unga Vuxna-mottagningen i Kalmar. Nja, rättare sagt varför mottagningen inte blivit av. I länet finns det 9 Unga Vuxna-mottagningar, men ingen i den största kommunen med flest ungdomar. Varför har inte den politiska majoriteten fört intensiva samtal med samma politiska majoritet i Kalmar kommun för att få till ett avtal. Svaret lär förhoppningsvis komma på tisdag. Vem som kommer att svara är fortfarande osäkert då ingen i den politiska majoriteten tar ansvar för just detta område.

Min fråga är ställd till Anders Henriksson och berör ambulansen i Mörbylånga. Jag hade en interpellation vid vårt förra fullmäktige i en liknande fråga, det rörde då varför Landstinget valt att inte upphandla ambulansen i Löttorp, Emmaboda och Torsås. Min fråga rör det faktum att ambulansen i Mörbylånga kommer att få ändrat uppdrag i och med att larmplanerna ändrats vilket innebär att de inte längre kommer att få köra till Färjestaden. Detta ska istället Kalmarambulansen ta hand om. Detta trots att Anders själv lovat att inga förändringar i uppdrag kommer att ske vid en ny upphandling. Mer om detta går att läsa i lokala tidningar såsom Barometern, Ölandsbladet och Östran. Det ska bli mycket intressant att höra vad han svarar.