tisdag 23 juni 2009

Inför semestern

Sommaren är här och semestern börjar närma sig. Det märks i Landstingshuset där färre och färre befinner sig på sina kontor. Så gäller även för undertecknad, några dagar kvar, sen bär det av till Gotland och Almedalen. Men först gäller det att rensa undan på skrivbordet och i bland mailskörden, sen kan man få lite ledigt.
Hur ska man då summera de första 6 månaderna som nytillträtt landstingsråd? Hmm... mycket jobb, många saker att sätta sig in i, roliga möten med verksamheten och patienter m.m. m.m. Sammanfattningsvis på det hela taget kul och stimulerande. Sen att vi aldrig får igenom en endaste liten åsikt vi lägger fram..... det är nog mer majoritetens problem. Vill de köra machostilen så är det upp till dem, tyvärr blir länets invånare förlorarna med det arbetssättet. Vi får väl se om de bjuder in till diskussion och samtal inför budgeten som ska tas till hösten eller inte, troligen inte! Men nu ska vi inte tänka på budget, det är ju sommar och sol.... undrar hur kallt vattnet är????

onsdag 17 juni 2009

Yes! Moderaterna över 30%

Idag presenterades SCB´s partisympatiundersökning nerbruten till valkretsnivå. Det är glädjande att se att Moderaterna fortfarande klättrar i dessa undersökningar och att Socialdemokraterna minskar.

Moderaterna hamnar idag på 30,7%
Centern på 7,3%
Folkpartiet på 5,3%
Kristdemokraterna på 2,7%

Samtidigt som jag gläds åt våra siffror är jag bekymrad för mina Allianskompisars skull. Det är dock alltid skönt att se att Socialdemokraterna minskar. De var oerhört stolta ett tag då de låg på 55%, men är nu nere på 42%. Helt rätt håll! Hade undersökningen också kommit efter vår avgiftshöjardebatt i Landstinget borde de varit nere på under 30%-strecket!

Nedan följer ett utdrag från SCB´s undersökning.

Ökningen för Moderaterna från ca 22 procent i november 2008 till ca 31 procent i maj 2009 är statistiskt säkerställd. Det är även minskningen för Socialdemokraterna från ca 55 procent till ca 42 procent. Övriga skillnader jämfört med november 2008 ligger inom felmarginalerna. Jämfört med maj 2008 konstateras en statistiskt säkerställd ökning för Moderaterna och en statistiskt säkerställd minskning förSocialdemokraterna.

tisdag 16 juni 2009

Landstingsfullmäktige

Man slutar aldrig att förvånas av s-majoritetens egna tro på sig själva. Återigen lägger vi från alliansen bra (i detta fall snälla) förslag som skulle förbättra de utredningar och uppdrag som Landstingsdirektören fått i uppdrag att genomföra. Vid 3 av dem har Anders Henriksson tidigare svarat att visst kan de förslag vi har lagt fram ingå i deras utredningar, men vad händer? Jo de kör som vanligt den hårda tuffa politiken som innebär att gå inte med på något som Alliansen lägger fram. Varför kan man undra kör S-majoriteten denna konfrontationslinje konstant vid varenda fullmäktige?

**********************************************************************

Det är inte kul att sitta på ett fullmäktige och må skrutt. En tuff förkylning med feber, hosta och täppta bihålor kan sänka de flesta. Tur att det finns Panodil!
Man får väl hoppas att man känner sig lite piggare vid nästa fullmäktige.

fredag 5 juni 2009

Öland-en kommun

Jag fick möjligheten att få en längre intervju i Radio Kalmar P4 om varför jag säger ja till en sammanslagning av våra två ölandskommuner. Kan kanske övertyga någon ölänning som tvekar i frågan att faktiskt rösta ja. Hur eller hur så kommer folkomröstningen bli spännande och resultatet förhoppningsvis positivt för en ja-sägare. Tyvärr tror jag att många kommer att lägga en Nej-valsedel i urnorna, man vet vad man har, men inte vad man får...
Valet på söndag är en viljeyttring om vilken framtid vi vill ha för Ölands del. Kritiken mot utredningen och politikerna har varit stark och till viss del berättigad. Synd bara att de frågor som medborgarna haft inte var de frågor som beställdes i utredningen. Blir det ett nej på söndag finns det stor risk att utvecklingen stannar av och att samarbetet mellan de båda kommunerna minskar istället för att öka vilket vore oerhört tråkigt.

Alla har rätt att få komma till.....

Kommer just från ett möte med Pensionärsrådet samt Rådet för funktionshinderfrågor. Där höll landstingsdirektören en information om planeringen inför budget och plan, samt hur Landstinget klarar tillgängligheten. Roligt att höra att Alf använder sig av min kommande valslogan; Alla har rätt att få komma till!
Självklart menar både jag och Alf att det rör sig om tillgänglighet till vår sjukvård, men dubbelheten i just den meningen är aningen humoristisk och fri för tolkningar.... hmm....
Det är ju ändå fredag :-)

torsdag 4 juni 2009

Därför röstar jag JA

På valdagen nu på söndag finns det två val att göra. EU-valet som är oerhört viktigt för Sverige, samt folkomröstningen om Öland- en kommun som för ölänningen är viktigare än EU-valet. Diskussionerna om Öland- en kommun har senaste månaden mest fokuserats på konsulternas utredning och var kommunhuset ska ligga. Det som borde ha diskuterats i stället är möjligheterna som ett sammangående kan ge och vad en gemensam framtid kan innebära för Öland. Jag är övertygad om att vi behöver förbättra vårt samarbete mellan de båda ölandskommunerna oavsett om vi går ihop eller inte. Dock blir det avsevärt mycket enklare och smidigare med en gemensam kommunledning och gemensamma förvaltningar. Vi står inför en framtid som kommer att kräva stora insatser från den kommunala sektorn, både inom äldreomsorg och skola. Genom att effektivt utnyttja våra gemensamma resurser skapas utrymme för att möta dessa utmaningar. Men självklart har jag från Ja-sidan fler visioner om hur jag vill att vi formar ett framtida Öland. För att lyfta några exempel: Jag vill minska på den kommunala byråkratin, jag vill skapa fristående enheter både inom äldreomsorg som inom barnomsorg. Jag ser gärna att vi halverar antalet politiska uppdrag och får in engagerade och pålästa politiker. Jag ser inga hinder för fortsatt utveckling av de båda större orterna Borgholm och Färjestaden, inte heller för Löttorp, Mörbylånga och Degerhamn, samt längs hela östra sidan av ön. Jag vill att vi lockar nya företagare till ön med goda möjligheter till att driva sitt företag och jag vill att vi stimulerar de företag och industrier som redan finns etablerade. Jag ser möjligheter för Öland att fortsätta växa invånarmässigt och börja klättringen mot 30 000 invånare. Jag vill att vi utvecklar föreningsliv, natur och kultur. Turismen är en självklarhet där Borgholms kommun har försprång gentemot Mörbylånga och där tror jag att den södra kommunen kan ha en hel del att lära av sin granne i norr. Allt detta kan göras var för sig, men blir mycket enklare om vi är enade som en kommun. Vissa nej-sägare lyfter fram det historiska faktum att de båda kommunerna har haft svårt att samarbeta tidigare, och att det är en omöjlighet att komma överens med varandra. Viss del av den kritiken är berättigad, men det krävs två för att dansa tango. Går man in i ett tänkt samarbete med inriktningen att den andre partnern är omöjlig att samarbeta med, vad blir då resultatet? Det som krävs för ett sammangående är politiker och tjänstemän som kan släppa prestigen och se till vad som är bäst för Ölands medborgare. Det handlar om vilken framtid vi vill forma tillsammans som en gemensam kommun, och inte småtjafsa om var t.ex. kommunhuset ska ligga. Både Ja-sidan och Nej-sidan använder samma argument för att föra fram sina åsikter, fast med olika ingångar. Ekonomin och bristen på samarbete är tydliga exempel på detta. Jag tror dock att alla ölänningar har en uppfattning om hur de står i denna fråga oavsett vad Ja-sidan, Nej-sidan eller konsultrapporten säger. Jag hoppas innerligt att de använder sin demokratiska rätt nu på söndag för att påverka framtiden. Det tänker i alla fall jag göra, och då med ett JA!

onsdag 3 juni 2009

Slutförvar till Östhammar

Tyvärr för länet och för Oskarshamn så gick slutförvaret av kärnbränslet till Östhammar. Tacksamt är dock att inkapslingsfabriken hamnade i Oskarshamn, så vi blev inte helt lottlösa.