fredag 17 september 2010

Slutspurt i Västervik


Jag har idag gjort ett kampanjstopp i ett soligt och regnigt Västervik. Härligt att se så många engagerade moderater på Fiskartorget. Många bra samtal med medborgarna. Nu ner till Öland igen och fortsätta kampanjandet, 2 dagar kvar, in i kaklet!

onsdag 15 september 2010

Medicinsk fotvård hotas

Det har nu aviserats att den medicinska fotvården riskerar att försvinna från Länssjukhuset i Kalmar. Den fotvårdsterapeut som funnits går i pension och tjänsten ska inte återbesättas. Den medicinska fotvården fyller en mycket viktig funktion för främst diabetespatienter men även för reumatiker.
Hur tänker socialdemokraterna när de vill ta bort den medicinska fotvården från länssjukhuset i Kalmar? Den besparing på 5-600 000 kr som förslaget innebär kommer på lång sikt att istället kosta länssjukhuset flera hundratusen kronor i form av bensår, amputationer och steloperationer, för att inte tala om det lidande det innebär för patienterna.
Istället hänvisas dessa patienter ut till primärvårdens medicinska fotvård som är underbemannade, eller till de privata fotvårdsterapeuterna där kostnaderna för den enskilde ökar med det tredubbla. Det här rör sig om kroniker som redan drabbats hårt av majoritetens avgiftshöjningar.
Vi moderater vill först och främst återbesätta den tjänst som finns på länssjukhuset i Kalmar och i ett andra steg införa ett vårdval för medicinsk fotvård. Då kan fler som är i behov av medicinsk fotvård få hjälp, antalet fotvårdsterapeuter ökar, och tillgängligheten blir bättre.

torsdag 9 september 2010

Använd de privata tandläkarna!

Jag har idag varit på verksamhetsbesök på en Folktandvårdsklinik i mellanlänet. Personalen där upplever att det mesta fungerar bra, dock så kritiserar de starkt att Specialisttandvården i länet dras med kraftiga bemanningsproblem och att väntetiderna till vissa ingrepp är orimligt långa- upp till ett år.
Denna situation är inte ny, jag lyfte detta problem vid ett Landstingsstyrelsemöte i höstas förra året och fick då till svar att man jobbar på det. Ett förslag var att inleda ett samarbete med Folktandvården i Kronoberg. Varför försöker man inte istället att använda sig av de privata tandläkare som har den rätta kompetensen. Om det nu är en sån brist i landet på specialisttandläkare, är det inte då smart att nyttja den kompetens som finns i länet? De privata tandläkare jag talat med skulle gladeligen gå in och hjälpa till på sjukhusens specialisttandvårdskliniker. Men Folktandvården är lika rädda för privata aktörer som Socialdemokraterna är i länet. Om man bara vill så går det säkert att komma överens om ett samarbete, det handlar i slutändan om det bästa för våra medborgare. Släpp prestigen och ta ett samtal med de privata tandläkarna!

onsdag 8 september 2010

Barnperspektivet missas av S,V o MP

Idag hade vi vårt sista landstingsstyrelsemöte innan valet. Det blev en ganska lugn tillställning, där vi från Alliansen hade 3 yrkanden. Det första handlade om att komplettera landstingets yttrande till Socialstyrelsen ang. riktlinjer för psykosociala insatser för personer med schizofreni. Där ville vi lyfta in att barnperspektivet inte tillgodosetts. Ärligt talat trodde vi att detta kommer majoriteten att köpa, men se inte. Istället blev det en debatt om frågan där Johnny P tyckte att vi la oss i för mycket vad verksamheten ska göra och inte göra. Vi kan bara beklaga att man från majoriteten fortsätter att strunta i barnkonventionen och barnens rättigheter inom sjukvården.
Vårt andra ärende handlade om att införa webbaserad KBT. Där fick vi helt plöstligt medhåll och resultatet blev att detta tidigareläggs och arbetas in i plan o budget för 2012. Inte illa att de va lite medgörliga.
Sen till där jag faktiskt trodde att debatten skulle hamna idag, nämligen införandet av särskild vårdgaranti för cancerpatienter. Vi la förslag om att inte bara bröstcancerpatienter ska ha en särskild vårdgaranti, i det här fallet på 35 dagar, utan även skynda på utredningen för prostatacancerpatienter. Dessa får idag vänta ca 136 dagar från misstanke om sjukdom till behandling. En alldeles för lång väntetid. Där överaskade majoriteten oss med att själva lägga ett liknande förslag, vilket innebär nu att vid första LS nästa år ska det rapporteras hur en vårdgaranti kan se ut för prostatacancerpatienter. Självklart ska även alla de andra cancerdiagnoserna också få förkortade ledtider så att deras behandlingar kommer igång så fort som möjligt, men det är en seger för de ca 300 män och de ca 200 kvinnor som varje år drabbas av cancer i prostatan respektive i brösten.
Nu tar vi sats för en sista vecka med valarbete så vi ser till att det är vi som innehar majoriteten de kommande fyra åren.