torsdag 29 juli 2010

Akuten och 1177

Läser i gårdagens och dagens Barometern att akuten varit överbelastad av primärvårdspatienter och att de istället för att söka dit skulle ringt till sjukvårdsupplysningen 1177 istället. Det är ju lätt att säga då väntetiden är upp mot 2 timmar. Jag har förståelse för att man söker till akuten istället för till jourcentralen eller ringer till 1177. Detta är ju inte nåt nytt, samma sak har ju hänt år efter år under sommaren. Jag undrar när vi kommit så långt att vi når ut till medborgarna att de ska söka till primärvården i första hand, att information finns tillgänglig på campingplatser, anslagstavlor m.m.
Det finns mycket att lära av denna sommarens tunga belastning på vården, mycket som måste bli bättre redan nästa år, för detta årets situation är inte acceptabel.

tisdag 27 juli 2010

Tillbaka igen- nu kör vi!

Så då var man tillbaka ute i bloggvärlden igen, efter lite sommarledigt blandat med diverse aktiviteter på det politiska planet tar jag nu avstamp inför den 19 september. Sommaren har varit fattig på politiska utspel från främst S, men nu har de i alla fall presenterat något, ett löfte om patientkontrakt. Till stora delar handlar detta patientkontrakt om att stärka patientens ställning i vården, något som Alliansregeringen lagstiftat om i och med den nya patienträttighetslagen. Och lagen gäller alla patienter, inte bara de med en cancerdiagnos. Det är ju trevligt att S hittat detta sätt att följa lagen, men det hade varit klädsamt om de hade tagit med alla patienter, inte bara de med cancer.
För övrigt verkar S ha missat nåt, nämligen att presentera hur de vill styra sjukvården i länet, hittills har vi bara sett detta om patientkontrakt. Var är resten?