lördag 28 augusti 2010

Har Mp Vit maktanhängare i sina led?

I dagens Barometern går att läsa två artiklar om Miljöpartiet i länet. Den ena handlar om striden mellan landstingsrådet Ann Hellenborg och Jessica Rydell, och den andra om att en företrädare för Mp i Kalmar kommun fotats med t-shirts som öppet stöder rasism. Toppstriden mellan Ann o Jessica är tragisk i sig där Mp i länet agerat fult och försökt tvinga Ann att inte driva någon personvalskampanj. Men det allvarligaste är nog ändå att Jimmy Svensson stolt poserar med först en t-shirt som tillhör Vit Makt och sen en med det tyska järnkorset. Mig veterligen går det inte att köpa dessa tröjor på H&M eller KappAhl, utan de måste köpas via postorder eller i en Vit Makt-butik. Då hjälper det inte att be radion ta bort bilden från deras valsida, det är inte bilden som ska bort, det är Jimmy. Eller får han väl helt enkelt knacka på hos något främlingsfientligt parti och be att få stå på deras listor istället. I det här fallet borde den centrala ledningen agera, i fallet med Hellenborg och Rydell så borde de kanske ha suttit stilla i båten och låtit väljarna avgöra.

onsdag 25 augusti 2010

Fula påhopp kräver reaktion

Det var många som hörde av sig efter Lena Segerbergs plumpna påhopp på debattsidan i Västerviks tidning i måndags. En sådan attack måste bemötas, och i dagens VT svarar jag och Filippa Reinfeldt på denna och reder ut en hel del lögner om Moderat sjukvårdspolitik.

Ökad valfrihet och mer makt åt patienter och medarbetare
Landstingsrådet Segerberg (S) försöker i VT sprida en falsk bild av sjukvården i Stockholm. Segerbergs hätska attack bygger på lögner och halvsanningar. I Stockholm tog Alliansen 2006 över ett misskött landsting från Socialdemokraterna. Vi hade långa vårdköer och dålig rapportering. Detta kan ställas i kontrast mot Kalmar, där allianspartierna redan genomfört viktiga reformer på sjukvårdområdet när Socialdemokraterna tog över.


Alliansen har satsat ytterligare 8 000 miljoner kronor på sjukvården i Stockholms län. Ingen majoritet har någonsin satsat mer på sjukvården än den nuvarande Alliansen. Vårdköerna är kortare, patienterna är nöjdare och förtroendet för vården har ökat. Genom Vårdval Stockholm har vi fått 37 nya vårdcentraler, över 120 fler läkare och rekordmånga närakuter. Patienterna har blivit nöjdare och fått större förtroende för sjukvården. Köerna har halverats och inom många områden nästan helt försvunnit. Märkligt nog har Socialdemokraterna från första dagen motarbetat ökad valfrihet. De vill i stället stärka politikernas makt på bekostnad av patienter och vårdens medarbetare. De vill återgå till den gamla politiken som skapade långa vårdköer.


I juni presenterade Karolinska institutet en oberoende granskning som visade att tillgängligheten har ökat i hela länet. Tre av fyra nya vårdcentraler har öppnats utanför Stockholms innerstad och många nya vårdgivare finns i förorter med lägre inkomster och tidigare bristande vårdutbud. De fyra områdena med lägst medelinkomst har fått fem nya vårdcentraler, medan ytterområden med hög inkomst nästan helt saknar nyetableringar. Under den förra rödgröna ledningen stängdes i stället två vårdcentraler. Vården har blivit mer rättvis. Besöken bland patienter med stort vårdbehov har ökat mest. Både yngre och äldre upplever det som lättare att komma i kontakt med en doktor och lättare att få tid på en vårdcentral. Två av tre får en tid samma dag som de ringer doktorn. Läkarbesöken har ökat främst i utsatta områden - för första gången görs fler husläkarbesök där än i rikare områden, en glädjande utveckling. Karolinska Institutets oberoende granskning konstaterar att: "Vad som kanske är mest förvånande är inte resultaten under de två åren med Vårdvalsreformen, utan den ojämna fördelningen av besök till förmån för rika områden under perioden före Vårdval Stockholm." När Segerbergs (S) partikamrater styrde hade Stockholm en sjukvård som gynnade rika områden.


Medan den förra socialdemokratiska regeringen hotade med Moderaterna försummade de själva den offentliga sjukvården i den grad att det växte fram en marknad för privat sjukvård. De privata sjukvårdsförsäkringarna ökade lavinartat när Mona Sahlin och Ylva Johansson satt i regeringen. Barnsjukhuset Martina planerades fram under socialdemokratiskt styre. På fyra år har Astrid Lindgrens barnsjukhus fått ytterligare 300 miljoner kronor - en ökning med över 30 procent. Därför vore det klädsamt om Segerberg (S) tog tillbaka sitt falska påstående om stoppade satsningar.


Moderaterna i Kalmar län står för samma grundläggande värderingar som Moderaterna i Stockholm. Vi vill ha en rättvis vård i hela landet, finansierad gemensamt via skattsedeln. Genom vårdval och stärkta patienträttigheter vill vi öka valfriheten och patienterna inflytande över vården.


Alla som vill kan stoppa Socialdemokraternas planer på att öka politikernas makt, på bekostnad av patienter och vårdens medarbetare, och i stället stärka patientens rättigheter och ha möjlighet att själv välja doktor genom att rösta på Moderaterna i höstens val.

måndag 23 augusti 2010

Usel lösning för Kristineberg

I lördagens upplaga av Oskarshamnstidningen går personalen på Hälsocentralen i Oskarshamn ut och kritiserar förslaget om ny- och ombyggnationer av HC Kristineberg. Det är skrämmande att läsa att de blivit överkörda av den politiska majoriteten, när den samma har gått ut i media och sagt att personalen är nöjd och står bakom förslaget. Ärendet är tänkt att beslutas om på ett extra insatt landstingsstyrelsemöte nu på onsdag, men med tanke på personalen och det usla förslaget på lösning borde det utgå. Ta vitet på 500 000 kr och gör det bra istället!

torsdag 19 augusti 2010

Moderaterna framåt, Sossarna tappar

Medborgarna i Kalmar län verkar i stort följa rikstrenden, dvs att Moderaterna ökar i väljarstöd medan Socialdemokraterna minskar. Minskningen för (S) är procentuellt större än den som skett på riksplanet, men tyvärr har de ett alldeles för stort stöd i länet. Den SIFO-undersökning som Barometern idag presenterar har gjorts med 2500 telefonintervjuer och har därmed en viss statistisk säkerhet. Tyvärr så tog man inte med Moderaternas största fäste, Västervik. Men i alla fall, en ökning för oss med 5,2% till 26,5% känns självklart skönt, men mycket arbete kvarstår innan valresultatet är klart. Om siffrorna skulle översättas till landstingsvalet kommer vi att få in Sverigedemokraterna med 1 eller 2 mandat och ställningen mellan blocken blir oerhört jämn, kanske även hamnar på samma mandatfördelning 33-33. Inget av blocken har i nuläget en majoritet med 34 mandat.
Valet blir spännande! Nu kör vi!

onsdag 18 augusti 2010

Familjecentral i Lindsdal

I måndags presenterade moderaterna i Landstinget tillsammans med moderaterna i Kalmar kommun ett vallöfte som innebär att vi vill skapa en familjecentral i Lindsdal. Lindsdal med omnejd är ett stort inflyttarområde och varje år föds ca 130 barn. Trycket på mödravården och barnhälsovården är stort och lokalerna barnhälsovården håller till i är undermåliga. För några år sen lovade ansvarigt landstingsråd Ann Hellenborg (MP) att orten skulle få en familjecentral. Tyvärr väntar de fortfarande. Det nytilltänkta miljöpartistiska landstingsrådet Jessica Rydell kommenterar detta med att: "fokus borde ligga på att lova familjecentraler i fler kommuner istället". Hon har nog inte varit uppmärksam på alla våra yrkanden tidigare.... Vi ser mer än gärna att det finns en familjecentral i alla länets kommuner, men man bör även se till behovet också, och i Lindsdal är behovet akut.
Sen till frågan om Smedby, jo då, det finns en familjecentral i Smedby, men även den är under stort tryck och har kanske inte de mest optimala lokalerna. Vi från Moderat håll ser att vi behöver ta en ny diskussion för att samlokalisera verksamheterna i Smedby.

Thomas Östros, du är välkommen hit! Men vi vill inte ha din politik!

Igår tisdag besökte Thomas Östros, ekonomisk talesperson för Socialdemokraterna, Kalmar och Kalmar län. Han är givetvis välkommen hit där arbetslösheten är låg och där vi kan stoltsera med flera borgligt styrda kommuner med ordning och reda i finanserna. Han är också välkommen till vårt landsting där alliansregeringens insatser inneburit att landstingsekonomin har ett positivt resultat. Trots detta har man de högsta patientavgifterna i hela landet.
Men jag vill samtidigt varna för Östros och Socialdemokraternas politik. Jag är djupt oroad över att Socialdemokraterna i Kalmar län och Anders Henriksson (S) vill genomföra den politik som Östros föreslår. Miljoner av löntagare riskerar stora höjningar av inkomstskatten. För människor på landsbygden kommer även bensinskattehöjningarna ytterligare begränsa deras vardag. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att Anders Henriksson inspireras av Thomas Östros extrema skattehöjningspolitik och därmed även planerar en höjning av landstingsskatten. Väljarna i Kalmar län får själva avgöra om de vill ha denna utveckling eller om man vill fortsätta på den arbetslinje som Moderaterna och övriga allianspartier så framgångsrikt driver.

torsdag 12 augusti 2010

Suck Anders Henriksson!!!

Nog för att det är valrörelse, nog för att det ibland kommer tokiga kommentarer och utspel, men Anders Henrikssons (S) kommentarer över Filippa Reinfeldts besök tar nog priset. Först hälsar han henne välkommen i ett pressmeddelande som i stort går ut på motsatsen, dvs "Jag vill inte ha dig här!". Sen tar han sig friheten att återigen göra sina egna tolkningar av moderaternas och mina avsikter med Landstinget i Kalmar län. Kan det vara så Anders att du börjar bli så desperat över att du inte har några egna förslag att lägga fram så du försöker hitta på vad andra kan tänkas göra istället? Kom igen Anders, du är bättre än så egentligen!
Du kan ju gå in på DN och kolla vad docent Clas Rehnberg anser om er så kallade granskning av regeringens vårdpolitik. Mycket av det ni försöker göra poänger på är fel och missvisande, och jag tror inte att Moderaterna har sålt något akutsjukhus under innevarande mandatperiod heller, något som ni gärna vill göra gällande. Jag har sagt det många gånger förut, men verkar få göra det igen och igen: Något sjukhus ska inte säljas i Kalmar län såvida ni inte råkar få sitta kvar och tänkt om och vill gynna privata vinstintressen.
Avslutningsvis, du ifrågasätter med kraftord Filippas kritik mot er vårdpolitik i Landstinget, men tvekar inte en sekund att själv starkt kritisera den vårdpolitik som bedrivs i Stockholm. Detta kan bara beskrivas som ren och skär desperation från din sida, kan det vara så illa att hon faktiskt har rätt? Att vården är ojämlik i länet och att det finns mer att göra inom primärvården innan vi kan säga att vi tillgodoser medborgarnas behov.

onsdag 11 augusti 2010

Besök av Filippa ReinfeldtIgår och idag har vi i Kalmar län den stora äran att ha Filippa Reinfeldt på besök. Hon började igår i Västervik med att följa med ett rehab.team hem till diverse patienter. Sen bar det av neråt Kalmar med ett besök på Länssjukhuset och Barnkliniken. Där träffade hon o jag verksamhetschefen och fick en rundvandring och beskrivning av verksamheten. Ett mycket bra besök! Kvällen avslutades på Strand tillsammans med moderater från Öland och Kalmar. Tyvärr solkades hennes besök ner av Sossarna i länet som på sitt lilla egna vis hälsade Filippa välkommen. Genom att sprida påhitt om moderat sjukvårdspolitik och lögner om vad som skett i Stockholm försöker de sprida skräck i invånarna i länet, tragiskt! De måste blivit oerhört stressade av att höra att Filippa skulle komma på besök till länet. Kan det vara så att de vet med sig att hon är populärare och ingjuter större förtroende än vad de själva gör?

Idag avslutas hennes turné med ett besök på ett äldreboende i Mörbylånga.
Välkommen tillbaka!!!

tisdag 10 augusti 2010

Barrans ledarsida

Idag när jag slog upp morgontidningen Barometern blev jag aningen överaskad och förvånad. För första gången på länge var ledarsidan riktigt syrlig. En efterlysning på Johan Persson (S), kommunalråd i Kalmar, med bilder som tagna ur ett brottsregister, text som starkt kritiserade att han ställt in ett fullmäktigemöte i brist på ärenden.
En sådan händelse som att ställa in ett fullmäktigemöte sker ju titt som tätt, men med tanke på att det var mötet innan valet så förstår jag den massiva kritiken. Inte för att jag tror att han kommer att krypa till korset och sammankalla fullmäktige som planerat, men det ger nog honom en liten tankeställare. Vissa saker bör man kanske inte utsätta sig för månaderna innan ett val. Detta kan vara att ställa in ett fullmäktigemöte, eller att t.ex. ta bort medicinsk fotvård för diabetespatienter... Det sistnämnda har visst åtgärdats under sommaren...

onsdag 4 augusti 2010

Barnperspektiv och barnkompetens i Landstinget i Kalmar län

Alliansen i Landstinget i Kalmar län presenterade igår ett antal förslag och idéer för att förstärka barnens rättigheter enligt FN:s Barnkonvention och för förbättrad barnsjukvård i länet.

Vi vill lägga fast ett antal övergripande mål för landstingets arbete med att synliggöra och förstärka barnens rätt. Det är viktigt att dessa inarbetas och konkretiseras i förvaltningarnas styrkort. När vi tar över makten kommer detta bli en fråga som regelbundet följs på landstingsstyrelsen och i landstingsfullmäktige.

Alliansen anser att barnrättsfrågorna är av strategisk betydelse och att ansvaret för dessa frågor därför ska utgå från landstingsstyrelsen och landstingsdirektörens stab. Likaså vill man uppmärksamma goda insatser.

Landstinget ska ha en barnombudsman, som ska ha till uppgift att bevaka barnperspektivet och barnets rättigheter i landstinget. Landstinget måste börja beakta barnperspektivet inför varje beslut, exempelvis genom en barnchecklista.

Vi vill också inrätta ett barnpris, för att varje år uppmärksamma goda insatser för att utveckla barns rättigheter och barn och ungdomars hälsa.

Likaså ska barnens synpunkter bättre tas tillvara.

Genom att inrätta ett barnråd kan landstinget inhämta barns och ungdomars synpunkter. Ett särskilt uppdrag ges till Patientnämnden att förstärka arbetet med barn och ungdomars synpunkter och utveckla dialogen.

Ett sätt att stärka kompetensen inom barnsjukvården är att samla kompetens, inte minst genom familjecentraler. Alliansen vill därför fortsätta arbetet med att införa minst en familjecentral i varje kommun.

Vi vill i samverkan med kommunerna även arbeta för fortsatt föräldrautbildning under barnets hela uppväxt. Genom att samla Barnhälsovården i en gemensam organisation för hela länet kan man bidra till en sammanhållen verksamhet och utvecklad kompetens.

Under sommaren har det framkommit exempel där samverkan kring ungdomspsykiatrin mellan kommun och landsting inte fungerat.
Vi ser allvarligt på att många unga mår dåligt. Ett sätt att möta detta är att bygga ut och samordna ungdomsmottagningar och Unga vuxna-mottagningar i alla kommuner i länet och att kontakter tas med högskolan angående studenthälsans uppdrag.

Allianspartierna vill också göra insatser riktade till olika språkgrupper, för att minska utanförskapet. Familjer med barn i behov av särskilt stöd ska kunna få en utsedd kontaktperson som samordnar de olika insatserna.

Alliansen vill att sjuka barn ska vårdas av personal med barnkompetens. Vi vill inte att de vårdas på vuxenavdelningar. Barn- och ungdomssjukvården i länet är inte likvärdig. Det skiljer mellan norra och södra länsdelen, inte minst när det gäller ätstörningsenheten och barnakut.

Det måste åstadkommas rättvisa för ungdomar som bor i norra delen av länet och lider av ätstörningar, så att de får likvärdig vård nära hemmet som de som bor i södra länsdelen. Vi vill också få till stånd en barnakut i Västervik, liknande den i Kalmar, så att även sjuka barn i norra länsdelen kan få komma direkt till barnkliniken.