onsdag 1 juni 2011

Landstingsfullmäktige i maj

Här är ett referat från min och Anders Henrikssons debatt om skattehöjningen. Detta är nertecknat av folkpartiets pol.sek. Sebastian Hallén, tack Basse!

Henrik Yngvesson (M) instämmer i beskrivningen i att beslutet är ett jättekliv för kollektivtrafiken. Att omorganisera och skatteväxla är ett jättekliv. Det vi vänder oss emot är bristen på innehåll och underlag för den skattehöjning ni vill genomföra. I organisationsutredningen står tre rader.


Yngvesson satt och försökte bli övertygad av Henriksson bildspel. Men han vill ge honom en chans till. Redovisa vad varje krona ska gå till. Redovisa alla busslinjer, alla tåglinjer och hur många fler personer som kommer åka på dem. Vilka investeringar kommer göras - det överskott ni tar ut innan allt är utbyggt ska ju användas till en investeringsbudget så småningom. Vilken ekonomisk tillväxt kommer länets företagare att få? Vilka effektiviseringsvinster kommer vi att ha av att landstinget är ensam huvudman? Hur ser tidsplanen ut för respektive satsning?


Alla dessa frågor skulle funnits med i underlaget till beslut. Men det gör de inte. Det här ska vi ta ställning till utan att veta vad pengarna ska användas till. Det är oansvarigt gentemot våra invånare, näst intill stöld. Ta ert förnuft till fånga. Tillsätt Trafikstyrelsen i september som ni gick med på i styrelsen. Hänskjut frågan om kollektivtrafiken dit, och fatta beslut om skattesatsen där den brukar fattas; i budgetfullmäktige.


Anders Henriksson (S) replikerar att vad de än säger så är oppositionen emot. Han hade önskat sig en seriösare debatt än att beskriva satsningen som en stöld, och att man snor. Det finns planer. Ni vill inte.


Yngvesson replikerar säger att ärendet förtjänar en seriös debatt. Det förtjänar en seriös hantering. Det går inte att komma till ett landstingsfullmäktige och vilja höja skatten med 25 öre med ett så fruktansvärt undermåligt underlag. Så hade det aldrig funkat någon annanstans eller ens här, förrän nu. Hade du velat ha en seriös debatt hade du behövt ha ett seriöst underlag.


Henriksson säger att Regionförbundet tagit fram rapporter, och att man låtit "dränka" oppositionen i underlag i mejlboxen.


Yngvesson replikerar att om Henriksson haft respekt för fullmäktiges ledamöter så hade det funnits i ledamöternas brevlådor. Varför är inga rapporter bifogade?