tisdag 8 oktober 2013

Vänsterpartiet hotar jobben och välfärden

Trettio miljarder extra till välfärdens kärna rensat för inflation, fler anställda i välfärden och en offentlig sektor som faktiskt utgör lika stor andel av BNP som tidigareOffentlig statistik som beskriver Sverige idag, jämfört med 2006 när Socialdemokraterna regerade med stöd av bland annat Vänsterpartiet. Detta får Bertil Dahl till att vi har betonat ner den offentliga gemensamma sektorn.

Sverige har relativt sett en jämn inkomstfördelning och låg andel fattiga enligt OECD och Eurostat.  Vår tillväxt är förhållandevis hög och arbetslösheten har ökat mindre än i jämförbara länder, när vi går in på den internationella krisens femte år enligt samma källor. När man studerar statistiken växer undan för undan en annan och mer positiv bild fram av Alliansens Sverige än den Bertil Dahl försöker frammana.

Det är tröttsamt att läsa hur Bertil Dahl tillskriver oss egenskaper och avsikter vi inte har.  Alliansen har styrt Sverige genom en långdragen kris och på ett framgångsrikt sätt som fått internationell uppmärksamhet. Vi har klarat oss bättre än de flesta och vi har råd att satsa på tillväxt, jobb och välfärd när andra länder tvingas genomföra stora besparingar samtidigt som antalet jobb minskar.

Vänsterpartiets poltik hotar jobben och välfärden. Det har Sverige inte råd med. Vi tänker fortsätta med en politik som ger fler jobb och generar större skatteintäkter och mer resurser till välfärden. För detta söker vi förnyat förtroende september 2014.

onsdag 6 februari 2013

Totalt ointresse för glesbygden av majoriteten

Nu har vi precis avslutat årets första landstingsstyrelsemöte, ett möte med många ärenden på dagordningen. Det ärende som det blev mest diskussion omkring rörde möjligheterna till mobil distriktssköterska alt distriktssköterskemottagningar utanför hälsocentralerna. Majoriteten vidhöll sin tidigare linje att detta inte är möjligt pga vår skatteväxling för hemsjukvården eller att vårt vårdvalssystem inte tillåter filialer. Allt detta är bara en massa ursäkter och påhitt, inget av det stämmer. Det hade varit mer ärligt av dem om de sagt att de inte tycker frågan är tillräckligt intressant, att de inte prioriterat glesbygden. Tyvärr fick vi aldrig höra det från dem. Varken hemsjukvårdsväxlingen eller vårdvalsreglementet säger nej till filialmottagningar för distriktssköterskor, inte heller nej till ett utökat samarbete med länets kommuner för att finna lösningar som kan gynna vår befolkning. Att de inte ser något nytta med detta är mycket tragiskt! Men det som är mest beklämmande är att majoritetens styrelseledamöter inte är tillräckligt pålästa för att förstå att det är lanstinget som äger frågan. Att skylla på olika avtal och reglementen som inte stämmer är rent bedrövligt. Hade viljan och ambitionen funnits hade det först och främst inte stängts en massa distriktssköterskemottagningar för ett år sen, och för det andra hade man funnit en gemensam lösning tillsammans med intresserade kommuner. Den här frågan har engagerat mig i mer än ett år, och kommer att fortsätta engagera mig fram till i september 2014, och den 1 november 2014 då alliansen tillträder som ny majoritet kommer vi att ha en lösning klar för att stimulera till fler filialmottagningar i länet- allt för en god och nära vård för våra medborgare.