torsdag 24 september 2009

Två interpellationer och en fråga

I en interpellation ställd till S-landstingsrådet Lena Segerberg undrar jag över smärtlindringen inom mödravården och hur förutsättningarna har förändrats för gravida kvinnor sedan avgiftshöjningarna fr.o.m. 1 augusti.

Lena Segerberg har lovat att återkomma efter sommaren när det gäller situationen för gravida som använt TENS-apparat som smärtlindring. Sommarmånaderna är nu över och det är dags att få svar på vad som gäller för kvinnor som tidigare fått låna TENS-apparater inför och under förlossning.

Under landstingsfullmäktige i juni beslutades det om Strategier för effektivisering III. I dessa ligger det bland annat att smärtlindring inom mödravården fr.o.m. 1 augusti ska komma att kosta pengar.

Vi vet ännu inte hur mycket det ska kosta och det är angeläget att få svar på det. Dessutom känns det märkligt att Lena Segerberg påstår sig vara förvånad över att det numera ska kosta pengar. Man blir klart fundersam över att ett landstingsråd inte verkar veta vilka beslut hon har varit med och fattat. Därför undrar jag om hon tänker ta tillbaka just detta beslut och om det finns andra höjda patientavgifter som hon så här med facit i hand kommer att återkalla.

*******************************************************************

Jag ställer en enkel fråga till Anders Henriksson (S) om FN:s Barnkonvention och Landstinget i Kalmar Läns förverkligande av denna.

Jag hoppas med denna fråga till Anders Henriksson sätta tryck i ärendet och få igång arbetet med Handlingsplanen för barn och unga.

I mars i år presenterade Barnkompetensnätverket i Landstinget en handlingsplan som skulle gälla all landstingsfinansierad verksamhet. I denna plan finns det tydliga uppdrag och mål, samt checklistor för varje arbetsplats att arbeta med. Dock fattades inga politiska beslut, utan detta låg som en informationspunkt på Landstingsstyrelsen.

Alla politiska partier är nog eniga om att Barnkonventionen ska efterlevas, men tyvärr har arbetet med att ta i dessa frågor på allvar stannat av. Därför behöver vi lyfta upp Handlingsplanen ånyo och denna gång för beslut.

*******************************************************************

Jag har tidigare publicerat en interpellation till Ann Y Hellenborg om Färjestadens Hälsocentral, se längre ned i blogglistan.

tisdag 15 september 2009

Sossarna öppnar för privata vinstintressen i vården

Döm om min förvåning när jag läste att socialdemokraterna nu kan tänka sig att tillåta privata aktörer tjäna pengar på barn, gamla och sjuka. Det som varit totalförbjudet under sååå många år verkar nu vara ok. Det har ju t.o.m. varit tankeförbud för sådana idéer. Till kongressen nu i höst har partistyrelsen lagt ett förslag om att lagstifta om att sälja ut offentlig verksamhet till underpris och det må väl va hänt, men samtidigt så säger de att lagstifta om vinstintressen i vård, skola och omsorg vill de inte. Sossarnas "stora" taleskvinna i dessa frågor, Ylva Johansson säger:

– Vinst är en naturlig del i en sunt fungerande ekonomisk verksamhet. Det viktiga är att pengar som är avsedda för till exempel skolan verkligen används till det, att man återinvesterer i verksamheten. Vi tror inte på en lagstiftning som förbjuder vinst eller vinstuttag utan vi vill i stället se högre kvalitetskrav. Man ska inte kunna tjäna pengar på att dumpa kvaliteten i verksamheten.

Där är vi faktiskt överens! Trots att vi moderater länge sagt att det är kvalitén som är avgörande, inte vem som äger eller driver t.ex. en vårdcentral så har vi fått skit för det. Skönt att se att sossarna nu bytt fot. Det skulle vara intressant att se en debattartikel från Jonas Hellberg där han just lyfter upp detta.

Sänkt skatt för pensionärer

På DN Debatt skriver de 4 alliansledarna idag att de kommer att sänka skatten för pensionärerna. Detta med ca 1000-1500 kr per år. Det är en välkommen satsning som gör att pensionärerna nu närmar sig den skattenivå som de som arbetar har, något som de kämpat för sen vi införde jobbskatteavdraget. Mona Sahlins svar på pensionärernas rop var ju istället att ta bort jobbskatteavdraget men behålla samma höga nivå på skatten för pensionärerna, och på så vis få ett "rättvist" system. Jag tror de flesta pensionärer uppskattar alliansregeringens förslag mer än Monas. Kan vi sen få igång sysselsättningen igen så kommer per automatik pensionerna att öka, för ju fler som arbetar destå högre pension.
Bra jobbat regeringen!

söndag 13 september 2009

Sluta motarbeta privatvården, S

På landstingsmajoritetens blogg ställer Jonas Hellberg en fråga till mig hur jag ställer mig till S:t Görans privatsjukhus och det vinstintresse det har. Jag skulle vilja tipsa Jonas att läsa dagens debattsida i Expressen där en socialdemokratisk läkare som heter Niklas Sterner skriver att sossarna måste sluta motarbeta privatvården. Samma läkare arbetar på nämnda S:t Görans och beskriver fördelarna med den privata vården i förhållande till den offentliga. Precis det som borgliga politiker också försökt göra under många år, tyvärr med obevekliga sossar och vänsterpartister. Sosseläkaren skriver: Det tar visserligen fortfarande emot när jag tänker på att det överskott vi skapar hamnar i privatpersoners fickor. Men jag är väldigt stolt över att vara med och bedriva så högklassig vård. Och om privata vårdgivare skapar en bättre situation för patienterna så är jag beredd att tumma lite på mina ideal. Jonas och länets sossar borde nog läsa denna debattartikel för att kanske släppa lite på sitt motstånd mot privat vård. Privatiseringen är säkert inte lösningen på alla offentliga verksamheters problem, men som debattören skriver: Det viktigaste är att vi betalar för vården solidariskt- inte vem som utför den. Glöm inte patientsäkerhet och kvalitet också!

fredag 11 september 2009

Ny hälsocentral i Färjestaden?

I en interpellation riktad till landstingsrådet Ann Hellenborg (MP) undrar jag om det väntar en nybyggnation av hälsocentral i Färjestaden.

Man har vuxit ur sin hälsocentral i Färjestaden för länge sedan och bedriver idag sin verksamhet i icke ändamålsenliga lokaler. Trots detta bedrivs ett fantastiskt arbete av personalen på hälsocentralen, men hur länge orkar man stå ut? Primärvårdens arbetssätt har förändrats genom åren och lokalerna har inte följt med i denna utveckling. Det håller inte längre.

Kanske är det t.o.m. så illa att Arbetsmiljöverket inte skulle godkänna lokalerna. Samtidigt har det under en längre tid pågått diskussioner med Mörbylånga Kommun om att förlägga en familjecentral i direkt anslutning till den ”nya” hälsocentralen.

Mörbylånga Kommun är positiva till att finnas med i byggnadsplanerna och ställer sig nu undrande till om Landstinget vill vara med. Planer och ritningar finns klara och Mörbylånga Bostads AB vill ha svar på om det ska bli någon fortsättning på samarbetet. När det sedan gäller familjecentraler så har landstingsmajoriteten i sina riktlinjer beslutat att avvakta med etableringar av familjecentraler. Och detta trots att det inte skulle innebära några större kostnader för Landstinget. Det känns defensivt och t.o.m. bakåtsträvande av majoriteten att agera på det här sättet.

Här finns möjligheter till samarbete mellan kommun och landsting, men det verkar som att Mörbylånga Kommun inte får svar på hur planerna kring hälsocentral och familjecentral i Färjestaden kommer att fortskrida.

Ann Hellenborg verkar inte ta detta på allvar och jag befarar att vi snart har ett nytt vite rörande arbetsmiljön i Färjestaden, liknande det som snart är verklighet kring Kristinebergs hälsocentral i Oskarshamn. Det är upprörande.

onsdag 9 september 2009

Landstingsstyrelsen 090909

Jaha, då har man klarat av en av de snabbaste Landstingsstyrelsemötena i historien. Detta trots några mycket viktiga ärenden, som t.ex. influensavaccinering och akutläkarorganisation. Men viktigast känns ändå att vi idag tog första steget för att införa ett vårdval inom primärvården i länet. Med tanke på hur negativa majoriteten varit under hela resan är det ett under att vi lyckats uppnå en 7-partiöverenskommelse och faktiskt fått till en hyfsat bra uppdragsbeskrivning. Vårt vårdval kommer inte att se ut riktigt som många andras där vi t.ex. tillåter ensamläkare på mindre orter, där allmänspecialiskravet är reducerat till 50%, dvs på en 2-läkarenhet kan en av läkarna vara barnspecialist eller kirurg m.m. Det känns skönt att vi nu får en ökad valfrihet för medborgarna och skapar möjlighet för fler vårdaktörer att etablera sig i länet. Nu återstår "bara" att skapa ett ersättningssystem som lockar fler aktörer bedriva primärvård, samt att de offentliga hälsocentralerna fortsätter att utvecklas.

onsdag 2 september 2009

Kristinebergs Hälsocentral

Nu äntligen verkar det som om landstinget och Byggebo har träffats för att diskutera en ny hälsocentral i Kristineberg i Oskarshamn. Förra mötet som skulle varit i maj/juni ställdes in.... Nej då, det är ingen brådska, inte alls! Landstinget riskerar bara miljonvite vid årsskiftet om inget gjorts innan dess. Jag vill inte säga det, men kan inte låta bli ändå.... vad vad det vi sa? Om majoriteten gått med på vår linje för snart ett år sen hade planeringen och kanske även byggnationen redan varit igång. Istället får personal och patienter snällt vänta på att dessa möten mellan Byggebo, arkitekter och landstingsfastigheter ska komma fram till nån bra lösning. Snällt vänta medan arbetsmiljön fortsätter att vara usel, snällt vänta medan de inte får den vård som skulle kunnat bedrivas i ändamålsenliga lokaler.
Finns det någon aktör som vill ansluta sig till Hälsovalet och öppna en mottagning i Oskarshamn så finns det kanske en hel del både patienter och personal som är trötta på att snällt vänta. Vi kan väl hoppas på att någon sån finns!