fredag 11 september 2009

Ny hälsocentral i Färjestaden?

I en interpellation riktad till landstingsrådet Ann Hellenborg (MP) undrar jag om det väntar en nybyggnation av hälsocentral i Färjestaden.

Man har vuxit ur sin hälsocentral i Färjestaden för länge sedan och bedriver idag sin verksamhet i icke ändamålsenliga lokaler. Trots detta bedrivs ett fantastiskt arbete av personalen på hälsocentralen, men hur länge orkar man stå ut? Primärvårdens arbetssätt har förändrats genom åren och lokalerna har inte följt med i denna utveckling. Det håller inte längre.

Kanske är det t.o.m. så illa att Arbetsmiljöverket inte skulle godkänna lokalerna. Samtidigt har det under en längre tid pågått diskussioner med Mörbylånga Kommun om att förlägga en familjecentral i direkt anslutning till den ”nya” hälsocentralen.

Mörbylånga Kommun är positiva till att finnas med i byggnadsplanerna och ställer sig nu undrande till om Landstinget vill vara med. Planer och ritningar finns klara och Mörbylånga Bostads AB vill ha svar på om det ska bli någon fortsättning på samarbetet. När det sedan gäller familjecentraler så har landstingsmajoriteten i sina riktlinjer beslutat att avvakta med etableringar av familjecentraler. Och detta trots att det inte skulle innebära några större kostnader för Landstinget. Det känns defensivt och t.o.m. bakåtsträvande av majoriteten att agera på det här sättet.

Här finns möjligheter till samarbete mellan kommun och landsting, men det verkar som att Mörbylånga Kommun inte får svar på hur planerna kring hälsocentral och familjecentral i Färjestaden kommer att fortskrida.

Ann Hellenborg verkar inte ta detta på allvar och jag befarar att vi snart har ett nytt vite rörande arbetsmiljön i Färjestaden, liknande det som snart är verklighet kring Kristinebergs hälsocentral i Oskarshamn. Det är upprörande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar