torsdag 27 januari 2011

MP- ett patientsäkerhetshot

Landstinget i Kalmar län har satt som mål att vi ska ha Sveriges säkraste sjukvård år 2014. För att klara detta krävs en stor satsning och ett tydligt ledarskap. Men det största hotet för att klara detta mål stavas Jessica Rydell, miljöpartistiskt landstingsråd. Hon har gång på gång tydligt visat att hon inte tror på den medicinska vården, utan hellre att patienterna ska botas med alternativmedicin. Tidigare har hon varit svävande i vad hon menat med alternativmedicin, men nu har hon tagit bladet från munnen. Antrosopofin verkar vara hennes lösning på det mesta, och nu vill hon att Landstinget ska skriva avtal med Vidarkliniken i Järna. Bara med okunskap om vården och dess villkor kan man föreslå att Kalmar läns invånare ska bli behandlade med icke medicinskt vetenskapligt bevisade metoder. Det är inte rätt väg att gå om målet är Sveriges säkraste sjukvård. Vad blir nästa steg? Avtal med andliga kirurger?

söndag 2 januari 2011

År 2011

Ja, då var det ett nytt år igen. Var tog egentligen 2010 vägen? Ser man tillbaka på året som gått handlade nästan hela året om valet. Förberedelserna innan, valrörelsen, slutspurt, valnatten, glädje och besvikelse, förhandlingar och till sist val till olika poster. Det är ett hektiskt år- valåret. Jag hoppas och tror att år 2011 kommer bli lite lugnare. Annars ser jag fram emot detta år och vad det kommer att bära med sig. I den kommunala världen har vi moderater ett guldläge att driva vår politik för första gången tillsammans i en allians. Kommer vi till ett beslut om att bygga en ny 6-9-skola i Färjestaden? Hittar vi en lösning för att ge hela kommunen friskt vatten? Det är två stora och viktiga frågor som måste få en lösning det kommande året. På det regionala planet har vi Regionförstoringsfrågan som årets viktigaste fråga. Kommer vi 2015 att tillhöra en ny storregion? Hur kommer den att se ut och vilka län ska ingå.

På det personliga planet så väntar vad jag vet i alla fall ett bröllop då min svåger ska gifta sig i sommar. Kanske blir det fler inbjudningar till bröllop, man kan ju hoppas. Eventuellt kommer några från bekantskapskretsen bli föräldrar på nytt? Kommer jag att lyckas få med frun på utlandssemester via flyg, eller sätter flygrädslan in och hindrar detta?
Oavsett vad så kommer 2011 bli ett intressant år, och än så länge dvs 2 dagar in, så har jag inte behövt skotta nån snö.....