tisdag 13 april 2010

Int möe att hänga i granen

Idag presenterade den rödgröna landstingsmajoriteten sin valplattform med debattartikel, stor samling på Biostaden, torgmöte och radiobesök. Allt detta för ingenting. Det som de presenterade hade vi i Alliansen kunnat prestera om vi haft en dålig dag. Inga som helst konkreta besked om vad de vill uträtta den kommande mandatperioden. Inte nåt om familjecentralerna, de 3 Hälsocentralerna som behöver nybyggas (Kristineberg, Färjestaden, Borgholm), inget om ny teknik (vilket bl.a. vi presenterade en satsning på idag), inget om hur jämlik vård ska uppnås i länet, inget om sänkta patientavgifter, inget om det stora behovet av samarbete med länets kommuner, inget om kollektivtrafiken och sjukresorna m.m m.m.

Istället lanserar de återvunna vallöften såsom att plånbokens tjocklek inte ska vara styrande i vilken vård man får och att inga sjukhus ska säljas. Man blir mer och mer fundersam över vilken valstrateg som de anlitat, för någon borde sagt till dem att dessa två frågor inte finns på något partis agenda. I själva verket var det under regeringen Perssons styre som sjukförsäkringarna tog fart, med en köfri allianspolitik behövs det inga privata sjukförsäkringar. Inte heller finns det några planer på att sälja nåt sjukhus i länet från allianspartierna, DET BORDE HA FRAMGÅTT DET SENASTE ÅRET. Men de behöver väl nån gammal hederlig vänsterretorik full med påhitt som bara de själva tror på, hur ska de annars bedriva valrörelse? Några egna konkreta förslag har de ju inte.

måndag 12 april 2010

Kan ni lova familjecentraler på Öland?

Under lång tid har familjecentralernas vara eller icke vara diskuterats och socialdemokraterna har ständigt slagit frågan ifrån sig. I både Färjestaden och i Borgholm finns det ett stort behov av nya hälsocentraler. Ritningar och planer finns framtagna från de kommunala bostadsbolagen och man väntar nu på att Landstinget i Kalmar län ska ge klartecken för att kunna påbörja byggnationen. Dock kvarstår en oerhört viktig fråga, nämligen den om en familjecentral ska inrymmas i de nybyggda lokalerna eller inte. Båda kommunala bostadsbolagen har ritningar för att en familjecentral ska finnas med, men i och med S-majoritetens fullmäktigebeslut i landstinget om att inga nya familjecentraler får påbörjas så omöjliggörs dessa planer. Vad säger majoritetens Ölandsföreträdare om detta beslut, vilka löften kan Gunilla Johansson (S), Michael Granstedt (S), Eva-Lena Israelsson (S), Maria Lindmark (MP), och Sonia Lindell (V) ge Ölands invånare? Allianspartiernas ledamöter kan ge klara besked, de nya Hälsocentralerna SKA innehålla en familjecentral. Kan ni ge samma löfte?