tisdag 11 september 2012

Miljökampanj

Igår startade vi en kampanj i länet som heter Miljökompensera nu! En mycket bra idé som kan göra skillnad. Innebörden är helt enkelt att kommuners, landstings och regionförbundets politiker och tjänstemän klimatkompenserar sina resor i tjänsten. Man kan t.ex. skapa ett klimatkonto i kommunen där en viss summa sätts in baserat på utsläpp av koldioxid från tjänsteresor. Dessa pengar kan sen förvaltningarna söka för att göra miljöförbättrande insatser. Det kan handla om energieffektivisering av kommunens fastigheter, inköp av elcykar, belysning på cykelvägar, plantering av träd osv.
Vi hoppas att denna kampanj får effekt runt om i länet och att vi alla försöker dra vårt strå till stacken så att vi kan förbättra vår miljö.
För mer information, gå gärna in på www.miljokompensera.se eller sök upp miljökompensera på Facebook.