onsdag 23 maj 2012

Nonchalant och respektlöst!

Igår var det så dags igen för LS-möte. På dagordningen fanns viktiga ärenden som t.ex hur LT ska arbeta med barnkonventionen, e-hälsa, jourambulans i Löttorp, sommarambulans i Böda, samt KLT. Det är skrämmande att se hur vår sittande majoritet agerar när vi i oppositionen lägger fram våra olika yrkande och förslag. Antingen så svamlar de till något och yrkar på avslag för sakens skull, eller så sitter de och suckar och himlar med ögonen när vi har våra inlägg. Det är oerhört nonchalant och respektlöst. Det här är personer som sitter i högsta toppen i landstinget, lite bättre inställning och hyfs kan man faktiskt förvänta sig av dessa personer.
Hur gick det med de olika ärendena då? Våra tilläggsförslag om barnkonventionen blev nerröstade, någon jourambulans i Löttorp lär vi få vänta på, KLT kommer fortsättningsvis att ha kvar ett uselt biljettsystem och gå med kraftiga underskott, någon sommarambulans i Böda känns avlägset, samt att de lämnade inga förslag på hur e-hälsa ska ersätta de nerlagda distriktssköterskemottagningarna. Det senaste efter ett inlägg från Jessica Rydell (MP) förra LS. Det är väl självklart att inte e-hälsa kan ersätta blodprovstagning, sprutor mm, men det var hennes svar förra LS.
Vi har tyvärr en nonchalant och respektlös majoritet, en majoritet som inte skulle fatta och anamma ett bra förslag om det ens trillade ner i knät på dem. Det är bara att beklaga, det här länet är värt bättre!