onsdag 25 augusti 2010

Fula påhopp kräver reaktion

Det var många som hörde av sig efter Lena Segerbergs plumpna påhopp på debattsidan i Västerviks tidning i måndags. En sådan attack måste bemötas, och i dagens VT svarar jag och Filippa Reinfeldt på denna och reder ut en hel del lögner om Moderat sjukvårdspolitik.

Ökad valfrihet och mer makt åt patienter och medarbetare
Landstingsrådet Segerberg (S) försöker i VT sprida en falsk bild av sjukvården i Stockholm. Segerbergs hätska attack bygger på lögner och halvsanningar. I Stockholm tog Alliansen 2006 över ett misskött landsting från Socialdemokraterna. Vi hade långa vårdköer och dålig rapportering. Detta kan ställas i kontrast mot Kalmar, där allianspartierna redan genomfört viktiga reformer på sjukvårdområdet när Socialdemokraterna tog över.


Alliansen har satsat ytterligare 8 000 miljoner kronor på sjukvården i Stockholms län. Ingen majoritet har någonsin satsat mer på sjukvården än den nuvarande Alliansen. Vårdköerna är kortare, patienterna är nöjdare och förtroendet för vården har ökat. Genom Vårdval Stockholm har vi fått 37 nya vårdcentraler, över 120 fler läkare och rekordmånga närakuter. Patienterna har blivit nöjdare och fått större förtroende för sjukvården. Köerna har halverats och inom många områden nästan helt försvunnit. Märkligt nog har Socialdemokraterna från första dagen motarbetat ökad valfrihet. De vill i stället stärka politikernas makt på bekostnad av patienter och vårdens medarbetare. De vill återgå till den gamla politiken som skapade långa vårdköer.


I juni presenterade Karolinska institutet en oberoende granskning som visade att tillgängligheten har ökat i hela länet. Tre av fyra nya vårdcentraler har öppnats utanför Stockholms innerstad och många nya vårdgivare finns i förorter med lägre inkomster och tidigare bristande vårdutbud. De fyra områdena med lägst medelinkomst har fått fem nya vårdcentraler, medan ytterområden med hög inkomst nästan helt saknar nyetableringar. Under den förra rödgröna ledningen stängdes i stället två vårdcentraler. Vården har blivit mer rättvis. Besöken bland patienter med stort vårdbehov har ökat mest. Både yngre och äldre upplever det som lättare att komma i kontakt med en doktor och lättare att få tid på en vårdcentral. Två av tre får en tid samma dag som de ringer doktorn. Läkarbesöken har ökat främst i utsatta områden - för första gången görs fler husläkarbesök där än i rikare områden, en glädjande utveckling. Karolinska Institutets oberoende granskning konstaterar att: "Vad som kanske är mest förvånande är inte resultaten under de två åren med Vårdvalsreformen, utan den ojämna fördelningen av besök till förmån för rika områden under perioden före Vårdval Stockholm." När Segerbergs (S) partikamrater styrde hade Stockholm en sjukvård som gynnade rika områden.


Medan den förra socialdemokratiska regeringen hotade med Moderaterna försummade de själva den offentliga sjukvården i den grad att det växte fram en marknad för privat sjukvård. De privata sjukvårdsförsäkringarna ökade lavinartat när Mona Sahlin och Ylva Johansson satt i regeringen. Barnsjukhuset Martina planerades fram under socialdemokratiskt styre. På fyra år har Astrid Lindgrens barnsjukhus fått ytterligare 300 miljoner kronor - en ökning med över 30 procent. Därför vore det klädsamt om Segerberg (S) tog tillbaka sitt falska påstående om stoppade satsningar.


Moderaterna i Kalmar län står för samma grundläggande värderingar som Moderaterna i Stockholm. Vi vill ha en rättvis vård i hela landet, finansierad gemensamt via skattsedeln. Genom vårdval och stärkta patienträttigheter vill vi öka valfriheten och patienterna inflytande över vården.


Alla som vill kan stoppa Socialdemokraternas planer på att öka politikernas makt, på bekostnad av patienter och vårdens medarbetare, och i stället stärka patientens rättigheter och ha möjlighet att själv välja doktor genom att rösta på Moderaterna i höstens val.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar