tisdag 27 juli 2010

Tillbaka igen- nu kör vi!

Så då var man tillbaka ute i bloggvärlden igen, efter lite sommarledigt blandat med diverse aktiviteter på det politiska planet tar jag nu avstamp inför den 19 september. Sommaren har varit fattig på politiska utspel från främst S, men nu har de i alla fall presenterat något, ett löfte om patientkontrakt. Till stora delar handlar detta patientkontrakt om att stärka patientens ställning i vården, något som Alliansregeringen lagstiftat om i och med den nya patienträttighetslagen. Och lagen gäller alla patienter, inte bara de med en cancerdiagnos. Det är ju trevligt att S hittat detta sätt att följa lagen, men det hade varit klädsamt om de hade tagit med alla patienter, inte bara de med cancer.
För övrigt verkar S ha missat nåt, nämligen att presentera hur de vill styra sjukvården i länet, hittills har vi bara sett detta om patientkontrakt. Var är resten?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar