torsdag 4 februari 2010

Landstingsstyrelsen

Ja, då var valårets första landstingsstyrelsemöte avklarat. Det avlöpte väl som alla andra denna mandatperiod, dvs alla goda förslag som vi från Alliansen la fram avslogs. Dagens möte hade ett klart tema, psykiatrin och de rapporter som fanns för behandling. Som väntat ville majoriteten få det som att vi svartmålade verksamheten, men det vi ville peka på är just det att majoriteten inte tagit sitt ansvar för psykiatrin. Det har varit lite väl många rapporter senaste månaderna som visat på brister utan att man från majoritetshåll har agerat. Men med Florence vid rodret tror jag nog att många av dessa brister kommer att åtgärdas, hon är inte känd för att sitta på händerna precis.
Ett annat ärende som behandlades idag var frågan om Medicinsk rehabilitering. Tanken är att det ska skapas ett länscentrum i Västervik för just denna verksamhet. Där ville vi från Alliansen skynda på processen och se till att verksamheten kommer igång redan till halvårsskiftet detta år. Tyvärr köpte inte den kalla hårda majoriteten detta utan ville förhala det hela genom att skjuta det till budgetberedningen. Man undrar ju om det är så att man inte vill att dessa patienter ska tas omhand på ett professionellt sätt. Är det så att man tänkt att 4-6 platser ska inrättas i början av nästa år, ja då borde de gått med på våra yrkanden. Men som vanligt.... förslag som kommer från Alliansen kan ju aldrig vara bra. Nej, då låter man det gå några månader eller år i värsta fall, sen gör man om dem till egna förslag...och tar berömmet för det.

Avslutningsvis, Anders Henrikssons (S) felsägning till mig idag var underhållande... Han sa: Tack herr ordförande!! Har Anders redan gett upp valet, och vet något som inte jag vet :-) Småkul va det i alla fall...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar