tisdag 16 oktober 2012

Landstingsbudget- spontan reaktion!

Idag fick vi kommande års landstingsbudget på våra bord, en budget som läckt ut undan för undan efter välkänt koncept. Det har talats om satsningar på dialys, AT-läkare, psykiatri och sjukhusmat. Men så kom den då, den stora överraskningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillskjuts 50 Mkr för att komma tillrätta med de stora underskotten. Nu är det ju visserligen så att underskottet för våra tre sjukhus beräknas bli över 110 Mkr detta år, så de 50 kommer nog väl till pass. Men man hoppas att majoriteten inte presenterar detta som en satsning, för nån satsning är det verkligen inte. Mer ett sätt att faktiskt anpassa budgeten efter verkligheten. Att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen varit underbudgeterad sedan länge är väl känt, det kan flera år av underskott visa. Det som då förväntas i landstingets viktigaste dokument, landstingsplanen, är ju hur dessa 50 Mkr ska fördelas. Men inte! Här lämnar majoritetspolitikerna över ansvaret helt och hållet till tjänstemännen, som vanligt skulle man nog kunna säga.

Hur ser budgeten ut för övrigt då? Ja, en hel del saknas självklart. Det som gör mig mest upprörd är det uteblivna löftet om att göra alla länets ambulansstationer till jourstationer. För ca 1 år sen lovade Anders Henriksson (S) och Lena Segerberg (S) att så skulle ske, att frågan skulle hänskjutas till årets budgetberedning för att ordna med finansiering. När nu budgeten ligger på bordet så finns det ett litet stycke som handlar om ambulansen. Där står det att frågan ska utredas under 2013! Det innebär i praktiken att inget kommer att ske förrän tidigast 2014. Det är ett hån mot alla som bor i glesbygden som får vänta 3,5 minut extra på en ambulans i jämförelse med de som bor nära en jourstation. Tre minuter och trettio sekunder, det kan vara skillnaden på överlevnad eller inte vid t.ex en hjärtinfarkt. Det tragiska i det hela är att ambulansorganisationen själv säger sig redan har gjort den utredning majoriteten efterfrågar, detta redan förra hösten. Uselt är min enda kommentar på detta!!!

Nu kommande vecka ska vi från oppositionen sätta in oss i budgeten och leverera en skuggbudget. Det lär inte bli några större bekymmer, det finns många saker som haltar i majoritetens förslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar