torsdag 24 februari 2011

Moderaternas syn på Fp´s avhopp

Igår på Kommunfullmäktige i Mörbylånga skulle en tillfällig beredning tillsättas för utreda frågan om ett nytt högstadium i Färjestaden. Vid tillsättningen av 7 ledamöter till denna yrkar Folkpartiet via Centern på att få ordförandeposten. Likaså gjorde vi från Moderaterna, vilket också blev resultatet. Nämnas kan göras att vid en proportionell tillsättning utifrån valresultatet skulle Moderaterna få 3 poster, Centern 1 och Socialdemokraterna 3. För att hålla ihop Allianspartierna i denna delade och viktiga fråga enades gruppledarna vid ett möte i måndags att alla 4 allianspartier bör få varsin post. Till detta möte valde Fp att inte dyka upp, utan skickade ett svar att de numera har ett styrelsebeslut på att inte ingå i något allianssamarbete, endast det valtekniska samarbete vi redan har, men kräver ändå att de ska få ordförandeposten i beredningen. Väljer man den vägen från Fp kan inte vi från M acceptera att de blir ordförande i en för oss mycket viktig beredning. Inte heller kan vi acceptera kravet från Fp att de ska ha ordförandeposten i alla tillfälliga beredningar som kommer att tillsättas under mandatperioden. Därmed inte sagt att vi från Moderaterna kommer att kräva att vi bör ha ordförandeposterna i och med att vi är största parti, det kan mycket väl variera mellan partierna utifrån intresseområde.
Sen för att bemöta Berne Klysings olika uttalanden. Han nämner att han bjöd in Moderaterna den 18 januari och att vi inte kom, det är ren lögn. Två av våra ledamöter åkte dit, diskuterade med Fp, och återkopplade till vår grupp vad som sagts. Där framkom det tydligt att Fp inte är intresserade av att delta i någon majoritetsbildning och ta ansvar för någon majoritetspolitik i kommunen. De ville att vi skulle ta fram ett dokument för valteknisk samverkan, något som vi ansåg vara onödigt då vi redan registrerat detta hos Länsstyrelsen med ett dokument underskrivet av Berne Klysing och resten av förhandlingsgruppen. Vår ingång är och har alltid varit att vi skulle forma en Alliansplattform med frågor, inriktningar som alla fyra allianspartier kunde ställa sig bakom, något som nu Fp väljer att inte delta i. Vad det gäller den tillfälliga fullmäktigeberedningen har Fp aldrig blivit lovade att få ordförandeposten som det felaktigt står i någon tidning, utan de posterna skulle fördelas vid gruppledarträffen i måndags, den träff som Fp valde att utebli ifrån.
Det bör tilläggas att Moderaterna i Mörbylånga inte har några som helst problem att arbeta med Folkpartiet. Dock ställer vi oss tveksamma till ett fortsatt samarbete med deras gruppledare, Berne Klysing.

1 kommentar:

  1. All information och rättelser i tidningsartiklar har gått till Kent Ingvarsson och Johan Gustafsson.

    Om moderaterna inte vill samarbeta med mig välj då någon annan i Folkpartiet att samtala med. Vi kommer på nästa styrelsemöte att utse en vice gruppledare. I det rena politiska arbete agerar helt andra folkpartister. Jag sitter i fullmäktige och i ekonomiberedningen. Mina övriga uppdrag har inget med politik att göra. Personliga påhopp avstår jag ifrån. Ha en trevlig helg!

    SvaraRadera