onsdag 15 september 2010

Medicinsk fotvård hotas

Det har nu aviserats att den medicinska fotvården riskerar att försvinna från Länssjukhuset i Kalmar. Den fotvårdsterapeut som funnits går i pension och tjänsten ska inte återbesättas. Den medicinska fotvården fyller en mycket viktig funktion för främst diabetespatienter men även för reumatiker.
Hur tänker socialdemokraterna när de vill ta bort den medicinska fotvården från länssjukhuset i Kalmar? Den besparing på 5-600 000 kr som förslaget innebär kommer på lång sikt att istället kosta länssjukhuset flera hundratusen kronor i form av bensår, amputationer och steloperationer, för att inte tala om det lidande det innebär för patienterna.
Istället hänvisas dessa patienter ut till primärvårdens medicinska fotvård som är underbemannade, eller till de privata fotvårdsterapeuterna där kostnaderna för den enskilde ökar med det tredubbla. Det här rör sig om kroniker som redan drabbats hårt av majoritetens avgiftshöjningar.
Vi moderater vill först och främst återbesätta den tjänst som finns på länssjukhuset i Kalmar och i ett andra steg införa ett vårdval för medicinsk fotvård. Då kan fler som är i behov av medicinsk fotvård få hjälp, antalet fotvårdsterapeuter ökar, och tillgängligheten blir bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar