torsdag 9 september 2010

Använd de privata tandläkarna!

Jag har idag varit på verksamhetsbesök på en Folktandvårdsklinik i mellanlänet. Personalen där upplever att det mesta fungerar bra, dock så kritiserar de starkt att Specialisttandvården i länet dras med kraftiga bemanningsproblem och att väntetiderna till vissa ingrepp är orimligt långa- upp till ett år.
Denna situation är inte ny, jag lyfte detta problem vid ett Landstingsstyrelsemöte i höstas förra året och fick då till svar att man jobbar på det. Ett förslag var att inleda ett samarbete med Folktandvården i Kronoberg. Varför försöker man inte istället att använda sig av de privata tandläkare som har den rätta kompetensen. Om det nu är en sån brist i landet på specialisttandläkare, är det inte då smart att nyttja den kompetens som finns i länet? De privata tandläkare jag talat med skulle gladeligen gå in och hjälpa till på sjukhusens specialisttandvårdskliniker. Men Folktandvården är lika rädda för privata aktörer som Socialdemokraterna är i länet. Om man bara vill så går det säkert att komma överens om ett samarbete, det handlar i slutändan om det bästa för våra medborgare. Släpp prestigen och ta ett samtal med de privata tandläkarna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar