torsdag 3 juni 2010

Bygg en inte tre!

I Nyheterna går idag att läsa att de tre verksamhetscheferna inom primärvården i Oskarshamn vill att Landstinget istället för att renovera och bygga tre nya Hälsocentraler bygger en enda gemensam. Detta är ett mycket bra förslag, ett förslag som moderaterna i Oskarshamn förespråkat länge. Verksamhetscheferna lyfter de samordningsvinster som blir möjliga, ökade rekryteringsmöjligheter osv. Att Sossarna målat in sig i ett hörn i denna frågan är mycket olycklig. De har som enda anledning att det blir för långt för dem i Kristineberg om det inte byggs någon ny där. Mig veterligen är det ganska många som är listade på Kristineberg som bor i södra kommundelen och därmed skulle få åka en bit även om en ny hamnar i Kristineberg, i centrum eller ute vid E22´an. Vår förhoppning är att S nu släpper prestigen och faktiskt börjar se över frågan lite mer allvarligt. Vilken lösning har ni annars? Bygga tre nya? Är det ekonomiskt försvarbart?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar