fredag 11 juni 2010

En plattform för fyra partier för fyra år!

Idag har vi inom Alliansen i Landstinget i Kalmar län presenterat vår gemensamma valplattform. I denna drar vi upp riktlinjerna för vad vi vill fokusera vår kommande mandatperiod på. Ett gemensamt dokument som tydligt visar medborgarna att vi sätter patienten före systemet, som motsats till majoriteten som hellre prioriterar systemet före patienten. Vi lyfter fram 4 prioriterade områden där den nuvarande majoriteten misslyckats eller gjort för lite. Det är Barn och ungdomar, Äldre, Psykiatrin samt Rehabiliteringen. Vi levererar nya satsningar inom dessa 4 områden, satsningar som definitivt kommer att förbättra vården och skapa en jämlik, rättvis vård.
Valplattformen kommer att presenteras i sin helhet på vår gemensamma hemsida www.landstingsalliansen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar