torsdag 24 september 2009

Två interpellationer och en fråga

I en interpellation ställd till S-landstingsrådet Lena Segerberg undrar jag över smärtlindringen inom mödravården och hur förutsättningarna har förändrats för gravida kvinnor sedan avgiftshöjningarna fr.o.m. 1 augusti.

Lena Segerberg har lovat att återkomma efter sommaren när det gäller situationen för gravida som använt TENS-apparat som smärtlindring. Sommarmånaderna är nu över och det är dags att få svar på vad som gäller för kvinnor som tidigare fått låna TENS-apparater inför och under förlossning.

Under landstingsfullmäktige i juni beslutades det om Strategier för effektivisering III. I dessa ligger det bland annat att smärtlindring inom mödravården fr.o.m. 1 augusti ska komma att kosta pengar.

Vi vet ännu inte hur mycket det ska kosta och det är angeläget att få svar på det. Dessutom känns det märkligt att Lena Segerberg påstår sig vara förvånad över att det numera ska kosta pengar. Man blir klart fundersam över att ett landstingsråd inte verkar veta vilka beslut hon har varit med och fattat. Därför undrar jag om hon tänker ta tillbaka just detta beslut och om det finns andra höjda patientavgifter som hon så här med facit i hand kommer att återkalla.

*******************************************************************

Jag ställer en enkel fråga till Anders Henriksson (S) om FN:s Barnkonvention och Landstinget i Kalmar Läns förverkligande av denna.

Jag hoppas med denna fråga till Anders Henriksson sätta tryck i ärendet och få igång arbetet med Handlingsplanen för barn och unga.

I mars i år presenterade Barnkompetensnätverket i Landstinget en handlingsplan som skulle gälla all landstingsfinansierad verksamhet. I denna plan finns det tydliga uppdrag och mål, samt checklistor för varje arbetsplats att arbeta med. Dock fattades inga politiska beslut, utan detta låg som en informationspunkt på Landstingsstyrelsen.

Alla politiska partier är nog eniga om att Barnkonventionen ska efterlevas, men tyvärr har arbetet med att ta i dessa frågor på allvar stannat av. Därför behöver vi lyfta upp Handlingsplanen ånyo och denna gång för beslut.

*******************************************************************

Jag har tidigare publicerat en interpellation till Ann Y Hellenborg om Färjestadens Hälsocentral, se längre ned i blogglistan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar