onsdag 9 september 2009

Landstingsstyrelsen 090909

Jaha, då har man klarat av en av de snabbaste Landstingsstyrelsemötena i historien. Detta trots några mycket viktiga ärenden, som t.ex. influensavaccinering och akutläkarorganisation. Men viktigast känns ändå att vi idag tog första steget för att införa ett vårdval inom primärvården i länet. Med tanke på hur negativa majoriteten varit under hela resan är det ett under att vi lyckats uppnå en 7-partiöverenskommelse och faktiskt fått till en hyfsat bra uppdragsbeskrivning. Vårt vårdval kommer inte att se ut riktigt som många andras där vi t.ex. tillåter ensamläkare på mindre orter, där allmänspecialiskravet är reducerat till 50%, dvs på en 2-läkarenhet kan en av läkarna vara barnspecialist eller kirurg m.m. Det känns skönt att vi nu får en ökad valfrihet för medborgarna och skapar möjlighet för fler vårdaktörer att etablera sig i länet. Nu återstår "bara" att skapa ett ersättningssystem som lockar fler aktörer bedriva primärvård, samt att de offentliga hälsocentralerna fortsätter att utvecklas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar