torsdag 27 januari 2011

MP- ett patientsäkerhetshot

Landstinget i Kalmar län har satt som mål att vi ska ha Sveriges säkraste sjukvård år 2014. För att klara detta krävs en stor satsning och ett tydligt ledarskap. Men det största hotet för att klara detta mål stavas Jessica Rydell, miljöpartistiskt landstingsråd. Hon har gång på gång tydligt visat att hon inte tror på den medicinska vården, utan hellre att patienterna ska botas med alternativmedicin. Tidigare har hon varit svävande i vad hon menat med alternativmedicin, men nu har hon tagit bladet från munnen. Antrosopofin verkar vara hennes lösning på det mesta, och nu vill hon att Landstinget ska skriva avtal med Vidarkliniken i Järna. Bara med okunskap om vården och dess villkor kan man föreslå att Kalmar läns invånare ska bli behandlade med icke medicinskt vetenskapligt bevisade metoder. Det är inte rätt väg att gå om målet är Sveriges säkraste sjukvård. Vad blir nästa steg? Avtal med andliga kirurger?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar