torsdag 15 oktober 2009

Släpp prestigen och ändra idiotiska beslut!

Vid senaste landstingsfullmäktige lyfte vi i Alliansen frågan om familjecentraler runt om i länet. Bakgrunden är att vid fullmäktige i juni beslutade majoriteten i landstinget att vänta med fortsatt etablering av familjecentraler pga ekonomiska skäl. Ekonomiska skäl som egentligen inte finns! Vid en etablering av en familjecentral så flyttas landstingets mödravård och barnhälsovård in i lokaler tillsammans med kommunens socialsekreterare och en öppen förskola. De eventuellt ökade kostnaderna blir en ökad lokalhyra, en kostnad som är så liten att den kan räknas som felräkningspengar i landstingets stora verksamhet. Men vinsterna är enorma. Kan vi genom en familjecentral förhindra att en familj faller isär, eller att ett barn växer upp otrygg och hamnar i kriminalitet så har vi tjänat in den ökade hyreskostnaden flerfalt. Att då som majoriteten gjort säga att vi avvaktar fortsatt etablering av familjecentraler är oerhört passivt. Vi har haft träffar med alla kommuner i länet, där alla mer eller mindre är positivt inställda till familjecentralskonceptet. Det finns också intresse från ett flertal kommuner att starta denna verksamhet, men där nu landstinget säger nej. Ett exempel är i Färjestaden där det nu planeras en nybyggnation av Hälsocentralen. Planeras det inte in en familjecentral i nybygget lär det aldrig bli av. Så kära majoritet i landstinget, släpp prestigen och ändra detta idiotiska beslut!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar