onsdag 20 maj 2009

Fokhälsan- ajöss!

I vänstermajoritetens förslag till effektiviseringar går att läsa att det ekonomiska stödet till de lokala folkhälsoråden föreslås dras in. Det rör sig om 80.000 kr per kommun för att hjälpa till med anställningen av en folkhälsoplanerare. Detta samtidigt som kommunerna och landstinget tillsammans ska lägga fram en ny folkhälsopolitisk plan. Hur många kommuner tror Ann Hellenborg (MP) kommer att vara intresserade av att samarbeta med landstinget när ni drar in det ekonomiska stödet? Jag befarar att de flesta kommuner kommer att passa på att dra in den tjänsten helt och hållet, och därmed ajöss med folkhälsoarbetet i kommunerna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar