torsdag 23 april 2009

Öland- en kommun del II

Igår höll moderaterna från Borgholm och Mörbylånga ett öppet möte om utredningen och folkomröstningen Öland- en kommun. Tyvärr var mötet inte så välbesökt som vi hoppats på, ca 30 pers hade samlats, men endast 5 st från allmänheten.
Vad blev resultatet då?
Konsulten som föredrog utredningen gjorde vissa markeringar till fördel för en sammanslagning som bestod av: Möjligheten att effektivisera verksamheterna, minskning av politiska kostymen, få en gemensam förvaltningskultur m.m. På det hela skulle Öland kunna spara 20 miljoner kronor, dock inte de första åren men på sikt.
Tyvärr är vi oerhört tudelade i föreningen i Mörbylånga. En omröstning vi anordnat inom moderaterna ger röstresultatet 50%-50%. Svårt att ha en officiell hållning som parti då.....

Igår framkom det också att kommunerna kommer inte att anordna några officiella möten angående folkomröstningen utan att det är upp till varje parti att träffa medborgarna och föra ut sitt budskap. Om det nu är så i de övriga partierna som det ser ut i vårt parti, dvs hälften är för, hälften är emot, vilket budskap ska då partierna föra ut? Kommer de att informera på gator & torg om vikten av att gå och rösta?

Blir nog helt enkelt så att istället för trädgårdsarbete kommande lördagar får Yngvesson befinna sig ute och kampanja. Va glada familjen ska bli!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar