tisdag 8 oktober 2013

Vänsterpartiet hotar jobben och välfärden

Trettio miljarder extra till välfärdens kärna rensat för inflation, fler anställda i välfärden och en offentlig sektor som faktiskt utgör lika stor andel av BNP som tidigareOffentlig statistik som beskriver Sverige idag, jämfört med 2006 när Socialdemokraterna regerade med stöd av bland annat Vänsterpartiet. Detta får Bertil Dahl till att vi har betonat ner den offentliga gemensamma sektorn.

Sverige har relativt sett en jämn inkomstfördelning och låg andel fattiga enligt OECD och Eurostat.  Vår tillväxt är förhållandevis hög och arbetslösheten har ökat mindre än i jämförbara länder, när vi går in på den internationella krisens femte år enligt samma källor. När man studerar statistiken växer undan för undan en annan och mer positiv bild fram av Alliansens Sverige än den Bertil Dahl försöker frammana.

Det är tröttsamt att läsa hur Bertil Dahl tillskriver oss egenskaper och avsikter vi inte har.  Alliansen har styrt Sverige genom en långdragen kris och på ett framgångsrikt sätt som fått internationell uppmärksamhet. Vi har klarat oss bättre än de flesta och vi har råd att satsa på tillväxt, jobb och välfärd när andra länder tvingas genomföra stora besparingar samtidigt som antalet jobb minskar.

Vänsterpartiets poltik hotar jobben och välfärden. Det har Sverige inte råd med. Vi tänker fortsätta med en politik som ger fler jobb och generar större skatteintäkter och mer resurser till välfärden. För detta söker vi förnyat förtroende september 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar