onsdag 25 januari 2012

Kraftig försämring för länets äldre!

Idag presenterade landstingets olika förvaltningar sina verksamhetsplaner för 2012-2014. För våra sjukhus i länet väntar en hel del förändringar, mest för Länssjukhuset i Kalmar och för sjukhuset i Västervik. Förändringarna kommer att drabba våra äldre och mest sjuka i länet, detta då förslagen innebär att på LSK antalet akutgeriatriska vårdplatser minskar, att äldreteamet avvecklas samt att mångbesökarteamet i Västervik tas bort. Totalt en besparing på 5 miljoner. Blir det en besparing i verkligheten? Jag är ytterst tveksam då dessa verksamheter har sagts spara pengar på lång sikt, för att inte tala om vilken insats detta har inneburit för våra äldre och multisjuka.
Återigen visar den rödgröna majoriteten att de inte överhuvudtaget har ett patientperspektiv, då hade de inte tillåtit dessa förändringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar