lördag 15 oktober 2011

Storsatsning eller brist på underhåll?

I dagens tidningar kan man läsa att majoriteten i Landstinget storsatsar på hjärtsjukvården i länet. Vilket nys! Nu är det visserligen inte majoriteten som sätter rubrikerna i tidningen, men något säger mig att detta var den rubrik de skrev på sitt pressmeddelande. Att säga att man satsar 27 miljoner kronor för ett nytt PCI-labb och slår sig för bröstet för detta är en förolämpning mot den personalen som arbetar där. Saken är nämligen den att detta behov har vi vetat om länge, redan för ca 2 år sen uppmärksammade personalen på vårt PCI-labb att utrustningen behövde bytas ut. I våras fick vi i landstingsstyrelsen information att nu är den gamla utrustningen så pass dålig så de ville få börja med upphandling och ombyggnationer redan under 2011. Kostnaden för detta- 27 miljoner kronor. Allianspartierna följde förvaltningens förslag och beviljade dem dessa pengar. Tyvärr sitter vi inte i majoritet för den sittande majoriteten avslog deras begäran.
I somras gick den nuvarande utrustningen som styr kontroll av blodtryck och EKG sönder. Som ett under hittades ett kretskort i
USA som de kunde använda, den sista reservdelen i världen. Detta föranledde mig att ställa en fråga till Anders Henriksson (S) på vårt senaste fullmäktige i september. Frågan löd: ångrar du beslutet av att inte bifalla alliansens yrkande om tilläggsmedel för ett nytt PCI-labb, samt när kommer vi att få se ett fullt fungerande labb på Länssjukhuset i Kalmar?
Nu kommer de pengarna under 2012, något som redan hade behövts under 2011! Att brist på framförhållning och underhåll kan bli en storsatsning? Att tidningarna också luras att skriva om detta, när rubriken istället skulle varit: Nu byts äntligen PCI-utrustningen ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar