onsdag 26 augusti 2009

Ska mödravården i länet centraliseras?

På landstingsfullmäktiges sammanträde i juni i år beslutades att en hel del utredningar om landstingets verksamhet skulle göras under hösten. En av dessa handlade om Mödravården i länet. Farhågorna inför denna utredning var det tidigare förslaget om nerläggningen av Högsbys mödravårdcentral, som senare efter påtryckning från oss i oppositionen och befolkningen drogs tillbaka av majoriteten. Därför blir jag aningen misstänksam nu när jag hör att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att omfördela resurser från mödravårdscentralerna i Högsby, Emmaboda och Torsås för att flyttas till Kalmar. Bakomliggande orsak är enligt tjänstmännen det stora antalet inskrivna blivande mödrar i Kalmar. Men ser man på siffrorna på antalet inskrivna är det endast Högsby som har färre inskrivna detta år i förhållande till förra, och då endast fyra mödrar färre. Både Emmaboda och Torsås har ett ökat antal inskrivna än förra året. Ett av ryktena som figurerat om utredningen om mödravården är att den kommer att resultera i att man vill centralisera mödravården till ett fåtal ställen i länet. Är denna omfördelning av resurser första steget för att åstadkomma detta? Och om så blir fallet, hur går det då med ungdomsmottagningarna, familjecentralerna på dessa orter som inte kommer att ha någon fungerande mödravårdscentral? Det som också är förvånande är att man verkar ha förbigått utredningens resultat och redan gör de förändringar man ändå tänkt sig, trots att det sas att dessa resultat skulle föreläggas landstingsstyrelsen för ställningstagande innan några förändringar fick göras. Är detta ett bevis på den röd-gröna majoritetens oförmåga att styra, eller är det t.o.m. så illa att det är med majoritetens godkännande dessa förändringar görs?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar